gazete alım faturalarına hep iki tarih aralığı var..( mükellef gazete bayii )
bunun mevzuatta yeri varmıdır ?

beyanname ve bildirimlerde sondaki tarihi alıyorum ama... bunu öğrenmek istedim ?