Torba Yasa ile Getirilen Stok Affı-Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı Düzeltmelerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Talha APAK, YMM

Torba yasa ile getirilen düzenlemenin önemli kısımlarından olan ve "bilanço düzeltimi" olarak da adlandırılan stok affı ile kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi"...