kamu işçi maaş

Konu: Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  69

  Eğitime Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi

  Merhaba,

  Şirketimiz bir üniversiteye toplamda KDV dahil 50.000 TL derslik yardımı yapmıştır. Bunun vergi matrahın düşürebiliyoruz anladığım kadarıyla. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapmamız gerekiyor, ve bunu geçicide vergide indirime konu edebilir miyiz? Son olarak KDV açısından durumu nedir?

  Teşekkürler,
  Konu neredekaldI tarafından (17.Nisan.2013 Saat 17:15 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Özel kanunlarla öngörğlen bağış ve yardımlar şunlardır,

  Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin dönem kazancından indirirebileceği bağış ve yardımlar haricindede özel kanunlarla hükümler bulunmaktadır bunlardan bir tanesi ise,

  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56/1.maddesine göre yapılacak ayni ve nakti bağışlardır.
  ( Kanun metninde yer alan nakdi ibaresi 5904 sayılı kanunla metinden çıkartılmış olup. Bu nedenle 5904 sayılı kanunun yayım tarihi 03.07.2009 tarihinden sonra üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan ayni veya nakdi bağışlar ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabilir.)

  Ayni bağışlar KVK nın mükerrer 10/1-c maddesine göre dönem kazancının %5 i ile sınırlı olarak indirilebilir.

  İyi Günler.

 3. #3
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  [QUOTE=demiral;329556

  Ayni bağışlar KVK nın mükerrer 10/1-c maddesine göre dönem kazancının %5 i ile sınırlı olarak indirilebilir.

  İyi Günler.[/QUOTE]

  Bu bilgide bazı düzeltmeler yapalım.

  2547 sayılı Kanunun 56/b maddesine göre üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar. Diğer taraftan KVK md.10/ç'ye göre genel kamu idarelerine okulların inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir. Yani kısaca üniversitelere yapılan bağışlarda %5'lik sınır yoktur, ne ayni ne de nakdi bağışlar için.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sayin koraykarakaya,

  Sorudaki bagis ozel kanunlarla ongorulen bagis ve yardimlar kapsamina girmektedir dolayisi ile KVK madde 10/1-c ye gore donem kazancinin %5 i ile sinirli olarak indirilmesi gerekir. 2547 sayili kanun ozel kanundur.

  KVK madde 10/ç ise ozel kanunlarla ongorulen bagis ve yardimlari kapsamamaktadir.

  İyi Gunler.

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı demiral Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayin koraykarakaya,

  Sorudaki bagis ozel kanunlarla ongorulen bagis ve yardimlar kapsamina girmektedir dolayisi ile KVK madde 10/1-c ye gore donem kazancinin %5 i ile sinirli olarak indirilmesi gerekir. 2547 sayili kanun ozel kanundur.

  KVK madde 10/ç ise ozel kanunlarla ongorulen bagis ve yardimlari kapsamamaktadir.

  İyi Gunler.
  Çok ilginç, KVK md.10/ç'nin özel kanunları kapsamadığına ilişkin yasal dayanağınız nedir?

  1- 2547 SK md.56/b'ye göre üniversiteler genel bütçeli kurum ve kuruluşlara tanınan mali kolaylıklardan faydalanıyorlar mı? EVET

  2-Üniversitenin genel bütçeli kuruluş sayılacağı belirtilmiş mi evet, üniversiteye sınıf yaptırmak KVK md.10/ç'ye göre genel bütçeli sayılan bir okula eğitim yardımı yapmak sayılır mı? EVET

  3-Peki Gelir İdaresi KVK 1 Nolu Genel Tebliği madde 10.3.2.6 maddesi ve muhtelif özelgelerde üniversitelere yapılan bağışların KVK md.10/ç kapsamına gireceğini ve tamamının %5'ile sınırılı olmakasızın indirim olarak dikkate alınacağını belirtmiş mi? EVET


  "5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun3 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "nakdî" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

  5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir."  "GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-407

  23/08/2011

  Konu

  :

  Üniversitenin kurumlar vergisi muafiyeti

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Üniversitenizin 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tüzel kişilik kazandığı belirtilerek, üniversitenizin kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı, makbuz karşılığı elden veya banka hesabınıza yapılacak olan nakdi ve ayni bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan edilecek vergi matrahından indirim yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış, aynı Kanunun 2 nci maddesinde de Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşları olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinde kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar sayılmış olup, maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde;

  "Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar." hükmü yer almaktadır.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, "4.1. Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen kuruluşlar" başlıklı bölümünde;

  "Bu muafiyetten yararlanabilmek için kuruluşun, yukarıda sayılan kamu idare ve kuruluşları tarafından işletilmesi ve amacının bilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvancılığı öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek olması gerektiği,

  Bentte sayılan kuruluşların aynı amaçlarla da olsa kamu idare ve kuruluşları dışındaki kurumlar tarafından işletilmesi halinde söz konusu muafiyet hükmünden yararlanılamayacağı,

  Kamu idare ve kuruluşlarından maksat, merkezi yönetim kapsamına dahil olan genel ve özel bütçeli daireler ile il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir."

  açıklamaları yer almaktadır.

  Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin "Mali kolaylıklar" başlıklı birinci fıkrasının (b) bendinde, "Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar."

  hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, Üniversiteniz tüzel kişiliği itibarıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyet istisna ve diğer mali kolaylıklardan yararlanabileceğinden, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre, kurumlar vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

  Ancak, Üniversitenizin söz konusu eğitim hizmetlerinin dışında ticari faaliyetlerde (otopark, kantin, spor tesisi işletilmesi v.b.) bulunması halinde, bu faaliyetler dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefi olunacağı tabiidir.

  Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddenin birinci fıkrasının 5 inci bendinde;

  "Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devamettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı."

  gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim yapılabilecektir.

  Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının

  c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının,

  ç) bendinde ise fıkranın (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği, anılan maddenin ikinci fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

  Bununla birlikte, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin devamında, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde;

  "5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "nakdî" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

  5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir."

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversiteniz tüzel kişiliği adına yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağışların tamamının, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Ancak, bağışın yapıldığı dönemde bağışı yapanların faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması veya gelirin veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-55-176

  22/08/2011

  Konu

  :

  Üniversite hastanesine yapılan bağışın indirim kunusu yapılıp yapılmayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce, ... Üniversitesi Hastanesi psikiyatri bölümünün (yangın sonucu oluşan hasar nedeniyle) komple yenilenmesi kapsamında yapılacak 300.000 TL. tutarındaki ayni bağışın, kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde,

  "(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdakiindirimler yapılır:

  ...

  c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

  ç) ( c ) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak ( kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı

  ...

  (2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır."

  hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5904 sayılı Kanunla değişik "Mali kolaylıklar" başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde ise;

  "5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "nakdî" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

  5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir."

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Şirketinizce, ... Üniversitesi Hastanesi psikiyatri bölümünün (yangın sonucu oluşan hasar nedeniyle) komple yenilenmesi kapsamında yapılacak ayni bağışın tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  Ancak, bağışın yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancınızın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış tutarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."


  "T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.134-343

  17/08/2012

  Konu

  :

  Vakıf üniversitesine yapılacak bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Bursa'da yeni kurulan vakıf üniversitesi statüsündeki ... Üniversitesine bağışlanmak üzere inşa edilecek kütüphane binasının inşaası için yapılacak harcamaların kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, yüklenilecek katma değer vergisinin ne şekilde beyan edileceği, teslim anında ne şekilde belgelendirileceği, yapılacak protokol ve sözleşmelerin damga vergisi karşısındaki durumu konularında görüş bildirilmesi istenilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının; (ç) bendinde ise (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin b fıkrasında; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hüküm altına alınmıştır.

  Aynı Kanunun Ek:7 inci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muaflık ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükmüne yer verilmiştir.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde ise 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Şirketiniz tarafından Orhangazi Üniversitesine bağışlanmak üzere yaptırılacak kütüphane binasına ilişkin harcamaların tamamı beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  Ancak, bağışlanmak amacıyla inşa edilen söz konusu kütüphane binasının yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancınızın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227 inci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, şirketiniz tarafından inşa edilerek üniversiteye bağışlanacak olan kütüphane inşası için yapılan harcamaların ayrı hesaplarda tutulması (muhasebeleştirilmesi) gerekmektedir. Ayrıca, bina için yapılan harcamaların toplam tutarı üzerinden üniversite adına fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanununun 17/2-b maddesinde; aynı maddenin 1/a bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, şirketiniz tarafından Orhangazi Üniversitesine yapılacak bedelsiz bina teslimi KDV den istisna tutulacak ve bu işleme ilişkin olarak bina için yapılan harcamaların toplam tutarı üzerinden düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Öte yandan, vergiden istisna edilen bu işlem dolayısıyla yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından daha önce indirim konusu yapılmış ise indirim konusu yapıln tutarlar binayı teslim ettiğiniz vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkartılacaktır. İndirim hesaplarından çıkarılan söz konusu KDV tutarlarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet ya da kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

  DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

  492 sayılı Harçlar Kanunun özel kanunlardaki hükümler başlıklı 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerden ve istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı ve bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümlerin, bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin "(A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki "keşif harcı" ve aynı tarifenin "(B) İcra ve iflas harçları" bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki "haciz, teslim ve satış harcı" bakımından uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun "Mali Kolaylıklar" başlıklı 56 ncı maddesinin (a) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetlerin, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaf olduğu; ek 7 inci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muaflık ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, 2547 sayılı Kanunun ek 7 nci ve 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Orhangazi Üniversitesine yapılacak kütüphane bağışına ilişkin olarak adı geçen üniversite ile aranızda düzenlenecek bağışlamaya ilişkin kâğıdın damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca, bağışlanacak kütüphane binasının tapuda yapılacak bağış işleminin harçtan istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, bağış işleminden önce bu gayrimenkulle ilgili 492 sayılı Kanuna göre doğacak harçlar için istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."

  Şimdi üniversitelere yapılan bağışların KVK md.10/ç kapsamına girmediğini ve 10/1-c maddesindeki %5'lik sınıra tabi olduğuna dair argümanınızı bir kez daha düşünelim mi ?
  Konu koraykarakaya tarafından (18.Nisan.2013 Saat 01:43 ) değiştirilmiştir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı neredekaldI Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Şirketimiz bir üniversiteye toplamda KDV dahil 50.000 TL derslik yardımı yapmıştır. Bunun vergi matrahın düşürebiliyoruz anladığım kadarıyla. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapmamız gerekiyor, ve bunu geçicide vergide indirime konu edebilir miyiz? Son olarak KDV açısından durumu nedir?

  Teşekkürler,
  Tabi biz KVK md.10/1-c mi, 10/1-ç mi konusuna dalmışken muhasebe kaydı, geçici vergi ve KDV konularını unutmuşuz, onlara da cevap verelim.

  1-Nakdi bağış yaptıysanız ki anladığım kadarıyla öyle muhasebe kaydı şöyle olacak;

  ____________/______________
  689 50.000
  ........................... 102 59.000
  __________________________
  900 KKEG 50.000
  .............................901 KKEG 50.000

  2- 217 Nolu GVK Genel Tebliği madde 34'e göre mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.

  3-Nakdi de olsa, ayni de olsa yapacağınız bağış KDV Kanunu md.17/2-b uyarınca KDV'den müstesnadır.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Sayin koraykarakaya,

  Bir kısımda %5 lik kisimda sizinle ayni fikirde degilim size şöyle durumu izah edeyim.

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Eğitim,Sağlık ve Dini Amaçlı Bağışlar belirttiğiniz gibi KVK'nın madde.10/1-ç bendinde yapılan her türlü nakdi veya ayni bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde indirim konusu yapılacağı hükmü bulunmaktadır. (Bu kısımda sizinle hem fikirim)

  Fakat sizinle ayrı düştüğümüz bir kısım bulunmakta bu ise,

  Özel Kanunlarda Öngörülen Bağış ve Yardımlar ise beyanname üzerinden indirim yapılması mümkün bulunmaktadır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56/1. maddesine göre yapılacak ayni ve nakit bağışlar, ( Kanun metninde yer alan nakdi ibaresi 5904 sayılı kanunla metinden çıkartılmış olup. Bu nedenle 5904 sayılı kanunun yayım tarihi 03.07.2009 tarihinden sonra üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan ayni veya nakdi bağışlar ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabilir.)

  Yalnız ilgili kurumlara yapılan AYNİ BAĞIŞLAR KVK'nın mükerrer 10/1-c maddesindeki esaslara göre (dönem kazancının %5'i ile sınırlı olarak) indirilebilir.

  Benim anlatmak istediğim sayın koraykarakaya, nakdi bağışta beyanname üzerinden tamamı AYNİ BAĞIŞLARDA dönem kazancının %5'i ile sınırlı olarak indirilebilir.

  İyi Gunler.
  Konu demiral tarafından (18.Nisan.2013 Saat 08:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: eksiklik düzeltme.

 8. #8
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Sayın Demiral yazdıklarınız kendi içinde çelişkili;


  1- Önce bunu söylüyorsunuz ki doğru zaten genel tebliğde geçen bir ifade bu "Kanun metninde yer alan nakdi ibaresi 5904 sayılı kanunla metinden çıkartılmış olup. Bu nedenle 5904 sayılı kanunun yayım tarihi 03.07.2009 tarihinden sonra üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan ayni veya nakdi bağışlar ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabilir."

  2-Sonra da bunu söylüyorsunuz; "Yalnız ilgili kurumlara yapılan AYNİ BAĞIŞLAR KVK'nın mükerrer 10/1-c maddesindeki esaslara göre (dönem kazancının %5'i ile sınırlı olarak) indirilebilir."
  3- İlk söylediğiniz ifadenin yasal dayanağı var, ama ikincisinin nedir ben bilmiyorum, siz de söylemiyorsunuz Neyse ben artık başka bir şey demiyorum
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 9. #9
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster  2-Sonra da bunu söylüyorsunuz; "Yalnız ilgili kurumlara yapılan AYNİ BAĞIŞLAR KVK'nın mükerrer 10/1-c maddesindeki esaslara göre (dönem kazancının %5'i ile sınırlı olarak) indirilebilir."
  3- İlk söylediğiniz ifadenin yasal dayanağı var, ama ikincisinin nedir ben bilmiyorum, siz de söylemiyorsunuz Neyse ben artık başka bir şey demiyorum
  sayın koraykarakaya,

  ikinci söylediğimiz yasal dayanağı daha öncede belirttiğim gibi KVK'nın 10/1-c maddesidir.

  Eski KVK 14.maddesindeki hükümlerin benzeridir. Yeni KVK'nın 10.maddesine indirimlerin K.V.ve maddesine göre şart koşulmuştur.Yeni KVK'nın 10.maddesinin sonunda bağışların indirilmesi sırasında maliyet bedeli mukayyet değeri yada takdir edilecek değerlere göre hükme edileceğine bağlamıştır ''Bu maddenin uygulamasına ilişkin usulleri Maliye Bakanlığı yetkilidir denilmiş.''

  Yeni KVK madde 10/1-c ise,

  Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

  olarak belirtilmiş buda sizi ikna edemiyor ise benim yapacağım bir şey yok artık ama Sayın koraykarakaya Maliye Bakanlığı'na bu şekilde bir bildirim yaptığınızda emin olunuz söyledim dönüşü alacaksınız.

  İyi Günler.

 10. #10
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Tabi KVK md.10/1-ç diye bir madde yok değil mi, 10/1-ç'yi görmezden gelelim tabi ? Sadece 10/1-c var, 10/1-ç'yi ben kafamdan uydurdum. Ya da özel kanunlarda ki indirimler 10/1-c'yi kapamaz diye bir hüküm var ama ben kasten söylemiyorum ya da daha da kötüsü bilmiyorum. Genel tebliğde tamamını indirim konusu yapılır demiyor değil mi? Özelgelerde de 10/1-ç'ye atıf yapılıp tamamını indirim konusu yapabilirsiniz dememişler değil mi?

  Bu arada hani ayni bağışlarda %5'lik sınır vardı da, nakdi bağışlarda sınır yoktu? O meseleye ne oldu.
  Konu koraykarakaya tarafından (18.Nisan.2013 Saat 13:00 ) değiştirilmiştir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yapılan Bağışların İndirim Konusu
  Konu Sahibi banu52 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Aralık.2016, 11:35
 2. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
  Konu Sahibi Kooperatif Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Haziran.2012, 01:06
 3. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
  Konu Sahibi ebru şener Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Ekim.2011, 12:04
 4. Ramazan Ayında Yapılan Yardımlar Vergi Matrahından Düşülebiliyor!
  Konu Sahibi nane Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 15.Eylül.2008, 14:39
 5. Ar-Ge' ye Yapılan Harcamanın İki Katı, Vergi Matrahından Düşecek
  Konu Sahibi ferhat Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2008, 11:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36