kamu işçi maaş

Konu: özel inşaatlarda kullanılan hesaplar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  12

  özel inşaatlarda kullanılan hesaplar

  Değerli forumdaşlar
  Özel İnşaat yapan müteahhitlerin muhasebe işlemleri hakkında bilginize ihtiyacım var. Hangi tür gider ve maliyetler hangi hesaplarda takip ediliyor bilgi verirmisiniz lütfen.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  39

  özel inşaatlarda kullanılan hesaplar

  10 Nisan 2006  Ömer TEKİN

  Yeminli Mali Müşavir

  tekinymm@hotmail.com  İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI (I)  1-Giriş:  Son birkaç yıldır döviz kurunun ve faizlerin düşmesi emlak piyasasını hareketlendirmiş bulunmaktadır. Ayrıca bankaların konut alıcılarına düşük faizle uzun vadeli kredi imkanı tanımaları bu piyasanın gözde olmasına neden olmuştur. Bu durum müteahhitlerin tekrar inşaat işlerine girmesine neden olmuş, memleketin heryeri şantiyeye dönmüş durumdadır.  İnşaat işinin revaçta olduğu bugünlerde bu işin vergilemesi ve muhasebesindeki inceliklerinin bilinmesi gerekmektedir.  Bilindiği üzere inşaat işleri, yapım türlerine ve yapım sürelerine göre farklılık göstermektedir. Her inşaat faaliyetinin vergilemesi ve muhasebesi farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle her faaliyet türü önce başlık olarak belirtilip sonra konuyla ilgili vergileme ve muhasebe kaydı uygulamalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.  2- Kişisel Servete Dahil Arsanın, Kat Karşılığı Müteahhitlere Verilmesi Suretiyle Yaptırılan İnşaatlar :  Uygulamada karşımıza sık çıkan örneklerdendir. Vergi mükellefi olmayan kişilerin yıllar önce yatırım amaçlı olarak aldıkları arsayı, inşaat işiyle uğraşan müteahhitlere kat karşılığı anlaşarak inşaat yaptırmalarıdır. Arsa sahipleri, inşaat sonucu ortaya çıkan daire ve işyerlerinin bir kısmını inşaatı yapan müteahhite, kalan kısmını da kendisi almaktadır. Sık olarak karşımıza çıkan bu tip inşaat işinde vergileme ve muhasebe kayıtları aşağıda verilen örnek olay üzerinde açıklanmıştır.  Örnek :  Ahmet Demir 5 yıl önce yatırım amacıyla aldığı arsayı, 2005 yılında kat karşılığı müteahhitle anlaşmıştır. Müteahhit aldığı arsa üzerine 10 adet daire, 2 adet işyeri yapacaktır. Arsa sahibine 5 daire 1 işyeri verecektir.  a- Kişisel Servete dahil arsanın Müteahhide verilmesinde vergileme:  Ahmet Demir'in kişisel servetine dahil arsayı kat karşılığı müteahhide vermesi G.V. Kanunun 80/6. maddesi uyarınca 4 yılı geçmiş olması nedeniyle değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.  b- Müteahhidin vergilendirilmesi:  Yukarıdaki örneğe devam edersek müteahhit yukarıdaki arsayı 2005 yılında 5 daire 1 işyeri karşılığında alarak, 2005 yılında inşaata başlamış, 2006 yılında bitirerek 10 daire ve 2 işyeri yapmıştır. Anlaşmaya göre 5 daireyi ve 1 işyerini arsa sahibine devretmiş, kalan daireleri ve 1 işyerini 2006 yılında satmıştır.  Müteahhidin yaptığı daire ve işyerlerine yapılan giderlerin muhasebe kayıtı ve vergilemesi aşağıdaki gibi olacaktır.  2005 yılında yapılan harcamalar:
  Tutarı
  KDV.si

  -İnşaat malzemesi
  600.000
  108.000

  -İşcilik
  200.000
  -

  -Genel Üretim Gideri
  50.000
  9.000

  -Genel Giderler
  10.000
  1.000

  - Pazarlama Giderleri
  5.000
  900

  - Finasman Giderleri
  20.000
  -
  Not: Yukarıda alınan inşaat malzemesinin 500.000 YTL sini 2005 yılında inşaatta kullanmış , 100.000 YTL lik kısmı 2006 yılına devretmiştir.  Muhasebe Kayıtları:  1-----------------------------------------/----------------------------------------

  150- İlk madde ve Mlz. Hs. 600.000

  191- İndirilecek KDV 108.000

  XXX(Kasa-Satıcılar) 708.000

  İnşaat malzemelerinin alış kaydı

  2--------------------------------------- /-----------------------------------------

  710- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri. 500.000

  150-İlk Madde ve Mlz Hs. 500.000

  İlk madde ve malzemeden yıl içinde inşaata sarfedilen kısmı

  3---------------------------------------- /---------------------------------------

  720- Direkt İşcilik Giderleri 200.000

  730- Genel Üretim Giderleri 50.000

  191- İndirilecek KDV 9.000

  770- Genel Yönetim Giderleri 10.000

  191- İndirilecek KDV 1.000

  760- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 5.000

  191- İndirilecek KDV 900

  780- Finansman Giderleri 20.000

  XXX(Kasa-Satıcılar) 295.900

  Yıl içinde yapılan harcamaların kaydı

  4---------------------------------------/------------------------------------------------------

  151 Yarı mamul Üretim 750.000

  711- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs.. 500.000

  721- Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs. 200.000

  731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs 50.000

  Devam eden inşaat hesabındaki giderlerin yıl sonu yarı mamul hesabına devri

  5-----------------------------------------/-----------------------------------------------------

  711- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri Yansıtma Hs.. 500.000

  721- Direkt İşcilik Giderleri Yansıtma Hs. 200.000

  731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs 50.000

  710- Direkt İlk Madde Mlz Giderleri. 500.000

  720- Direkt İşcilik Giderleri 200.000

  730- Genel Üretim Giderleri 50.000

  Yarı mamul hesabına atılan gider hesaplarının kapatılması

  6----------------------------------------------/-------------------------------------------------

  631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 5.000

  632- Genel Yönetim Giderleri 10.000

  660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 20.000

  771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs 10.000

  761- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs 5.000

  781- Finansman Giderleri Yansıtma Hs 20.000

  Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesablarına devri

  7------------------------------------------- /---------------------------------------------------------

  771-Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs 10.000

  761-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YansıtmaHs 5.000

  781-Finansman Giderleri Yansıtma Hs 20.000

  770- Genel Yönetim Giderleri 10.000

  760- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 5.000

  780- Finansman Giderleri Hs 20.000

  Faaliyet giderleri hesabının kapanış kaydı

  8---------------------------------------------/------------------------------------------------------

  190- Devreden KDV 118.900

  191- İndirilecek KDV 118.900

  KDV beyannamelerinin beyanı sırasında yapılan kayıtlar

  9---------------------------------------------- / -----------------------------------------------------

  690 Dönem Karı Veya Zararı 35.000

  631- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 5.000

  632- Genel Yönetim Giderleri 10.000

  660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 20.000

  Faaliyet giderlerinin K/Z Hesabına devri kaydı

  10-------------------------------------------- / --------------------------------------------------------

  692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı 35.000

  690- Dönem Karı Veya Zararı 35.000

  Dönem K/Z hesabının Dönem net Kar Zarar hesabına devri

  11-------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

  591- Dönem Net Zararı 35.000

  692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı 35.000

  Dönem zararının Blanço hesabına devri

  ---------------------------------------- / --------------------------------------------------------------  2005 yılı Beyanıyla ilgili açıklamalar:  Yukarıdaki kayıtlar sonucu Müteahitin 31.12.2005 itibariyle hesap durumu özetle aşağıdaki gibidir:  150- No'lu hesabın borç bakiyesi
  100.000 YTL

  151- No'lu hesabın borç bakiyesi
  750.000 YTL

  591- Dönem Net Zararı
  35.000 YTL

  190- Devreden KDV
  118.900 YTL dir.
  Müteahhit Gelir vergisi mükellefi olup, yukarıdaki kayıtlara göre 2005 yılı için 2006 yılın Mart ayının 15'ine kadar gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.  Yıl içinde Geçici vergi beyannamelerini ve KDV beyannamelerini de vermesi gerekmektedir.  Sırası gelmişken belirtelim. Müteahhidin yaptığı inşaat işi G.V. Kanunundaki yıllara sari inşaat işi değildir. Yıllara sari inşaat işi olarak kabul edilebilmesi için;  - İşin inşaat işi olması,

  - yıllara sari olması ve taahhüd edilmiş olması şartlarını birlikte taşımış olması gerekmektedir.  Örneğimizde inşaat işi 2005 de başlayıp, 2006 yılında bitmişse de yıllara sari olarak kabul edilmemektedir.  Bu iş, inşaat imalat işi gibi düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısiyle yukarıdaki kayıtlara göre Gelir Tablosu ve bilanço çıkartılarak gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.  Çıkarılan Blançoda;  - İlk Madde malzeme (stok) : 100.000

  - Yarı mamuller (stok) : 750.000

  - Dönem Net zararı : 35.000

  - Devreden KDV : 118.900 YTL olarak yer almalı  Gelir tablosunda da;  - Faaliyet giderlerinden kaynaklanan (Genel Yönetim Giderleri-Pazarlama Giderleri- Finansman giderleri) 35.000 YTL, dönem zararı olarak yer almalıdır.  - 2005 yılı için verilen gelir vergisi beyannamesinde 35.000 YTL zarar beyan edilmelidir.  Örnek olayımızda inşaat işi 2006 yılında da devam etmektedir. 2006 yılındaki işlemlere geçmeden aşağıdaki hususları belirtmek gerekirse;  - 2005 yılı beyannamesinde gösterilen zarar, 2006 yılında oluşacak kardan mahsup edilecektir.  - 24 sıra no'lu KDV Genel tebiğine göre, 150 m2 den düşük konut teslimleri 1.1.1998 tarihinden önce KDV'den istisna edildiğinden bunlara isabet eden KDV'ler indirim konusu edilmeyip, indirimlerden çıkartılıp maliyete atılması gerekiyordu.  - 66 sıra no'lu KDV Genel tebliğine göre de 1.1.1998 den sonra bu teslimler %1 KDV 'ye tabi olup, buna ilişkin KDV indirim konusu edileceği belirtilmiştir. İndirim konusu olması gereken KDV'lerin 1.1.1998 yılından sonraki teslimlere isabet eden KDV'lerin maliyete ya da gider yazılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden örneğimizde 2005 yılında 191- no'lu hesaplarda indirim konusu edilen KDV'ler yıl sonunda maliyete ya da giderlere atılmamıştır. Blançoda devreden KDV olarak yer almıştır.  1.1.1998 den sonraki teslimlere ilişkin 150 m2 den düşük konutlara ilişkin olup, indirimle giderilmeyen KDV'ler yıllık bazda ertesi yılın Ocak-Kasım dönemlerinde KDV kanunun 29/2. maddesine göre iade olarak istenmesi mümkün bulunmaktadır.  Çalışmamız devam edecek olup, bundan sonraki bölümde örnek olay üzerinde 2006 yılı işlemlerini ve KDV iadesi hakkında da daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca İnşaat işlerinde asgari işcilik uygulaması yine örnek olay üzerinde açıklanmaya çalışılacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  12

  özel inşaatlarda kullanılan hesaplar

  Konuyu o kadar detaylı açıklamışsınız ki gayet iyi anladım. Paylaşımınız ve de özellikle bu derece zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar... Saygılarımla.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özel Finans Kurumlarından Kullanılan Araba Kredisi
  Konu Sahibi mustafakutlu Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Haziran.2015, 11:41
 2. Özel inşaatlarda taşeron
  Konu Sahibi coskun58 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 22.Ocak.2012, 00:58
 3. Yap-sat inşaatlarda amortisman
  Konu Sahibi smmmfeltach Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Mart.2011, 09:26
 4. şirket için kullanılan özel arabanın benzin faturası
  Konu Sahibi meltemg Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2006, 18:14
 5. özel inşaatlarda kadın sigortalı
  Konu Sahibi yiğit Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Haziran.2005, 17:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36