Değerli meslekdaşlar,,

Defterlerin tastikleri konusunda çok değişik bilgiler verilmektedir.Limited şirketler malüm defterler dışında
a-pay defteri
b-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak ve tastik ettirmek zorundadırlar.(karar defterinde hiç yer yok kabul edelim)kapanışını 31 .03.2013 tarihi itibariyle kapattık.

Kooperatifin pay defteri yok, sadece karar defteri var.karar defterinde de yer yok.Malüm defterler dışında
pay defteri,müzakere defteri yönetim kurulu karar defteri tastik ettirsek doğrumu yapmış oluruz.Ayrıca yevmiye defteri ile karar defterinin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış tastiklerini yaptıracağız tabbi ki.
doğrumuyum acaba?

Teşekkürler...