kamu işçi maaş

Konu: Fatura 2013'e

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  1.007

  Fatura 2013'e

  Müşteriye satılan bir fatura tamir amaçlı olarak yurtdışına gönderildi. yurtdışından masraf faturaları geldi. bunların tarihi 2012.. ancak ay sonu olduğundan makina müşteriye ocak başında gönderilecek ve masraflar faturalandırılacak.. Bu durumda fatura 2013 maliyetleri 2012, ben bunları aynı dönemde göstermek istiyorum, firma da öyle istiyor ne yapmalıyım, hangi hesapları kullanmam doğru olur acaba?
  Konu ebru şener tarafından (04.Ocak.2013 Saat 14:56 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  1.007
  Hiç bilgisi olan yok mu acaba?

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.491
  Sayın Fügenç

  Bu faturaları 280 Gelecek Yıllar hesabına alarak yapabilirsiniz yanlız bu masraf faturalarını 2013 yılında Gidere atamazsınız
  Ancak K.K.E.G olarak kayıtlara alabilirsiniz

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2013
  Mesajlar
  1
  ferhat bey slm sizden uzun zamandır kafamı kurcalayan bir konu hakkında bilgi alabilirmiyim. meslekte yeniyim nakliyecilik yapmakta olan mükellefimin 180.000.00 tl yakın 280 bakiyesi bulunmakta (bu bakiye gecen yıllırda dosyanın zarar kapanması ve gelecek yıllarda kesilecek fatura karşılık olarak ayırmış oldugumuz motirin ve yedek parça faturaları)
  mükellef 2012/12 ayda keseceğim fatura rakamı nekadar diye sorunca 180.000.00 kesebilirisin diye bilgi verdim ve onu giderleştirir diye düşündüm ve gecen aylardada yapmış oldugum mükellefler var. size sormak istedigim sorular;
  1-yaptıgım işlem dogrumu
  2-yaptıgım işlem yanlış ise ne yapmalıyım.
  3. 280 atmış oldugum rakamlardan nasıl kurtulurum mükellef vergi çıkarmadan
  4-kkeg nasıl bir işlem yapılmakta vergisel boyutu nedir.

  zaman ayırıp yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.491
  Sayın Nermin hn.

  Aslında ben bu konuyu formda yazacaktım.Madem konu burda açıldı.Burda yazayım.Önce meslekte başarılar diler allah yolunuzu açık etsin diyorum.Konumuza gelince;

  Nakliyecilik yapan firmanızın (1.sınıfmı,2 sınıfmı bilmiyorum tabi burda iş hacmide önemli bunu ayrıca konuşuruz) 180.000.-tl'ye yakın motorin ve yedekparça faturası olması bana biraz garip geldi.Yani inanması güç fakat araç sayısı fazla iş hacmide büyükse normal.Neyse Hizmet üreten bu firmanın motorin ve yedekparça alışları 280 hesap değil 150 hesap olması lazım ve kullanıldıkça burdan gidere atılması lazımdı

  Diğer yönden 180 ve 280 hesapların kullanılış şekli aşağıda belirttiğim ve yazacağım şekilde olur.Bunun dışında KDV veya KAR/ZARAR düşürücü ve yükseltici şekilde bu hesaplar kullanılamaz.

  Dönem sonunda dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de gelecek yıllara ait giderlerin tespitidir. Bilindiği gibi cari dönemde ödenmekle birlikte gelecek yıllara ait olan giderler ait olduğu yılda giderleştirilirler. Dönem sonunda envanter işlemleri içerisinde gelecek yıllara ait giderlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir (Buna giderlerin envanteri de diyebiliriz). Vergi incelemeleri sırasında, inceleme elemanlarınca üzerinde en çok durulan hususlardan biri de, gelecek yıllara ilişkin giderlerin de, cari yıl kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediğinin tespitine yöneliktir. Gelecek yıllara ait olup da cari dönemde gider yazılan ödemelerin tespiti halinde, gelecek yıla ait gider kısmı inceleme elemanlarınca kabul edilmeyerek matrah farkı bulunmaktadır. Matrah farkı üzerinden yapılan ikmalen tarhiyatta, salınan vergiye ayrıca ceza da uygulan­maktadır. Gecikme faizi uygulanması da, olayın bir diğer boyutudur. Tüm bu uygulamalar kuşkusuz mükellefleri zor durumda bırakmaktadır.Bilindiği gibi peşin ödenen giderler, iktisadi faydası bir hesap dönemini aşacak kıymet ve giderler için ödenmiş her türlü giderleri ifade etmektedir. Başka bir tanıma göre, peşin ödenen giderler, cari hesap döneminde ödenmekle birlikte o döneme gider yazılamayacak olan gelecek hesap dönemlerini ilgilendiren giderlerdir.(Burası önemli) Peşin ödenen giderler iktisadi varlıkları korumak için yapılan sigortalama ve bakım onarım sözleşmesinden veya iktisadi faaliyetin yürütüldüğü işyeri için yapılan peşin kira ödemeleri ile abone ödemelerinden kaynaklanır. Bunun yanında, ödendiği anda ne kadarının gelecek aylara ait olacağı bilinmediği için tamamı gider hesabına alınan ancak, bilanço dönemleri sonu itibariyle gidere dönüşmediği belirlenen kısmı, envanter sırasında ilgili gider hesabından çıkartılan (gider reeskontu yapılan) giderleri de saymak gerekir.Muhasebe ilkelerinden "Dönemsellik ilkesi" işletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün, dönemlere ayrılması ve her dönemin birbirinden ayrı bağımsız olarak saptanmasıdır. İşlemlerin nakit ve tahakkuk esasına göre ilgili dönemde mu­hasebeleştirilmesi gerekir. Gelir ve Karlar, Gider ve Zararlarla ilgili oldukları dönemde karşılaştırılarak mali tablo­lara ulaşılır. Donemsellik ilkesinin
  yasal dayanakları VUK. ve TTK.'da yer almaktadır. Aşağıda, bunların her ikisi de açıklanmaya çalışılmıştır.

  VERGÎ USUL KANUNU'NDA DONEMSELLİKVergi Usul Kanunu'nun 174. madde­sinde defterlerin tutulacağı hesap dö­nemi "takvim yıh" olarak hüküm altına alınmıştır. Ancak; takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilmektedir. Buna paralel olarak dönemsellikle değerleme arasındaki ilişkiyi şöyle kurabiliriz.Peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirler geçici aktif ve pasif he­saplarda gösterilmek suretiyle değerlenir (VUK. Md. 283 ve 287). Değerlemeden maksat sonraki dönemlere ilişkin olupta cari dönemde ödenen giderler veya tahsil edilen gelirlerin, sonraki dönemlere aktif ve pasif hesaplar aracılığı ile muhasebe kayıtlarına alınan değerleriyle taşın­masıdır.

  TÜRK TİCARET KANUNU AÇI­SINDAN DONEMSELLİKTürk Ticaret Kanunu'nun 72. madde­sinde, iş yılının altı aydan az on iki aydan çok olmayacağı belirtilmiş olup Tacirlerin, işletmenin iktisadi ve mali durumu, borç ve alacak ilişkileri ile elde edilen neticeleri her iş yılı itibariyle tespit etmek bakımından defter tutmaya mecbur oldukları hüküm altına alın­mıştır.Yukarıdaki genel bilgiler verildikten sonra, muhasebe ilkeleri ve yasal hükümler çerçevesinde "Gelecek Aylara ve Gelecek Yıllara Ait Giderler"aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

  II GELECEK AYLARA VE GE­LECEK YILLARA AİT GİDERLER VE BU GİDERLERİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ YE­RİAGELECEK AYLARA VE GELE­CEK YILLARA AİT GİDERLERYazımızın "Genel Açıklama" başlıklı bölümünde belirtildiği gibi, ileriye dönük peşin ödenen örneğin işyeri kirası gibi giderler, iktisadi kıymetlerin korunması veya iktisadi faaliyetin yü­rütülmesi için gerekli olan kiralamalar da karşımıza çıkmaktadır.İşletmenin, aktifinde bulunan taşıtlara Trafik veya Kasko sigortası yaptırması, yine aktifinde bulunan fotokopi makinası için yıllık bakımonarım sözleş­mesi yapması ve ödemede bulunması veya işyerinin paket sigorta kapsamında sigorta ettirilmesi, iktisadi varlıkların korunması için katlanılan giderlerdir. Koruma gelecek aylara ve gelecek yıllara sirayet edebilir. İktisadi var­lıkları koruma dışında, iktisadi faali­yetin yürütülmesi için zorunlu olan kiralamalarda da gelecek aylara ve yıllara ait giderler karşımıza çıkmak­tadır.B GELECEK AYLARA VE GELE­CEK YILLARA AİT GİDERLERİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTE­MİNDEKİ YERİ1Gelecek Aylara Ait Giderler:
  Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi ge­reken gelecek dönemlere ilişkin giderlerin kaydedildiği ve Tekdüzen Muhasebe Sisteminde "DÖNEN DE­ĞERLER" grubunda 180 No.lu hesapta izlenir.
  Gelecek dönemden amaç, ödemenin yapıldığı ayı izleyen aydan, 31 Aralık tarihine kadar olan dönemdir. Ödemesi yapılan giderin niteliğine göre aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.

  1. DÖNEN VARLIKLAR

  18. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
  180.1Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
  180.2Gelecek Aylara Ait Sigortalama Giderleri
  180.3Gelecek Aylara Ait BakımOnanın Giderleri
  180.4Gelecek Aylara Ait Abone Giderleri
  180.10 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
  Hesap dönemi sonunda, Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında kayıtlı olmakla beraber zamanın geçmesiyle gelecek aya ait gidere dönüşenler 280 No.lu hesaptan 180 No.lu hesaba nakledilir.
  2 Gelecek Yıllara Ait Giderler
  Tekdüzen Muhasebe Sisteminde DU­RAN VARLIKLAR grubunda, "280 GELECEK YILLARA AİT Gİ­DERLER" hesabında izlenir. Bu hesap, peşin ödenen ve cari yıl içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi ge­reken, gelecek yıllara ait giderleri iz­lemek için kullanılır. Gelecek yıldan amaç, içinde bulunulan yılı izleyen yıl veya yıllardır.Ödemesi yapılan giderin niteliğine göre aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.
  2. DURAN VARLIKLAR

  28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKUKIARl
  280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
  280.01 Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri


  280.2Gelecek Yıllara Ait Sigortalama Giderleri
  280.3Gelecek Yıllara Ait BakımOnanm Giderleri
  280.4Gelecek Yıllara Ait Abone Giderleri
  280.10 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
  III GELECEK AYLARA VE GE­LECEK YILLARA AİT GİDERLE­RİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİAGELECEK AYLARA AİT Gİ­DERLERİN MUHASEBELEŞTİRİL­MESİAşağıda, sigortalama, bakımonarım ve kira ödemelerine ilişkin örnekler ve muhasebe kayıtlarına yer verilmiş­tir.ÖRNEK l : SiGORTA POLİÇE BE­DELLERİ(X) işletmesi aktifinde kayıtlı bulunan kamyonu l. 11.1996 tarihinden 31.10.1997 tarihine kadar olan dönem için (bir yıllık) kasko sigorta yaptırmıştır. Kasko tutarı SO.OOO.OOO.TL'dir. Burada. Örnekte hem gelecek ayları hem de gelecek yılları ilgilendiren bir durum sözkonusudur. Muhasebe kaydı yapılırken poliçe tutarı olan 80.000.000.TL. toplam sigorta sü­resine bölünerek bir günlük sigorta gideri hesap edilir (80.000.000/365 gün =219.178)1.11.199630.11.1996 dönemine ait 30 günlük tutar olan (219.178x30 gün) 6.575.340.TL. 1.11.1996 tarihinde giderleştirilir. 1.12.1996 31.12.1996 dönemine ait 31 günlük sigorta gideri tutarı olan (219.178x31) 6.794.518.TL. 180 GELECEK AYLARA AİT Gİ­DERLER olarak aktifleştirilir. l. l. 1997 31.10.1997 dönemine ait 365(30+31) 304 günlük toplam 80.000.000(6.575.340 +6.794.518)= 66.630.142 lira kasko sigorta tutarı 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER olarak aktifleştirilir.


  1) Poliçe Tutarının Muhasebe Kaydı

  ----------------- 1.11.1996---------------
  770 GENEL YÖNETİM GİD. 6575340
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 6.794.518.
  180.02 Gelecek Aylara Ait

  Sigorta Giderleri
  280 GEL. YILLARA AİT GİD. 66 630.142.
  280.02 Gelecek Yıllara

  Ait Sigorta Giderleri
  100 KASA 80.000.000.
  Kasko poliçenin muhasebe kaydı.
  ----------------- / ----------------

  2) Aralık 96 ayma ait Gelecek Aylara Ait Giderin 770 hesaba aktarılması

  ----------------- 1.12.1996---------------
  770 GENEL YÖNETİM GİD. 6.794 518
  .. sigortalama giderleri
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 6794518
  180.02 Gelecek Aylara
  Ait Sigorta Giderleri
  Aralık/96 ayına ait sigorta giderinin genel yönetim giderleri hesabına devri.
  ----------------- / ----------------

  3) 31.12.1996 tarihi itibariyle 280 hesapta bulunan ancak, zamanın geçmesi nedeniyle gelecek aylara ait gidere dönüşen kısmın muhasebe kaydı

  --------------- 31.12.1996---------------
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 66.630.142.
  180.02 Gelecek Aylara

  Ait Sigorta Giderleri
  280 GEL. YILLA. AİT GİD. 66630142
  280.02 Gelecek Yıllara
  Ait Sigorta Giderleri
  1.1.199730.10.1997 dönemine ait kasko sigorta tutarı­nın 180 hesaba devri.
  ----------------- / ----------------

  ÖRNEK 2PEŞİN KİRA ÖDEMELERi
  (Y) işletmesi 1.10.1996 tarihinde brüt 331.035.000. TL. tutarındaki l yıllık kirayı peşin ödemiştir. Kiranın başlangıç tarihi l. 10.1996'dır. Kira merkez büroya ait olup genel yönetim gideridir.
  1) Peşin ödeme yapıldığında muhasebe kaydı

  ----------------- 1.10.1996---------------
  770 GENEL YÖNETİM GİD. T.586.250.
  (331.035.000/12 ayı
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 55.r2.500.

  180.01 Gelecek Aylara Ait
  Kira Giderleri

  (331.035.000/12x2)
  280 GEL. YILLARA AİT GİD. 248.2~6.250.

  280.02 Gelecek Yıllara
  Ait Kira Giderleri

  (331.035.000 2".586.250 + 55.172.500)
  100 KASA 240.000.000.

  360 ÖD. VERGİ VE FONLAR 91. 035 000
  360.1Gelir Vergisi 82.759.000.
  360.2Fon Payı 8.2"6.000.
  Peşin ödenen bir yıllık kiranın yevmiye kavdı

  ______________/______________________

  2) "180 Gelecek Aylara Ait Giderler

  Hesabına KasımAralık'96 aylarına ait kira giderleri kaydedilmiştir. Bu hesap Örnek1'de olduğu gibi giderin ait ol­duğu ayda "770 Genel Yönetim Gi­derleri" hesabına aktarılarak kapatı­lır.
  3) 31/1211996 tarihi itibariyle 280 No.lu hesapta bulunan ancak, zamanın geç­mesi nedeniyle gelecek aylara ait gidere dönüşen kısmın muhasebe kaydı. 31.12.1996

  ____________________/____________________
  180 GÜL. AYLARA AİT GİD.
  248.2~6.250
  180.01 Gelecek Avlara

  Ait Kira Giderleri
  280 GEL. YILLARA AİT GİD. 248.2~6.250
  280.01 Gelecek Yıllara

  Ait Kira Giderleri
  01.01.199730.09.1997 dönemine ait kira tutarının 180 No.lu hesaba devri

  _________________/______________________

  ÖRNEK 3:
  BAKIM ONARIM GiDER­LERi(Z) işletmesi aktifte kayıtlı bulunan bil­gisayar sistemi için servis işletmesi (A) firmasıyla yıllık bakım anlaşması yap­mıştır. Bakım dönemi 01.06.1996

  31.05.1997 dönemini kapsamaktadır. Servis işletmesi sözleşme gereği bir yıllık bakım faturasını 10.06.1996 tarihinde düzenleyerek (Z) işletmesine gönder­miştir. Yıllık bakım ücreti 120.000.000 TL +KDV'dir.120.000.000 TL bakım ücreti bir yıllık (12 aylık ) olduğuna göre bir aya ait bakım ücreti 120.000.000 / 12 = 10.000.000 TL'dir. Bilgisayar merkez büroda kullanılmakta olup bakım ücreti genel yönetim gideridir./) Faturanın düzenlendiği tarihteki muhasebe kaydı
  ----------------- 10.6.1996---------------
  770 GENEL YÖNETİM GİD. 10.000.000
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 60.000.000
  180.03 Gelecek Aylara Ait BakımOnanmGid. (120.000.000/12X6)
  280 GEL. YILLARA AİT GİD. 50.000000
  280.03 Gelecek Yıllara

  Ait Giderler
  191 İNDİRİLECEK KDV 18.000.000

  100 KASA 138.000.000
  Bilgisayar sisteminin yıllık bakım ücreti olup yevmiye
  kaydı
  ___________ / _________

  2) "180 Gelecek Aylara Ait Giderler"
  Temmuz ayından Aralık ayı dahil her ay ilgili gider hesabına devredilerek kapatılır. Benzer muhasebe kaydına ÖRNEK l'de yer verildiğinden burada tekrar edilmemiştir.
  3) "280 Gelecek Yıllara Ait Giderler"
  31 Aralık tarihinde envanter işlemleri olarak ve zamanın geçmesi nedeniyle 180 No.lu hesaba devredilerek kapatılır. Benzer muhasebe kaydına ÖRNEK l ve ÖRNEK 2'de yer verildiğinden bu­rada tekrar edilmemiştir.
  B GELECEK YILLARA AİT Gİ­DERLERİN MUHASEBE KAYDIGelecek yıllara ait giderler, gelecek aylara ait giderler de olduğu gibi muhasebeleştirilir. Farkı, bir yıldan daha uzun süreli peşin ödenen gider olma­sıdır. Hesap dönemi sonunda zamanı bir yılın altına düşenler, "180 Gelecek Aylara Ait Giderler" hesabına dev­redilir.ÖRNEK'. (Y) İşletmesi 5 yıllığına satış mağazası işyerini kiralamıştır. 5 yıllık kira tutan olan net l .800.000.000TL peşin olarak ödenmiştir. Kira başlangıcı 01.08.1996 tarihidir. Net tutarı 1.800.000.000 TL olan kiranın brüt tutarı 1.800.000.000 /<!(0.25+0.025))=2.482.758.000TL'dir.
  1) Peşin ödemede muhasebe kaydı

  ----------------- 1.8.1996---------------
  760 PAZARLAMA SATIŞ VE
  DAĞITIM GİDERLERİ 4l.3~9.000
  f 2.482.~58.000 A 12x5) = 60 Av
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 165.516.000
  180.01 Gelecek Avlara Ait Kıra Giderleri (41.3~9.000x lavı

  280 GEL. YILLARA AİT GİD. 1.903.452.000
  280.01 Gelecek Yıllara .Ait Giderler (2.482.~58.000(41.3~9.000+l65.5l6.000.n (55 aylık kira tu tan)

  100 KASA 1,800.000.000
  360 ÖDENECEK VERGİ
  VE FONLAR 682.~58.000
  360.1Gelir Vergisi 620.689.000
  360.2Fon Payı 62.069.000
  Satış işyerine ait 5 yıllık kira ödemesi olup yevmiye kaydı
  _____________________/_____________________________

  2) 1996 yılı sonunda gidere dönüşme süresi bir yılın altına düşen harcamanın dönen varlıklara aktarılmasına ait muhasebe kaydı. (1996 sonunda

  41.379.000 x 12 = 496.548.000 TL 280 hesaptan 180 No.lu hesaba akta­rılacaktır. Aynı işlem 1997, 1998,1999 ve 2000 yılları sonunda tekrarlanacak­tır)
  ---------------- 31.12.1996--------------
  180 GEL. AYLARA AİT GİD. 496.548.000
  180.01 Gelecek Aylara Ait

  Kira Giderleri
  280 GEL YILLARA AİT GİD. 496.5i8.000
  280.01 Gelecek Yıllara
  Ait Kira Giderleri
  1997 yılına ait olup gidere dönüşme süresi bir yılın
  altında olan kira ödemelerinin 180 hesaba aktarılması
  ----------------- / ---------------


  SONUÇ
  Yukarıda açıklandığı üzere hesap dö­nemi dışına taşan iktisadi varlıkları koruma, bakımonarım veya kira öde­melerinin ait oldukları dönemde giderleştirilmesi muhasebe ilkeleri ve vergilendirme prensipleri gereğidir.


  Kaynak :
  Şükrü KIZILOT, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması,
  Akdoğan,Sevilengül Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması
  Hayrettin Erdem

  Konu ferhat tarafından (09.Ocak.2013 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  225
  Sayın Nermin hanım, Ferhat Beyin vermiş olduğu bilgiler ışığında neler yapabileceğimize bakalım.

  1- Motorin stok miktarı ne kadar? İşletmenin bu miktarı depolayacağı bir alanı mevcut mudur? Nakliye araçlarındaki yakıt deposunu da göz önünde bulundurmak lazım.
  2- Nakliye sektöründe, yıllara sari inşaat işi gibi bir uygulama var mıdır?

  Neden bunları soruyorum? Nakliye sektörünün inceliklerini bilmiyorum, bilen arkadaşlar da yazacaktır umarım. Ama ben denetime gelmiş biri olsam bu işlemi
  gelecek yıllarda fatura kesilecek işlemler için ayrılmış karşılık olmasından çok, cari yılda kesilmeyen faturalar nedeniyle oluşmuş sayardım. Ve beni bu konuda
  yanıldığımı ikna etmenizi isterdim. Firmanın aralık ayında ne kadarlık fatura keseyim demesi de bu görüşü doğrular nitelikte. Keza, motorin stokta değilse tükenmiş demektir. Tükenmiş ise hizmet sunulmuş, dolayısıyla faturanın da kesilmiş olması demektir.
  Bu arada "Geçen yıllarda dosyanın zarar kapanması" cümlenizi de anlayamadım

  Eğer olay bu yönde ise, o yıla ait düzeltme beyannamesi verilerek işlem yapılması gerekir. Matrahınızı arttırmanız (yani kesilmeyen faturaların kesilmesi),
  180/280 hesaplara attığınız faturaları giderleştirmeniz gerekmekedir.

  İşletmenizi, sizi daha az zora sokacak yasal yollar da olabilir. Bu konularda uzmanlaşmış bir profesyonelden yardım almanızı öneririm.

  Saygılarımla,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gmsi 2013
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Mart.2014, 11:26
 2. 2013 Faturası
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 07.Şubat.2014, 16:35
 3. 2013 Yılına Ait MTV 2. Taksitinin Son Ödeme Tarihi 31 Temmuz 2013
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2013, 12:51
 4. 2013/2. Dönem - 29/06/2013-30/06/2013 Dönemine Başvurumu Yaptım...
  Konu Sahibi stajyeradayi Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 37
  Son Mesaj : 24.Haziran.2013, 09:55
 5. Vergi Takvimi 2013 (2013 Yılı Vergi Takvimi)
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Aralık.2012, 15:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36