Değerli arkadaşlar,

Noterlerden Araç alım satımı yapmaktayız.Bu satışların tevsik zorunluğu kapsamına girmediğini biliyoruz.
Vuk 323 no lu tebliğden böyle anlıyoruz.Herhangi bir değişiklik varmı?

İyi günler