Gerçek kişilerin 2012 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 Mart 2013 tarihinde başladı.

2012 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1- 25 MART 2013 tarihleri arasında verebileceklerdir.

Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2013 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Tahakkuk eden Gelir Vergisi;

• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
• Bağlı bulunulan vergi dairesine,
• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine

ödenebilecektir.


Beyanname Dönemine ilişkin olarak aşağıdaki Rehberler hazırlanmıştır.


Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi RehberiKaynak: GİB