6111 Sayılı Kanunun 11 madesinin 1 fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce , Bs formu ile bildirilmek zorundadır
Söz konusu bildirim işlemi Bs formunun ''Soyadı/Adı Ünvanı'' bölümüne ''Muhtelif Alıcılar (6111 Sayılı Kanun Madde 11/1'' Vergi Kimlik Numarası bölümüne ''4444 444 444''yazılmak suretiyle yapılacaktır


Saygılar
Ferhat