kamu işçi maaş

Konu: Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

 1. #31
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  Arkadaşlar,

  Ben tüm yorumları okumadım ama konunun neden bu kadar dallanıp budaklandığını anlayamadım.

  Miurat arkadaşımız bir soru sormuş. 2005 yılında kamyonet almış. İlk yıl amortisman ayırmamışlar. (Ayırmayabilirler) Daha sonra bu kamyoneti 2006 yılında 22.000 YTL.' ye satmışlar. Kar ne kadar olur diye soruyor?

  Kara yansıyacak tutar 2.000 YTL.' dir.

  VUK' nun 328. maddesine göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar zarar hesabına geçirilir denilmekedir.

  Ayrılmamış amortismanların ayrılmış kabul edilmesi Enflasyon düzeltmesine has bir özellik idi.


 2. #32
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  VUK 328' İN DEVAMI

  Kar veya zararın hesaplanmasında amortismana tabi iktisadi kıymetin değerinde esas alacağımız ölçüt :

  "Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır."

 3. #33
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  admin isimli Üye şuanda online konumundadır Administrator
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  513

  Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  Sayın Forum Üyeleri,

  Konuyu lütfen tartışmaya çevirmeyelim. Aksi halde konu kilitlenecektir.

 4. #34
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  615

  Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  Selamlar

  Sayın Stajdaşım Karakoç

  itiraf etmek gerekirse önceden uslubun beni güldürse de (gözlüğünün camı yemen ya da yememen) sonradan bu sevinç hüzne dönüştü.

  burada Alomaliye forumda -eski müdavimler bilir bizde stajyer sıfatımda bir çok kereler hatta sayfalar boyu süren tartışmalara, fikir teatilerine ve beyin jimnastiğine girdik. ama herzaman birbirimizi kırmamaya ve üzmemeye çalıştık.

  kaldı ki yazıştığımız yerde Vergi USUL Kanunu sayfası

  Sayın Ekici de tecrübesinden çok faydanlandığım değerli bir büyüğüm. ki yanlız benim değil herkesin fayda gördüğü kişi. Bir ara bir yazısında beni üzmüştü ama 99 kere tecrübesinden istifade etmişim bir kere üzmesi helal olsun şimdi prensip olarak özel hususları genelden paylaşmam ama burası bir aile ortamı ya. arada bunları yazmaya kendime izin verebilirim.... bunu da özelden yazabilirdim ama alenen bir büyüğümüze yapılan bu davranışın üzücü olduğu da alenen bilinmeli...


  Şimdi bilgiye internet çağında heryerden herzaman ulaşabiliriz. ama ya tecrübeye. kaldı ki ilmin artması tevazuyu da beraberinde getirmesi gerekmez mii.

  umarım stajdaşın olarak yanlış anlaşılmam. arzu edersen msn'den devam edebiliriz.

  saygıyla
  Bir hayalin gerçek olması kadar hayal kırıcı ne olabilir...

 5. #35
  oktaykarakoc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  oktaykarakoc Guest

  Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  edelim canım kardeşim.msn den devam edelim.kişi listeme ekledim.kabul etmeni bekliyorum

 6. #36
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 3360 1984 1879 07/02/1984

  KARAR METNİ
  1- AMORTİSMAN AYRILMAYAN İKTİSADİ KIYMETLERİN SATILMASI HALİNDE AYRIL-
  MASI GEREKEN AMORTİSMANLARIN SATIŞ BEDELİNE İLAVE EDİLMESİNE OLANAK
  BULUNMADIĞI;
  2- MATRAH FARKININ MÜKELLEF BEYANINA DAYANMASI HALİNDE KAÇAKCILIK CE-
  ZASI UYGULANMAYACAĞI HK.<
  Uyuşmazlık; Mükellef adına 1978 yılı için salınan gelir vergisi ile
  mali denge vergisini; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328.maddesinde;
  amortiamana tabi iktisadi kıymetinin satılması halinde alınan bedel
  ile bunların envanter defterlerinde kayıtlı değerleri arasındaki far-
  kın kar ve zarar hesabına geçirileceği, işletme hesabı esasında defter
  tutan mükelleflerin bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydede-
  cekleri belirtilmiş olup bu esasa göre elde edilen satış karının vergi
  ye tabi tutulacağı açık olduğundan alış ve satış tutarları arasındaki
  farkın vergilendirilmemesi gerektiğine ilişkin Mükellef iddiasında isa
  bet bulunmadığı, ancak satışı yapılan minübüs için amortisman ayrılma-
  dığı sabit bulunduğundan alış ve satış bedelleri arasındaki farka ay-
  rılması gereken amortisman miktarının eklenmesinde kanuni uyarlık bu-
  lunmadığı, bu itibarla minübüsün alış ve satış bedelleri arasındaki
  farktan beyan edilen miktarla mükellefin ek beyanı düşüldüğünde kalan
  52.492.liranın matrah farkı olarak tespiti gerekeceği gerekçesiyle bu
  miktar üzerinden tadilen tasdik ederek; işletme esasına göre defter
  tutan mükellefin, taşıtın maliyetinin gider, satışınında gelir olarak
  işletme defterine kaydının mümkün bulunmaması nedeniyle defterde kaydı
  gözükmeyen geliri beyan edip etmemekte yanılgıya düşebileceği ve tes-
  pit edilen farkın tamamen ödevli beyanına dayandığı cihetle vergi ka-
  çırma kastı bulunmadığı kanaatına varıldığı gerekçesiyle kesilen kaçak
  cılık cezasını kusura çeviren İtiraz Komisyonu kararının bozulması is-
  teminden ibarettir.
  Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
  raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
  görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
  masını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar veril-
  di.
  (MS/EK)

  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

 7. #37
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  bu konu ıle ılgılı ceza yıyip mahkemeye başvuran
  yada mukteza alan varsa paylaşırsa sevınırım.
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

 8. #38
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Araç Satışında Ayrılmayan Amortismanın Durumu.....

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/12208 01.06.2006*4031
  Konu : İşte kullanılan binek otomobilin işin terki veya iş yerinde kullanmaktan vazgeçme vb.
  nedenlerle işletmeden çekilmesi halinde ne şekilde belgelendirileceği hk.


  Sayın ?????.  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde; ??.. faaliyetinizden dolayı ???. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ????? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 30/12/1997 tarihinden itibaren adınıza kayıtlı olan ????. plakalı binek otomobili 01/12/2003 tarihinden itibaren işyerinizde kullanacağınızı bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirdiğiniz, araca ait amortismanı kayıtlarınıza gider olarak intikal ettirmediğiniz, sadece binek otoya ait benzin giderlerini kayıtlarınıza intikal ettirdiğiniz belirtilerek; işin terki veya aracın iş yerinde kullanılmaması durumunda çıkışının ne şekilde yapılacağı hususunda görüşümüz sorulmaktadır.

  Bilindiği üzere; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 189?ncu maddesinde; ?Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir:

  1-Envanter defterlerinin ayrı bir yerinde;

  2-Özel bir amortisman defterinde;

  3-Amortisman listelerinde;

  Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir.

  Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.? hükmüne yer verilmiştir.

  Anılan Kanunun ?Amortisman Kayıtları? başlıklı 211?nci maddesinde ise, ?Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189?ncu maddede yazılı şekilde tutulan ?Amortisman kayıtlarında gösterirler.? hükmü bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu?nun 320?nci maddesinde, ??Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

  Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.? ifadesine yer verildikten sonra ?Amortismana tabi malların satılması? başlıklı 328?nci maddesinde; ?Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.

  Amortisman ayrılmış, olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır?? hükmüne yer verilmiştir.

  Vergi Usul Kanunu?nun 236 ve müteakip maddesinde, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu, hükme bağlanmıştır.

  Buna göre; işinizde kullandığınız binek otomobilinizin, işin terki veya iş yerinde kullanmaktan vazgeçme vb. nedenlerle işletmeden çekişi kendi adınıza serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle belgelendirilecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Atik’lerin Satılmasında Geçmiş Dönemde Ayrılmayan Amortismanların Durumu Ve Muhasebe Uyg.
  Konu Sahibi ferhat Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2015, 13:54
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2014, 11:32
 3. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi kubra.ay Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2014, 10:15
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2013, 11:46
 5. Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Ekim.2012, 18:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36