kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Şahsın Kendi Arsası Üzerine Bina Yapması Hk!

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.930

  Şahsın Kendi Arsası Üzerine Bina Yapması Hk!

  İki kardeşin üzerine kayıtlı olan bir arsa üzerine bu kardeşler bina yapmak istiyorlar.Bu binayı da satmak amacı ile değil, birerleş oturup, diğerlerini de kiraya verecekler.
  Bunun için neler yapılması gerekiyor?
  Müteahhitliğini kendileri yapacak.Ancak vergi dairesine kayıt olmalısın denmiş?
  Bunun için vergi mükellefiyetliği mi açtırılması gerekiyor?
  Bu konuda nasıl hareket etmeliyiz? Kendine ait özel inşaatı yapabilmek için illa müteahhitlik karnesi alıp, vergi mükellefiyetimi açtırmak gerekiyor?

  Cevaplar için teşekkürler.
  İyi günler.


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.448
  Sayın Zindan

  Aşağıdaki Şükrü Hocamızın yazısı umarim faydalı olur.

  Kendi Arsası üzerine satma amacı olmaksızın Bina inşa edenlerin Ticari Faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi ?
  02 Şubat 2010
  I- GİRİŞ
  Bina inşa edilmesi olayında, vergilendirme yönünden, olayın ve yapılan inşaatın durumuna ve elden çıkartılmasına göre farklı durumlar söz konusudur.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin 4 no.lu bendinde; gayrimenkul alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların, bu işlerden elde ettikleri kazancın, “ticari kazanç” olduğu hükme bağlanmıştır.

  Olaya bu yönüyle baktığımızda; kendi arsası üzerine inşaat yapıp daire, kat ve dükkan halinde satanlar ile belli sayıda daire ve dükkan karşılığını başkasının arsası üzerine inşaat yapıp, kendisine düşen bağımsız bölümleri satanların, bu faaliyetleri “ticari faaliyet”, elde ettikleri kazanç da “ticari kazanç” olarak vergilendirilmektedir.

  Ancak, apartman inşa edip daire, kat veya dükkan halinde satma amacı gütmeyenler, başka bir deyimle kendi gereksinimi için kullanmak ya da kiraya vermek amacıyla inşaat yapanlar, öteden beri farklı bir vergi uygulamasına tabi tutulmaktadırlar.

  Söz konusu uygulamaya göre, özel inşaat sahibinin, bu inşaatından dolayı gelir vergisi mükellefi olmasına gerek yoktur. Aynı şekilde, inşaatta çalıştırdığı işçilere yapmış olduğu ücret ödemelerinden de vergi kesintisi yapmasına ve dolayısıyla muhtasar beyanname vermesine de gerek yoktur(1)

  II- VERGİ İDARESİ’NİN TİCARİ FAALİYET OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN ÖZEL İHTİYACA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİNİN “MESKEN İNŞAATLARINA” YÖNELİK OLDUĞU GÖRÜŞÜ


  Kendi arsası üzerine inşaat yapanların vergilendirilmesi konusunda idarenin yakın tarihli bir özelgesinde, oldukça farklı bir yaklaşım sergilenmiştir.

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Özelge’de(2)


  kendi arsası üzerine inşaat yapılması olayının, ticari faaliyet olarak değerlendirilmemesi için inşaatın yalnızca mesken inşaatı olması gerektiği, kendi arsası üzerine konutun yanısıra yapılan işyeri inşaatlarının, satma amacı olup olmadığına bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında olduğu görüşüne yer verilmiştir.

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne göre;


  “... özel inşaat olarak adlandırılan organizasyonlarda, bu organizasyonu üstlenen kişinin organizasyon kapsamındaki faaliyetleri inşaatın yapımına ve organizasyona ilişkin her türlü işlerden (işçi ve usta temini, malzeme alımı, her türlü ödeme ve tahsilat vb.) meydana gelmektedir.

  Bu çerçevede, yukarıda sözü edilen ve ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyen özel ihtiyaca ilişkin inşaat işleri MESKEN İNŞAATLARINA yöneliktir.

  Dolayısıyla şahsi ihtiyaç kapsamı ve sınırlarının aşılması, işyeri ya da mesken ve dükkan ünitelerinden oluşan inşaatın yapılması durumunda ticari bir organizasyon şekli ve maddi unsurları ile açıkça ortaya çıkması bu faaliyetin ticari sayılması için yeterli olmaktadır. Bu uygulamada inşaat edilen işyerinin satılmak amacıyla yapılıp yapılmamasının veya satılıp satılamamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Zira işyeri inşaatının gelir elde etmek amacıyla yapılan ticari bir organizasyon olduğu açıktır.

  Bu nedenle, 2 adet büro 1 adet dükkan olmak üzere 3 adet bağımsız bölümden oluşan işyeri inşaatı, ticari faaliyet kapsamındadır.”

  III- OLAYIN GELİR VERGİSİ VE YAPI DENETİMİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU


  Özel bina inşaatlarıyla ilgili vergilendirme olayı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesinde yeralıyor.

  Buna göre; gayrimenkul alım, satım ve inşa işleriyle DEVAMLI OLARAK uğraşanların, bu işlerinden elde ettikleri kazanç, ticari kazançtır.

  Burada önemli olan, faaliyetin devamlı olmasıdır.

  Özelgeden de fark edileceği üzere, Maliye Bakanlığı’nca, yapılan inşaatın “kişisel ihtiyaca yönelik olması” bir kriter olarak ortaya konulmakta, kişisel ihtiyaç için ise “barınma amaçlı konut” ölçü olarak alınmaktadır. Başka bir anlatımla, arsası üzerine kendisi oturmak ve diğer bağımsız bölümleri kiraya vermek amacıyla inşaat yapan ya da yaptıran bir kişi (asıl mesleği tıp doktoru, öğretmen, kimyager, nakliyeci vs. olsa dahi), binanın altına bir dükkan yaptırırsa “ticari faaliyette bulunmuş” sayılıyor. Bunların da ötesinde “satma amacı olup olmadığına bakılmaksızın” ibaresiyle konu daha da boyutlandırılmaktadır.

  Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, kanunda öngörülmeyen böyle bir kriterin esas alınması hukuka uygun düşmeyecektir. Maliye’nin, özetine yer verdiğimiz özelgedeki bu yaklaşımına göre, konut olarak 10 hatta 20 daireli bina yaptırılmasında sorun gözükmüyor ancak iki üç katlı ve iki üç daireli bir binanın altına dükkan yapılması halinde, olay “ticari kazanç” olarak nitelendiriliyor. Burada, ciddi bir çelişki göze çarpıyor. Ayrıca, satma amacı olmaksızın bir faaliyetin ticari faaliyet olarak nitelendirilmesi olanak dahilinde bulunmamaktadır. Kaldı ki, yapılan bina inşaatının en az bir bağımsız bölümünün satılmadığı durumlarda da kazanç doğmayacağı ayrı bir gerçektir. Bu binaların satılmak yerine kiraya verilmesi halinde, her ay KDV’li fatura düzenlenmesi, kira gelirinin gayrimenkul sermaye iradı yerine “ticari kazanç” olarak nitelendirilip defter tutulması da ayrı bir bürokrasiye neden olacaktır.

  Ayrıca, bina 20 yıl sonra da satılsa, başlangıç maliyeti ile 20 yıl sonraki satış fiyatı arasındaki fark, ticari kazanç olacaktır ki yasa koyucunun amacı bu değildir.

  Bize göre, burada Kanun’un hem lafsına hem de ruhuna aykırı olarak, maksadı aşan bir yorum yapılmıştır. Yaşadığımız ülkede binlerce, onbinlerce kişi tasarrufunu değerlendirmek amacıyla arsa almakta ve üzerine kiraya vermek amacıyla bina inşa etmektedir. Gelirini de GMSİ olarak beyan etmektedir.

  Maliyenin yorumuna göre yan yana iki arsası olan (A) ve (B)’den; (A) kendi arsasının üzerine altında dükkan olan bir bina yaparsa bu ticari faaliyet, elde edilen gelir de ticari kazanç (B) ise kat karşılığı müteahhide verdiği arsa karşılığı aldığı daire ve dükkanları kiraya verirse geliri GMSİ olacaktır.

  IV- YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
  Olaya 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun yönünden baktığımızda, pilot bölge olarak seçilen 19 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde), tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapılar, yapı denetimine tabi.

  Bu Kanun’a dayalı olarak çıkartılan Yönetmeliğin 9. maddesine göre, gerçek kişiler tarafından yaptırılan her türlü yapı inşaası işinin, bir yapı müteahhidi tarafından üstlenilmesi mecburidir.

  Olaya Yapı Denetim Yasası ve ilgili Yönetmelik açısından baktığımızda da kendi arsası üzerine satma amacı olmaksızın (devamlı olmamak kaydıyla), bina inşa edenlerin, ticari faaliyette bulunduğuna hükmolunamaz.

  Yapı Denetim Yasası ve ilgili yönetmelik uyarınca, bazı illerde Ticaret Odalarının, arsası üzerine inşaat yapanları ticaret odasına kaydolmaya zorlanması da ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirmenin dayanağı olamaz.

  Kaldı ki, metnine yer verdiğimiz Maliye Bakanlığı özelgesinde, Yapı Denetim Yasası ve İlgili Yönetmelikten hiç söz edilmemektedir.

  Yönetmeliğin 19 ilde uygulanması ve yönetmeliğe dayalı yorumun Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesinin önüne geçemeyeceği de ayrı bir gerçektir.

  V- SONUÇ

  Yukarıda yapılan açıklamalardan ve dayanağı olan yasa hükümlerinden de farkedileceği gibi, kendi arsası üzerine bir kez olmak koşuluyla, kiraya vermek amacıyla bina inşa eden kişinin, ticari faaliyette bulunduğu ve ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği sonucuna varılamaz.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesinde “mesken” ya da “işyeri” ayırımı yapılmaksızın, gayrimekul inşa işiyle “devamlı” olarak uğraşma koşulu aranmıştır.

  Kaldı ki, vergilendirmede her olayı ait olduğu koşullara göre değerlendirmek gerekir. Örneğin, bir tıp profesörünü ya da yaşlı bir kadını, adına kayıtlı olan bir arsa üzerine kiraya vermek amacıyla bina yapmasını “bu kişiler ticari faaliyette bulunuyor” diye nitelendirmek ve buna göre vergilendirmek mümkün değildir.


  Kaynak:Şükrü Kızılot*

  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  6
  merhabalar bir kurumda çalışan memurum ve rahmetli kayınpederimden kalma ankara da sanayi arsası üzerine toplam inşaat alanı 225 m olan 400 m arsamıza özel işyeri inşaatı için kendi adıma geçici yapı müteahitlik belgesi aldım . Ankarada belediyeye başvurup inşaat ruhsatımızı aldık. Akabinde sgk dan işyeri numarası aldık ve işiçi çalıştırmaya başladık inşaatımızın sonuna geliyorum sorum şu iskan aşamasında vergi dairesi mükellefiyet açtırın deme olasılığı varmı derse ne yapmam gerekir kaldıki vergi mükellefi olamam devlet memuruyum zaten çevre ve şehircilikte ve belediye aşamasında mükellefiyete gerek yok demişlerdi ayrıca vergi dairesi mükellefiyet açtıracaksın deyip hakkımda vergi kaçırmaktan şikayetçi olurmu memuriyetim tehlikeye girermi yardımcı olursanız sevinirim

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Siz şimdi anladığım kadarıyla iş yeri inşa ettiriyorsunuz, o zaman hem vergisel hem de 657 Sayılı DMK uyarınca ciddi riskler ile karşı karşıyasınız demektir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  6
  sn koray bey inşaatımız atölye sınıfında ben kendi adıma atölyeyi çalıştırmıycam kiraya vericem oturduğum ev bile benim değil kiradayım yani demekistediğim şu bir devlet memuru böyle bir arsa alıp kendi kişisel servetini değerlendiremezmi böyle birşey olabilirmi ayrıca kanun açık bu tür faliyetlerin ticari sayılabilmesi için devamlı olarak uğraşma yani yap sat çılık gösteriliyor kaldıki bana verilen müteahitlik numarası geçici ve sadece bu inşaata özel aynı zamanda 5 yıl süreli çevre ve şehircilik bakanlığı bna bu hakkı tanımışken neden gidip ticari müteahide iş yaptırıp inşaatımı 20000-30000 arası fazlabir miktara malediyim

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  6
  zaten konum sn ferhat beyin üste sunmuş olduğu yazıyla alakalıdır cevap ordadır ama ben yinede farklı kaynaklardan bilgi edinmek istedim saygılar

 7. #7
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sorunuz ile devlet memurluğunuz ile Sayın ferhat'ın yazısı arasında bir bağ kuramadım.
  5 yıl süreli çevre ve şehircilik bakanlığısize bu hakkı vermiş ama verdiği hak neyi kapsamakta vergi mükellefiyeti olamayacağınızımı bildiriyor ki böyle bir şey söz konusu bile olmazken.
  Çevre şehircilik ve belediye hangi kanuna göre vergi mükellefiyeti olmadığını belirtiyor?

  İyi Günler.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  6
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesinde “mesken” ya da “işyeri” ayırımı yapılmaksızın, gayrimekul inşa işiyle “devamlı” olarak uğraşma koşulu aranmıştır.

  Kaldı ki, vergilendirmede her olayı ait olduğu koşullara göre değerlendirmek gerekir. Örneğin, bir tıp profesörünü ya da yaşlı bir kadını, adına kayıtlı olan bir arsa üzerine kiraya vermek amacıyla bina yapmasını “bu kişiler ticari faaliyette bulunuyor” diye nitelendirmek ve buna göre vergilendirmek mümkün değildir.


  Kaynak:Şükrü Kızılot*

  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı  görüldüğü üzere hiçbir özelge vb. gvk 37/4 ün üstünde değildir tabi ki belediye ve çevre ve şehircilik b. vergi konusunda bi bağlayıcılığı yoktur zaten bizede şifai olarak söylenmiştir burda esas almamız gereken gvk 37/4 tür. amacımız ticari yap-sat değil kişisel serveti değerlendirmek olup kira getirisi amaçlıdır ve bu konuda gvk bizi aydınlatmaktadır yinede forum müdavimlerinin görüşünü almak istedim saygılar..

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  6
  birde düşünsenize ben kendi arsamı atölyemi satana kadar 5 sene 10 sene 20 sene neyse sürekli boş beyannamemi verecem böyle bir mantıksızlık olabilir mi vergi mükellefiyetim sürekli açık kalacak yani burada vatandaşın mağdur edilmemesi lazım zaten 500 m geçen inşaatları arsa sahibi geçici müteaiti olamıyor ticari faliyet de bulunan müteaitler işe el atıyormecburen burda 225 m lik 25 i de su deposudur bir atölyeden bahsediyoruz vatandaş 10-20 dairelik binayı özel inşaat statüsüyle yaparken mükellefiyet açtırılıyor benim 225 m atölyeme mükellefiyet isteniyor burada bi tezatlık vardır saygılar.

 10. #10
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı eeee1945 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/4. maddesinde “mesken” ya da “işyeri” ayırımı yapılmaksızın, gayrimekul inşa işiyle “devamlı” olarak uğraşma koşulu aranmıştır.

  Kaldı ki, vergilendirmede her olayı ait olduğu koşullara göre değerlendirmek gerekir. Örneğin, bir tıp profesörünü ya da yaşlı bir kadını, adına kayıtlı olan bir arsa üzerine kiraya vermek amacıyla bina yapmasını “bu kişiler ticari faaliyette bulunuyor” diye nitelendirmek ve buna göre vergilendirmek mümkün değildir.


  Kaynak:Şükrü Kızılot*

  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı  görüldüğü üzere hiçbir özelge vb. gvk 37/4 ün üstünde değildir tabi ki belediye ve çevre ve şehircilik b. vergi konusunda bi bağlayıcılığı yoktur zaten bizede şifai olarak söylenmiştir burda esas almamız gereken gvk 37/4 tür. amacımız ticari yap-sat değil kişisel serveti değerlendirmek olup kira getirisi amaçlıdır ve bu konuda gvk bizi aydınlatmaktadır yinede forum müdavimlerinin görüşünü almak istedim saygılar..
  Maşallah bu konuda yazıp-çizen çok sayıda vergi uzmanının senelerdir tam olarak çözemediği, vergi hukuk literatüründe en çok tartışma yaratan bir olayı iki dakikada çözdünüz, özelgelerin vergi hukuku normlar hiyerarşisindeki yerinden girip, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasından çıktınız. Bizim görüşümüze ihtiyacınız olmadığı kanaatindeyim, sizin kendi sorduğunuz soruya bizzat kendinizin verdiği çok net cevaplarınız var zaten.
  demiral ve Day-Dream bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kendi Arsası Üzerine Çelik Kondiksiyon İşyeri Yapımı
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2015, 14:28
 2. Mükellef Olmayan Şahsın Üzerine Kamyon Alması Ve Mükellefiyet
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2015, 12:13
 3. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
  Konu Sahibi merihs12 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Ocak.2015, 15:29
 4. İşltemenin Kendi Binasını Yapması
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Eylül.2009, 15:07
 5. Sigortalının Kendi Bildirim Yapması ?
  Konu Sahibi beyza Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Haziran.2007, 17:31

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36