Değerli Ağabeylerim;
SODES kapsamında Proje koordinatörü olan kamu görevlisi almış olduğu koordinatörlük ücreti 400,00 TL nakdi para için beyanname verme ya da aylık maaş matrahına eklemesi gibi bir durum söz konusu mudur? Ya da bu ücret vergiden muaf mıdır?
Teşekkür Ederim