kamu işçi maaş

Konu: Özel Lisede Öğrencilerden Tahsil Edilen K.kartlara Ft.Kesilmeli mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014

  Özel Lisede Öğrencilerden Tahsil Edilen K.kartlara Ft.Kesilmeli mi?

  Özel lise bu yıl faaliyete geçti ve öğrenci kayıtları almaya başlıyor
  Yıılık eğitim bedeli 10.000-12.000 TL arasında
  Bazen öğrenciler kredi kartları ile peşinen ödemeyi yapıyorlar genelde çoğu bu şekilde ödüyorlar ancak tabi bu öğrenciler eğitim hizmetini bir yıl içinde alacaklar
  Bu durumda;
  Örnek verirsek; Öğrenci Eylül 2012 de kayıt oldu ve 12.000 TL olan Lise 1 eğitim ücretini kredi kartı ile Eylül 2012 de peşin ödedi eğitim süresi Eylül 2012-Temmuz 2012 yani 11 aylık
  - Öğrencilerin faturaları eğitim görülecek ay sayısına bölünüp aylık olarak mı kesilmeli? 12.000/11 ay= 1.090 TL olarak yoksa hepsini toptan eylül 2012 de kesmelimiyiz
  - Eylül 2012 de kredi kartla 12.000 TL tahsil edildi diye faturanında 12.000 TL olarak kesmek gereklimidir?
  - Eylül 2012 de aylık olarak kestiğimizi düşündüğümüzde 1.090 Tl fatura keseceğiz ve kdv beyanında hasılat 1.090 Tl gözükürken ancak kredi kart satışlarda 12.000TL gözükecek , bu durumda maliyeye izah nasıl edilmelidir? Yani k.kartla tahsilat yapıldı diye tahsil edilen 12.000 (bir yıllık eğitimtutarı) kadar fatura kesmek zorundamıyız?
  Saygılar
  Konu Ertann tarafından (12.Eylül.2012 Saat 21:27 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.047
  Merhaba ;

  Sn Koray ATEŞ' e ait aynı konu ile ilgili bir yazıdan alıntıdır.

  Soru: Kredi kartı ile tek çekimde ödenen dershane ücretinin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir ?

  Cevap: Dersane faaliyetinde bulunan bazı mükellefler dershaneye gelen öğrencilerin bazılarından tüm yılın parasını kredi kartı ile tek çekimde alabilmektedirler. Hal böyle olunca konu hem KDV hem de Kurumlar Vergisi açısından özellik arz edip arz etmediği sıkça sorulmaktadır. Konu kanunlar ışığında aşağıda etraflıca ele alınmıştır.

  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME :

  Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde; “ Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmekte olup, 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları; 233 üncü maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden biri ile tevsik olunacağı,…” hüküm altına alınmıştır.

  Ayrıca, kredi kartlarının genel işleyiş sisteminde, bankalar tarafından üye işyerlerine sözleşme karşılığı verilen elektronik ya da mekanik (POS veya imprinter cihazları) cihazlar kullanılarak, harcama belgesi (kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart hamili tarafından imzalanan belge) düzenlenmekte ve kart hamiline(kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişi) Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yazılı belgelerden biri verilmektedir.
  POS cihazları ile düzenlenen harcama belgeleri, ödeme karşılığında bir mal tesliminin veya hizmet ifasının bulunduğunu tevsik etmektedir. Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin kredi kartı ile ödenmesi halinde, POS cihazlarını kullanarak harcama belgesi düzenlemek, aslını sözleşmelerinde belirtilen süre içerisinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart hamiline vermek zorundadır. Bu hükme aykırılık halinde, satılan hizmet veya mal bedeli üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edilememektedir.

  Kredi kartlarının üye işyerlerindeki POS cihazlarında kullanımı sonucu düzenlenen ve üzerinde “... ... ... ... Tutarında mal veya hizmeti teslim aldım” ibaresinin yer aldığı harcama belgelerinin kredi kartı hamilleri tarafından imzalanması, üye işyerlerince bu belgelerde yazılı tutar kadar malın teslim edildiğini veya hizmetin ifa edildiğini göstermektedir

  Buna göre, dershaneler tarafından verilen eğitim hizmetlerinin karşılığını teşkil eden bedelin tamamının veya taksitlendirilen kısmının kredi kartına slip çekilmek suretiyle tahsil edilmesi halinde slip tutarı kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yazılı belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

  Ancak, kredi kartı slipinin, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş bir belge ile (fatura vb.) ilişkili olduğunun kanaat getirici vesikalar ile ispatladığı takdirde, tekrar belge düzenleme zorunluluğunun bulunmayacağını belirtmek isterim.

  B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME :

  KDV Kanununun 10’uncu maddesine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, anında meydana gelecektir.
  Aynı kanunun 20’ nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükümlerine yer verilmiştir.
  625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olan dershanelerce verilen eğitim hizmeti, belirli ayları içine alan dönemler itibariyle verilmektedir. Dönemler itibariyle hesaplanacak katma değer vergisi matrahının ise bir eğitim öğretim yılı için belirlenen toplam bedelin, öğretimin kapsadığı ay sayısına bölmek suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir
  Ancak, eğitim döneminin başında hizmet bedelinin tamamına ait bir fatura düzenlenmesi halinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/1-b maddesine göre belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, hizmet ifası sonuçlanmadan bu bedel üzerinden katma değer vergisinin hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.

  Dershanelerce yıl içine yayılarak verilen eğitim hizmetlerinde, hizmet, eğitim döneminin sonunda tamamlandığından bedelin bir ödeme planı dahilinde takside bağlanması halinde, vergiyi doğuran olay kısım kısım hizmetin yapılması ile meydana geldiğinden, her taksit bedelinin ödendiği dönemde taksit bedeli üzerinden katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, taksit süresinin eğitim döneminden uzun olması halinde taksit süresine bakılmaksızın beyan döneminin her halükarda eğitim dönemini geçemeyeceğini önemle hatırlatmak isterim.

  Diğer taraftan;
  -Yıl içerisinde verilecek eğitim hizmet bedelinin tamamı için kredi kartı ile slip çekilmek suretiyle taksitlendirilme yapılması durumunda usul yönünden, çekilen slip tutarı kadar belge düzenleme zorunluluğu bulunduğundan, faturanın düzenlendiği dönem beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
  -Ancak; her taksit dönemi geldikçe her taksit tutarı için ayrı ayrı kredi kartı ile slip çekilmesi halinde, işlem tutarı kadar fatura düzenlenip ilgili ay beyannamesinde beyan edilecektir.

  Koray ATEŞ
  SMMM-E. Öğretim Görevlisi
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Selamlar
  Evet,bencede,teslim veya hizmet tamemen gerçekleşmemiş olsa da,tahsilat kartla yapıldığından belgeye dayandırılması adına fatura düzenlenmelidir.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014
  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamlar
  Evet,bencede,teslim veya hizmet tamemen gerçekleşmemiş olsa da,tahsilat kartla yapıldığından belgeye dayandırılması adına fatura düzenlenmelidir.
  Saygılar
  Üstadım bu sonuca nasıl vardınız? Saygılar

 5. #5
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Siz,yukarıdaki yazıdan nasıl bir sonuç çıkarırdınız?
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 6. #6
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.047
  Merhaba ;

  Konu ile ilgili bir özelgeyi de paylaşmak istiyorum.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü
  TARİH : 30.05.2006
  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-12120
  KONU : Eğitim hizmetlerinde belge düzeni Hk.


  İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kurulan ve OKS, ÖSS Hazırlık Kursları veren bir kuruluş olduğunuz, eğitim hizmetlerinin yaklaşık dokuz ay sürdüğü, alınan ücretlerin ise bazen kayıt döneminde peşin olarak, bazen çek veya senetle toplu olarak; bazen de kredi kartlarına slip çekilmek suretiyle yapıldığı, dolayısıyla yapılan hizmet ile tahsilatlarınız aynı zaman diliminde olamayacağından; peşin tahsilatlar, çek senet tahsilatı ve kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda belge düzeninin ne şekilde olacağı hakkındaki görüşümüzün sorulduğu anlaşılmaktadır.

  Konu ile ilgili olarak, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünden alınan yazıda belirtilen hususlarda dikkate alınmak suretiyle gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

  Bilindiği gibi, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.
  Aynı Kanunun 20’nci maddesinde;
  • "teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir."

  Yine aynı Kanunun 39’ncu maddesinde;
  • "verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin birer aylık vergilendirme dönemine tabi olmalarına karar vermiştir."

  Bilindiği üzere, 2 Kasım 1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp 1985 yılında da devam eden okul hizmetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, 31.12.1984 gün ve 18622 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 9. maddesinde;
  • "Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 1’nci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarca işletilen veya yönetilenler hariç, okul hizmetleri vergiye tabidir. Bu hizmetler karşılığında alınan bedel Katma Değer Vergisinin matrahını teşkil edecektir. KDV Kanunu’nun vergilendirmeye ilişkin hükümleri 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1984 yılında başlayıp 1985 yılında da devam edecek olan okul tarihinde yürürlüğe girdiğinden, okul hizmetlerinin 01.01.1985 tarihinden sonraki kısmı vergiye tabi olacaktır. Bu kısma ait vergi matrahı basit orantı yoluyla bulunacaktır. Bu amaçla bedelin ait olduğu eğitim süresi içinde, 1985 yılına ait olan sürenin oranı bulunacak, gün sayısı baz alınarak hesaplanacak bu oran, toplam bedel ile ilgilendirilerek matraha ulaşılacaktır. Bedel peşin tahsil edilmiş ise 1985 yılına isabet eden verginin tamamı ilk beyan döneminde beyan edilecektir. Bedel sonradan tahsil edilecek ise, ilk beyan döneminde, sadece ilk vergilendirme dönemine isabet eden vergi beyan edilecektir"


  Şeklinde açıklama yapılmıştır.

  26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 3. bölümünde; “Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı” başlıklı bölümünde;
  • "gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür." Denilmiştir.

  Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.
  Benzer bir konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan 07.05.2002 tarih, 20645 sayılı yazıda;
  • "KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından “izah” gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir." Denilmektedir.


  Bu açıklamalar doğrultusunda; belli bir süreci kapsayan eğitim hizmetlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bu sürecin sonuçlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay prensip itibariyle eğitim hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
  Buna göre;
  1. Eğitim-öğretim bedelinin kısmen veya tamamen peşin ya da çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.
  2. Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen eğitim öğretim hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır) Bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.
  3. Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.

  Ayrıca, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde;
  • "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

  Şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 231/5’nci maddesinde;
  • "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlememiş sayılır."

  Hükmü yer almaktadır.
  Buna göre, özel eğitim öğretim kurumlarında hizmet her ne kadar dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden hizmet ifası kısmı teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o aya ait teslim için takip eden yedi gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak, faturanın hizmetin ifa edildiği ayı takip eden yedi gün içinde düzenlenmesi vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği zamanı (dönemi) değiştirmeyeceğinden, KDV’nin ait olduğu aya (döneme) ait beyanname ile beyan edilmesi gerekir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Grup Müdür V.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014
  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Siz,yukarıdaki yazıdan nasıl bir sonuç çıkarırdınız?
  Üstadım oda bizim gibi bir smmm ve hatalı yazmış gözüküyor ve neye dayanarak bu şekil yazdığını kendine sormak gerekir
  Saygılar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tahsil Edilen Dövizli Çekler İçin Kur Farkı
  Konu Sahibi s.duzgun Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Eylül.2018, 14:22
 2. Hırsızlık Nedeni İle Kaskodan Tahsil Edilen Para ?
  Konu Sahibi EypCkmk Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Nisan.2014, 15:36
 3. Taksitle tahsil edilen kdv nin beyanı
  Konu Sahibi nurullahhacilar Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Ocak.2012, 00:43
 4. İhraç Edilen Mal Bedelinin Tahsil Usulü
  Konu Sahibi tdhp Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2009, 17:54
 5. Makbuz ile Tahsil Edilen Kdv
  Konu Sahibi esagl Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Haziran.2007, 13:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36