Defter tasdiklerinin yapıldığı bu dönemde bu konu hakkında meslektaşların görşlerini merak ediyorum

VUK 185. madde
Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "Bilanço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.

VUK 183. madde
Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.

Ben stajyerliğim döneminde çalıştığım bürolarda srekli forma basardık şuanda mşterilerime de müteharrik yapraklı A4 defter tasdik ettiriyorum
ama VUK 185 ciltli olması gerektiğini yazıyor VUK 183 mteharrik yapılabilir yazıyor

bu durumda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum