Arkadaşlar,
Geçmiş yıllarda yapılan bir vergi incelemesinde Serbest bölge şubeden merkezine yapılan satıştan doğan kar (satışın karı )merkezin geçici vergisine ilave edilmiştir, ve oluşan bu yeni matrah üzerinden geçici vergi ödettirilmiştir. Mevcut çalıştığım firmanın Yeminli mali Müşavirlik şirketi ise bu uygulamayı devam ettirmektedir. Ancak
sadece Satışlar -maliyet ( 600-621 ):satış karının dikkate alınması bana biraz eksik geldi. çünkü şube bu satışları gerçekleştirebilmek için genel yönetim gideri ve finansman giderleri ile karşılaşmıştır.

Şöyle bir şey yapılabilirmi ?
şubenin merkeze olan satışları ve şubenin diğer müşterilere olan satışları ayrıştırılır.diyelim ki 1000 TL lik satışın 500 birimi merkeze 500 birimi ise diğer müşterilere yapılmış olsun. Yani Satışların % 50 si merkeze yapılıyor.
( Dağıtım anahtarı %50 )Şubede oluşan giderler toplamı ise 300 TL olsun. Dağıtım anahtarı yardımıyla şubenin merkeze yaptığı satışlar dolayısıyla yüklendiği giderleri tespit edebiliriz. 300*%50 = 150 TL dir.

dolayısı ile merkezin geçici vergisi hazırlanırken Şubeden [ 600 satışlar- (621sat.mal. mali.+ 150TL Yüklenilen gider )] gelen pay bu şekilde hesaplanmalı diye düşünüyorum.
Bu konuda sizinde fikirlerinizi almak istedim.