kamu işçi maaş

Konu: fatura nezaman kesilmeli?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  fatura nezaman kesilmeli?

  inşaat işi yapan limited şirket, arsa alıyor, bu arsanın üzerine inşaat yapacak ve satacak, daha inşaata başlamadan dairelerden birini satmışlar şimdi fatura nezaman kesilmeli, satıldığı andamı, oturma ruhsatındamı, inşaat bittiğinde yani sskdan ilişiksizlik için müracaat edildiğindemi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Daire Satışı

  Merhaba, Daire satışı diyorsunuz. Daire yokki satışını yapasınız. Tapuya bile gitsen senden emlak vergi değerini sorarlar belediyeye gitsen sana daire bittimi diye sorarlar, hatta daha sen İnşaat ruhsatını bile almadın ki, SSK Primi ödedinmi, VD Harçları yatırdınmı diye sorarlar. Elin boş dönersin. Daire bitmediği için satışının olmayacağı yada karşılıklı sözleşme ile daire bitiminde teslim edileceği ve tesliminde Faturasının kesileceği kanısındayım. Eğer Daireyi satın alacak olan kişi para verdi ise de o parayı avans şeklinde girişini yapabilirsiniz.
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  fatura nezaman kesilmeli?

  isterseniz olaya geniş açıdan bakalım :

  kurumlar vergisi ve gelir vergisi açısından:
  yaptığınız iş imalat niteliğindedir.yani ticari kazanç hükümlerine tabidir.
  gelirin beyan edilemesi(ticari kazançta elde etme değil, tahakkuk esastır )tahakkuk esasına dayandırılmıştır.tahakkuk gelirin mahiyet ve miktar olarak kesinleşmesini ifade eder.

  Dönemsellik kavramı işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her döneminin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir .

  henüz daha maliyeti oluşturmadığınız daireler için gelir kayıt etmeniz hem dönemsellil hemde tahakkuk ilkesine göre imkansızdır.zira geliri oluşturan gider henüz oluşmamıştır.bu durumda fatura keserek gelir kayıtınız gereksiz bir vergi yükü oluşturacaktır.ayrıca inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak kayıtlarda gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tarih itibariyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olmaktadır.budurumda aldığınız bedel avans niteliğindedir.

  kdv acısından:

  kdvyi doğuran olay malın teslim veya hizmetin yapılmasıdır..fakat eğer mal teslim edilmemiş buna rağmen fatura kesilmişse kdv doğmuş demektir.dolaysıyla fatura kesildiği anda kdvyi beyan etmeniz gereklidir
  (kdvk10 mad.)
  konut teslimlerinde vergi doğuran olay tapuya tescil veya dairenin teslimi kullanmaya başlanmısı halindedir.

  vergi usul kanunu acısından:
  v.u.k. 229 mad.Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

  yukardaki hükmü göre fatura kesilmesi için emtianını satılması gereklidir.(burada olayı dar bir şekilde madde hükmüne bağlı kalarak yorumladım)yani inşaat işinde dairenin oluşması var olması gereklidir.
  (benzer hüküm 231.maddede vardır.)

  sonuç:
  gayrimenkul teslimlerinde fatura kesmeniz tapuya tescil veya gayrimenkullün teslimi yada kullanıma sunulması halinde 7 gün icerisinde fatura düzenlenmesi mümkündür.

  celal elibüyük
  smmm-ist

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  fatura nezaman kesilmeli?

  Melek Hanım

  Bahsettiğiniz olay bilindiği gibi ülkemizde teamül haline gelen temelden satış kavramı ile ilgilidir. Bu müteşebbisin kaynak bulma amacıyla başvurduğu, müşterinin de peşin ödemeyle rant elde etmeyi umduğu bir uygulamadır ve çok yaygındır.
  Konunun vergi ve muhasebe açısından değerlendirilmesine gelince:
  Para tahsil edildiğine göre, müşteriye mutlaka bir makbuz verilmiştir. Dolayısıyla bu kasaya fiilen bir paranın girdiğine delalet eder. Bu durumda 7 gün içinde fatura kesilmesi gerekir. Aksi halde vergi zıyaı konusu gündeme gelir.
  Olayı katma değer vergisi açısından değerlendirirsek, fatura yanlış veya fazla dahi kesilmiş olsa kesildiği anda KDV tahakkuk etmiş olur. (KDVK: Md.10/2)
  Bu durumda, tahsil edilen bu paranın avans olarak tahakkuk ettirip gelirlere dahil edilmesi, diğer taraftan dönemi geldiğinde KDV beyannamesi verilerek tahsil edilen KDV’nin ödenmesi gerekir.

  selamlar

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  fatura nezaman kesilmeli?

  Melek hanım

  Yukarıda beyan ettiğim görüşümde bir düzeltme yapmak istiyorum.
  Müşteriye makbuz verildiği taktirde fatura malın teslimine kadar tehir edilebilir. Ancak müşterinin talep etmesi halinde fatura vermek zorunludur.
  (Bazı kamu idarelerinin, bütçe ödeneklerini iptale uğratmamak için erken faturalama talebinde bulundukları görülebilmektedir.) Bu durumda yukarıda bahsettiğim sonuçlar ortaya çıkar.

  Selamlar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  fatura nezaman kesilmeli?

  sayın osman erol bey

  Ancak müşterinin talep etmesi halinde fatura vermek zorunludur.
  KDV tahakkuk etmiş olur. (KDVK: Md.10/2)

  Bu durumda, tahsil edilen bu paranın avans olarak tahakkuk ettirip gelirlere dahil edilmesi gerekir .

  yukardaki ifadelerinize katılamıyorum.zira maliyet oluşturmadan gelir kayıt etmeniz halinde gereksiz vergi yükü ile karşılacaksınız.ayrıca gelir kaydıyla hem dönemselik ilkesi hemde tahakkuk ilkesini ihlal etmiş olacaksınız.
  her kesilen fatura gelir yada gider olarak kayıt edilmesi gerekir düşüncesi vergi kanunlarının(gelir ve kurumlar vergisinin)gereksiz zorlamadan ibarettir.

  2.örneğin:sizi bir beyaz eşya satıcı olsanız müşteriniz size paranın tamamını yada bir kısmını verse siz henüz stoklarınızda mevcut olmayan bu malın faturasını niçin kesmek zorunda olasınızki yapılan işlem avans almaktan ibarettir.sizin yukarda ifade ettiğiniz müşterinin fatura istemesi hali şu durumda geçerlidir. fatura kesme sınırı altında kalan (kesilen perakende fişi )durumlarda müşteri perakende fişi yerine fatura istenmesi durumudur.

  -----------------------------------------------------------------------------------
  daha önce başka bir forumda buna benzer soruya aşağıdaki gibi cevap yazmıştım

  İYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİYLE,
  ''Bir kamu kurumu 31.12.2004 tarihinde faturasını alıp parasını ödemek kaydıyla hazır beton satın almak istemektedir. Malin teslimi Şubat-2005 ve sonrası olacaktır. Bu durumda alınacak paranın vergiye yansımadan kayıt altına alınması konusunda işlem yapan veya bunun uygulanabilirliği konusunda fikri olanların cevaplarını bekliyorum.''

  Not: Mal alışı da 2005 şubat ve sonrası olacaktır.


  Bu Mesajı Cevapla


  Re: mal teslimizden önce fatura kesilmesi
  Yazan Kişi: celal elibuyuk (---.adsl.ttnet.net.tr)
  Tarih: 12-22-04 19:47  ticari kazanc tesbitinde tahakkuk esası gecerlidir.satış gercekleşmemiş yani mal teslim edilmemiş vergiyi doğuran olay meydana gelmemiştir.

  ticari kazançlarda elde etme tahsil değil tahakkuk esasına bağlanmıştır. tahakkuk esasında geliri doğuran işlemlerin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gelirin elde edilmiş sayılması için yeterlidir. yani tahakkuk esasında vergilendirme yapılabilmesi için alacak hakkının doğmuş olması gerekir.sadece fatura keserek işlemin eksiksiz olarak ortaya çıktığını söyleyemeyiz.zira malı teslim etmediniz.

  cari dönede 380 (yada 480 nolu hesapta)bnolu hesaba izlemiz gerekir.dönemselik ilkesi gereği Malın teslim edildiği dönemde teslim edilen tutarı 600 nolu hesapla kapatmanız gereklidir.

  Dönemsellik kavramı işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her döneminin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir

  mal teslim edilmeden olay tekemmül etmemiştir.sizin faturayı kesmeniz sadece kdv yi doğuracaktır.bu durumda kdvk 10 mad.gereğidir.madde acıkca kdvnin teslimden önce fatura verilmesi halinde kdvnin doğacağını belirtmiştir.

  aslında bu hüküm vergi s.kanunu 229.mad.çelişmektedir.zira madde açıkca Faturanın ancak mal satılması halinde yada yapılan iş karşılığında düzenleneceğini belirtmiştir. bu konuda faturanın mal satılmadan düzenlenemeceği görüşüde mevcuttur.(özbalcı)

  Türkiye Muhasebe Standardı-4
  Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler

  Madde 12- Belli bir dönemin satışları, gelirleri ve karları bunları elde etmek için yapılan maliyetler, giderler ve zararlar ile karşılaştırılmalıdır. Gelirin tahakkukuna ilişkin diğer koşullar gerçekleştiğinde, malın yüklenmesinden sonra ortaya çıkan garanti dahil diğer maliyetlerin genelde saptanması mümkündür. Ancak giderlerin saptanamadığı durumlarda gelir tahakkuk ettirilmemelidir. Böyle durumlarda malların ve hizmetlerin satış tutarı olarak tahsil edilen tutar gelir tablosunda yer almaz. Bu tutarlar Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler olarak dönem sonu bilançosunda yer alır.

  celal elibuyuk
  smmm-ist

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  fatura nezaman kesilmeli?

  Sayın Celal Elibüyük bey

  Aslında “fatura kesmek zorundadır” demek yerine “fatura kesmek zorunda kalabilir” demek daha doğru olurdu. Bu bakımdan olayı fiş kesme sınırı ile irtibatladırmakta haklısınız.

  Olayı sadece mali açıdan değerlendirmek yanlış olur kanaatindeyim. Zira ticari hayatta amaç para kazanmaktır. Eğer müşteri istiyorsa ve işin mali yönü ticari kazanç açısından ihmal edilebilir düzeyde ise ticari faaliyetin asıl amacı yönünde tercih kullanmak yani fatura kesmek mantıklı olur.

  Borçlar kanununda taraflar arsasında borç ilişkisinin oluşması için fiili edimde bulunma zorunluluğu yoktur. Vaade bulunmak da bir borç altına girmek için yeterlidir. Malı teslim etmeden fatura kesmek (zorunlu olmasa bile) taciri borç altına sokar. Ticari kazançta, yazınızda bahsettiğiniz tahakkuk esasının kaynağı budur. Dönem sonunda özsermaye farkı ile ticari kazanç hesabedilirken firmanın mamelekine (kasasına) giren avans mahiyetindeki tahsilat da sonucu etkileyecektir. Maliyenin bu “avansın gereğini yerine getirdin mi?” deme lüksü yoktur. Kadı ki vaat hiç yerine getirilmezse veya eksik yerine getirilirse ne olacaktır?

  Bu bakımdan fatura kesilmişse tahakkuk esası gereği mali mükellefiyetler de devreye girecektir kanaatindeyim

  Selamlar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fatura Nasıl Kesilmeli ?
  Konu Sahibi mtahirerkan Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2018, 20:12
 2. Annem 3600 den nezaman emekli olacaktır
  Konu Sahibi asktanrisi Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2011, 12:51
 3. Arkadaşlar itiraz sonuçları nezaman açıklanır
  Konu Sahibi HANZADE Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 33
  Son Mesaj : 22.Haziran.2011, 09:58
 4. Uzun açıklamalı fatura nasıl kesilmeli.?
  Konu Sahibi Ertann Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 02.Aralık.2010, 10:23
 5. İşletilen Faiz için Fatura Kesilmeli mi?
  Konu Sahibi Ahmet Cavli Forum KDV
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 11.Ocak.2010, 16:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36