kamu işçi maaş

Konu: Vergi Cezaları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  171

  Vergi Cezaları

  günaydınlar,


  aklıma takılan bir konu var.

  herhangi bir şekilde vergi hesaplamasını kusurlu hesaplar ve bunun sonucunda maliyeye ödenmesi gereken vergi borcunun altında, eksik bir ödeme yaptığımızda ve ardı sıra bu beyannameyi düzeltme, ikmalen tarhın artması neticesinde doğan her türlü hesap hatası vergi cezası olarak mükellefe dönüyor be bu giderin kayıtlara kkeg olarak alınması şartı aranıyor.

  fakat herhangi bir nedenle muhtasar ve kdv gibi bir vergi yada geçici vergi de zarar nedeniyle vergi borcu çıkmaması sadece damga vergisi oluşması, lakin şirketin aktifinde bu meblagi ödeyecek parası olmaması durumunda ortaya çıkacak vergi borcuna dayali gecikme zamları kkeg olarak mı takip edilmeli yoksa giderleştirilmeli midir ?

  ayrıca kasada para olsa dahi unutulmuş bir vergi borcu da olabilir.unutulma yada likit olmaması durumu değiştirmeyecektir her durumda kkeg olarak değerlenmesi çok doğru gelmiyor !? duşunun kasanızda para var ama bu tutarı bir kaç gun sonra gireceginiz ihale icin teminat olarak bekletiyorsunuz ve vergi borcunu odemeniz ihale disi kalmaniza sebebiyet verecek....

  iyi çalışmalar.


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Selamlar
  Sorunuzdan kısaca şunu mu anlıyoruz.
  Şİrket vergi borcunu ödemiyor veya ödemek istemiyor.Haliyle Haliyle gecikme cezası ile karşılaşacak.Bu ceza kkeg olarak mı değerlendirilecek.Eğer doğru anlamışsam;

  5 - Kurumlar Vergisi, Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zammı ve Faizi
  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/6. maddesinde; bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizlerin, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla da Kurumlar Vergisi Kanunu’na 3505 sayılı Kanunla eklenen 15/10. maddesi ile de Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizlerinin, kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınmasının kabul olunmayacağı hükme bağlanmıştır.

  Buradan hareketle,vergi borcu amme alacağı kabul edildiğinden ödenen her türlü ceza ve faizler kkeg'dir.Şirketin planlamasındaki özel durum buna engel olamaz.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  171
  Tahsin Bey, Teşekkür ederim.

  KVK 11.d fıkrası
  GVK 41.5 "
  Yine GVK 90 maddede AATUHK göre oluşan kamu borçları kkeg olarak değerlenir diyor.

  fakat danıştay kararlarında konu KKEG olarak değil gider olarak değerlenebileceği yönünde bu bağlamda vergi kanunlarına göre kanun danıştay kararı ile çelişmektedir.

  uygulama muhasebe mesleğini icra eden meslek mensupları bu harcamayı KKEG olarak değerlendiriyor sıklıkla fakat başka bir usulde değerlendiren de var mı acaba ?

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  6183 sayılı Kanun uyarınca ödenen gecikme zamları kesinlikle KVK md.11/d'ye göre KKEG'dir ve bu husus tartışmaya veya yorumlamaya açık bir konu değildir. Sayın myardimli gecikme zamlarının gider yazılabileceğine dair bahsettiğiniz Danıştay kararlarını bizimle paylaşırsanız hem çok sevineceğim hem de çok şaşıracağım

  Acaba bahsettiğiniz kararlarda söz konusu edilen olay 6183 sayılı Kanun uyarınca ödenen gecikme zamları değilde, özel hukuk hükümlerine göre ödenen ifaya ekli cezai şartlar olmasın?
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  171
  Koray Bey şu an hazırımda yok ulaştığımda msj fasiletisi ile hem de bu başlığa eklemeye gayret edeceğim.

  fakat lafzi olarak bir şirketin ödeme güçlüğü çektiği bir durumda vergi borcunu gecikmeli ödemesi ve oluşan vergi zıyaının finansman yada diğer türlü bir gider olarak değerlenmemesini adaletli bulmuyorum.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Adaletli değil belki ama kanuni Şaka bir yana KVK md.11-1/d orada öyle durduğu sürece aksini yapmak göz göre göre kanunu çiğnemek olur.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  171
  başka bir konu hakkında araştırma yaparken bu yazıya tesadüf ettim hayli enteresan:

  SGK Primlerine Ait Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı, İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

  Son zamanlar da Vergi idaresi, süresinde ödenmeyen SGK primlerine tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme faizlerini giderleştiren ya da beyannamesinde vergi matrahını azaltacak şekil de indirim konusu yapan mükellefleri incelmeye tabi tutmakta ya da düzeltme yapması konusunda uyarmaktadır.
  İşte bugünkü makale konumda SSGSSK da gecikme cezası ve gecikme zammı ne demektir.Gecikme cezası ve gecikme zammı giderleştirilebilinir mi?Yasal dayanağı nedir?Bu hususları anlatacağım.
  Tabi her zaman söylediğim gibi “Malimüşavirlik mesleği hukuk mesleğidir.Katiplik mesleği değildir.”sözümle konuya girmek ve bu sorunun T.C.Anayasası,193 sayılı GVK,6183 sayılı AAUHK,5510 sayılı SSGSSK hükümleri çerçevesinde çözmek gerektiğini belirtmek isterim.

  Sosyal güvenlik mevzuatında Gecikme cezası ve Gecikme zammı nedir?hususlarına açıklık getirelim.
  Bir çok kişi bu ifadeleri Vergi hukukunda belirtilen şekilde olduğunu sanabilir.Ancak sanıldığı gibi bir tanımlama söz konusu değildir.213 sayılı VUK.da belirtilen gecikme zammı 6183 sayılı yasanın 51.maddesinde,gecikme faizi ise vuk.nunun 112.maddesinde, 6183 sayılı yasanın 51.maddesine atıf yapılarak tanımlanmaya çalışılmıştır.

  VUK nuna göre; Gecikme faizi, vergiyi doğuran olayın sonradan öğrenilmesi nedeniyle (resen, ikmalen ve idarece) olağan dışı yapılan vergilendirme işlemlerinde uygulanan ve gecikme zammından ayrı tahsil edilen bir ek yükümlülüktür.

  Gecikme Zammı ise vadeyle ödeme tarihi arasında geçen süre için uygulanır.
  Sosyal Güvenlik mevzuatında gecikme faizi şeklinde bir ifadeye rastlanmamaktadır.Sık sık gecikme faizinden değil ,kanuni faizden söz edilmektedir.Bu yasada ifade edilen gecikme zammı 5510 sayılı yasanın 89.maddesinin 1. Ve 2. Fıkralarında anlatılmakta ve gecikme zammını ;Kuruma prim ve dğer borçların ödenmemesi halinde ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında alınan fer-i alacak olarak tanımlamaktadır.
  Gecikme zammı ise; her ay için bulunan (Prim+prim*0,02) tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanması neticesinde ortaya çıkan feri tutar olarak tanımlanmaktadır.

  193 sayılı GVK.nunun 90.maddesinde “Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.
  (Ek fıkra: 03/12/1988 - 3505/12 md.) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri, vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez.”hükmü yer almaktadır.
  5520 sayılı yasanın 11/d bendinde de aynı ifadelere rastlamaktayız.

  Bu madde hükümlerinde açıkça, gecikme zammı ve faizinin vergi matrahından indirilebilmesi için Amme alacakları tahsil usulü kanununda yer alması ve bu kanunun ilgili maddelerinin teması olması gerekir.Denilmektedir.
  6183 sayılı AATHK nunun 1.maddesinde “Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait yargılama giderleri, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i kamu alacaklarını ve aynı idarelerin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetleri uygulamasından kaynaklanan diğer alacakları ile; bunların takip giderleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.”denilmekte ve görüldüğü gibi SGK ya ödenen gecikme zammı ve gecikme cezası bu kanun kapsamındadır denilmemektedir.

  Zaten 5510 sayılı yasanın 88.maddesinin 15.fıkrası “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının,Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51.,102.,106. Maddeler hariç,diğer maddeleri uygulanır.”hükmü de, gecikme zammı tanım ve oranını gösteren 51.madde hükmünün, bu alacaklarda uygulanmayacağını alenen belirtmektedir.

  Konu ile ilgili olarak Danıştay 3.Dairesinin 09.11.1995 tarih, E:1994/3265, K:1995/3532 sayılı kararında da; “(...) Sosyal Sigorta Primleri ve buna ait gecikme zamlarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre değil, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80.maddesine göre ödendiği, maddede (...) 6183 sayılı Kanuna atıfta bulunduğu, tahsilatın doğrudan 506 sayıla Kanuna göre yapıldığının anlaşıldığı (...) sosyal sigorta primlerine ait gecikme zamlarının 5422 sayılı Kanunun 15.maddesinde sayılan “indirimi kabul edilmeyen giderler” arasında sayılması mümkün olmadığından gider olarak kabul edilip matrahtan düşülmesinin gerektiği” belirtilmiştir.

  Sonuç olarak; 6183 sayılı yasada gecikme cezası tanımlanmadığı gibi SGK ya ödenen yada bu kurumca tahakkuk eden gecikme zammı da, 6183 sayılı yasanın 51.maddesinin 5510 sayılı yasaca uygulama dışı bırakıldığı hususları ve yine gerek 5510 sayılı yasanın 88/11. bendinde sadece fiilen ödenmeyen primlerin gider yazılamayacağı,fakat fer’ilerinin bu madde hükmünde yer almadığı,GVK 90.madde ve KVK 11/d bendinde de sadece 6183 sayılı yasa kapsamında ve dahi VUK.kapsamında ödenen fer’ilerin indirilemeyeceği hususları hüküm altına alındığından;Anayasanın 73.maddesi “Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur,değiştirilir veya kaldırılır.”madde hükmü açık olduğundan,
  6183 sayılı yasa kapsamında olmayan,SGK prim borçları ve diğer alacaklarına karşın tahakkuk eden gecikme zammı ve cezaları matrahtan indirilebilinir.Ve hatta Alacağın asılları ödendiği dönem giderleştirilebilir hükmü gereği fer’ileri de ödendiği dönem giderleştirilebilir. (Bazı görüşler ise dönemsellik ilkesi gereği tahakkuk ettiği dönem indirilebilinir.Dönem geçtiğinde bu g.zam ve cezalar KKEG dir.)

  Ali ÖZBEK

 8. #8
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Çok güzel bir yazı, paylaştığınız için teşekkür ederim. Yazıda da belirtildiği gibi SGK primlerinin özel bir durumu var , gecikme zammı 506 SK'ya göre yapılıyor. Bu nedenle yazıdaki görüşlere de, Danıştayın bu kararına da %100 oranında katılıyorum. Ne var ki kurumlar vergisinin geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme zammı 6183 SK md.51'e göre hesaplandığı için aynı kapsamda değil.

  Ayrıca yazıdaki şu sözü çok beğendim, forumdaki her üyenin asla aklından çıkarmaması dileği ile.

  "“Malimüşavirlik mesleği hukuk mesleğidir.Katiplik mesleği değildir.”
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
  Konu Sahibi shoo3 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Ekim.2016, 12:13
 2. Takdir Komisyonu Kararı ile Gönderilen Vergi ve Cezalar Hk.
  Konu Sahibi myüzyıl Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 12.Nisan.2010, 15:35
 3. Vergi Kayıpları Ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Temmuz.2009, 13:08
 4. Vergi Ve Cezalar CEP'ten Öğrenilebilecek
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Eylül.2008, 17:30
 5. Vergi ve Cezalar Kartla Ödenecek
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2008, 15:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36