kamu işçi maaş

Konu: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  318

  Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Merhaba

  Bir şirket ürünlerinin satışı için (halı+mobilya) showromm (gösteri salonu) açacak. POS Cihazı koyup müşterilerin beğendiği ürünlerin ödemelerini bu pos cihazı ile veya nakit olarak alacak, Fakat beğenilen ürün satışlarını depodan yapacak, showromdan ürün satışı gerçekleşmeyecek.
  Bu durumda yazar kasa kullanılması mecburiyeti varmıdır?
  Ticaret odasına şube olarak tescil yapılmasına gerek varmı dır?

  Teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  1- İlgili showroom gösteri merkezi özelliği taşıması ve satış yapılmayacak olması nedeniyle, Ödeme kaydedici cihaz kullanmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer tarafdan depodan yapacağınız satışlar için Ödeme Kaydedici cihaz kullanmanız zorunludur. Vergi Dairesine dilekçe vereceksiniz, vereceğiniz dilekçede bu durumu etraflıca açıklayınız.
  2- Ticaret Odasına şube olarak tesciline gereke bulunmamaktadır. TOBB Kanunu madde 9
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Sayın Mohicans benim bu sorudan anladığım kadarıyla showroomda satış yapılıyor. Borçlar Hukuku özel hükümlerine göre satış sözleşmesi(satış sözleşmelerinin yazılı şekil şartına bağlı olmadığını unutmayalım, sözlü de olabilir) showroomda gerçekleşiyor,üstelik satılan emtianın bedeli de showroomda ödeniyor, tek özellikli durum satış sözleşmesine konu mallar sözleşme kurulduğu anda fiziken başka bir yerde ki, bu da Medeni Kanunun 766'nci maddesine göre hükmen teslimdir. Daha sonraki bir zamanda emtianın fiziken alıcıya devredilmesi zilyetliğin devridir. Vergi Usul Kanunun 233'üncü maddesinde perakende satış vesikasının satışın yapılması ile düzenleneceği belirtilmiştir, zilyetliğin devri ile değil.

  Tüm bu yasal gerekçelerle ödeme kaydedici cihazın depoda değil,showroomda olması gerektiği kanaatindeyim.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Sayın Koray Bey, her ne kadar yukarıda da belirttiğiniz kanunlara göre satış vaadi gerçekleşmişse de
  daha henüz mallar teslim edilmemiştir. Bilindiği üzere teslim, KDV Kanunun 2. maddesinde de belirtildiği üzere,
  "1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir."
  Dolayısıyla yukarıda anlatılanlar ve sizinde bahsettiğiniz üzere, burası malların tanıtımın ve tahsilatının yapıldığı yer sayılır. Benim şahsi fikrim yazar kasa kullanmasına gerek bulunmamaktadır.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Sayın Mohicans eğer ki VUK'ta "perakende satış vesikası 3065 sayılı KDV Kanunun 2/1'inci maddesine göre teslimin gerçekleştiği anda düzenlenir" deseydi size %100 katılırdım. Ne var ki VUK md.233'te PSV'nin düzenlenmesi satış işlemine bağlanmış,teslime değil ve de KDV'den hiç bahsetmiyor.
  Borçlar Kanunu md.182 satım sözleşmesini tanımlamıştır. Sözleşmenin başlıca unsurları;

  Satılan mal: Ekonomik değeri olan herşey satış sözleşmesinin konusu olabilir.
  Satış bedeli : Türk parası yada döviz olabilir.
  Tarafların bu hususlarda anlaşmaları : Yanların karşılıklı birbirine uygun irade beyanları sözlemeyi oluşturur.

  Müşteri showroomda geliyor, malı beğeniyor, satış bedeli belli, taraftlar satılan malım cinsi ve tutarı konusunda anlaşmaya varıyorlar ve karşılıklı olarak irade beyanında bulunuyorlar. Sözleşmenin tüm unsurları mevcut. Dediğim gibi eğer VUK KDV Kanunda olduğu gibi mülkiyetin devrine bağlamış olsaydı, menkul mallarda mülkiyetin devri için zilyetliğin devri de şart olsaydı siz %1000 haklı olurdunuz.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Sayın Koray Bey,
  Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ama bu konuda farklı düşünüyoruz.
  Şöyleki, Satış Vaadinin gerçekleştiği konusunda hem fikiriz. Ancak showroom da malın teslimi gerçekleşmiyor.
  VUK?nun 19.Maddesinde, vergiyi doğuran olayın tanımı şu şekilde yapılmıştır: ?Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.? Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir vergi alacağından söz edebilmek için; bu vergi alacağına ilişkin olayın meydana gelmesi ya da hukuki işlemin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  VUK?nun 231.Maddesinin 5 numaralı bendine göre; ?Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami Yedi Gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır? hükmüne haizdir.

  Bu hükme göre; Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlanmıştır. Başka bir ifadeyle; Faturanın düzenlenmesi, ödemeye bağlı olmayıp teslime bağlı olduğundan, malın teslimi veya hizmetin ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren düzenlenmesi gerekmektedir.

  Yine VUK FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR başlıklı ikinci kısmında Perakende satış fişleri ile ödeme kayıt edici cihazlara ait fişlerinde fatura yerine geçen vesika olduğu anlaşılmaktadır.

  Yukarıda da anlaşılacağı üzere faturanın kesilmesi malın teslimine bağlandığından, bu durumu Ödeme kayıt edici cihazla yapılan satışlara da uyarlamak mümkündür.

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 7. #7
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Elbette faturanın düzenlenmesi ödemeye bağlı değil, ön ödeme durumlarında avans olur zaten,hasılat yazmak ta gerekmez,fatura veya PSV düzenlemekte. Ancak burada farklı bir durum var, showroomda satış akdi tamamlandığı anda hükmen teslimin gerçekleşmiş olması. Hükmen teslim de bir teslim çeşididir. Aynen kısa elden teslim gibi. Şunu unutmayalım KDV Kanundaki "teslim" ile VUK'taki teslim farklı şeyler. Yok KDV de böyle ben bunu kıyas yaparak VUK'a da uygularım derseniz üniversitede vergi hukukunun ilk dersinde hocamızın söylediği bir söz aklıma gelir. "Vergi hukukunda birinci kural verginin kanunilik ilkesi, ikinci değişmez kural ise kıyas yasağıdır"
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Koray Bey,
  Teslim ile ilgili VUK'da çok açık şu ifade yer alıyor. "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. "
  Bu hükümden benim anladığım malın fiilen tüketiciye teslimidir. Diğer tarafdan Kıyas hakkında Vergi Kanunlarında çok ince bir çizgi vardır.
  VUK 3. maddeyi unutmayınız.
  A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

  Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 9. #9
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Medeni Hukuka göre hükmen teslimin, VUK'ta yer alan teslim ibaresinin kapsamına girmediğini bana yasal gerekçesiyle açıklayın,ikna olacağım-)
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Showroom (Gösteri Salonu) Yazar Kasa

  Koray Bey, Daha öncede söylediğim gibi biz fikirlerimizi forumda paylaşıyoruz. Sizle de, gerçekten faydalı fikir paylaşımları yapıyoruz. Bizim vergi kanunlarımız yazılırken. Nereye çekersen oraya gider cinsinden yazıldığı için az da olsa bazen farklı düşünüyoruz. Bundan da eminim sizde keyif alıyorsunuzdur.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2015, 12:47
 2. Eski Yazar Kasa Yerine,Yeni Yazar Kasa Alımı İşlemleri Nelerdir.?
  Konu Sahibi kayalı35 Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2013, 12:14
 3. Yazar Kasa
  Konu Sahibi melissa Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Ocak.2009, 12:25
 4. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
  Konu Sahibi lebedir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 14:18
 5. Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Mayıs.2007, 14:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36