Sözleşme Yapılması
Madde 24 - Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.
Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.
a) Defter tutmak,

b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,

c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri

hizmet olarak görüp sadece senede bir beyannamesini gönderdiğimiz kişiler için aracılık sözleşmesinin yanında hizmet sözleşmeside yapıp damga vergisi yatırmalımıyız yoksa yukardaki maddede sayılmadığından hizmet sözleşme yapmasak olur mu ?