kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Değerleme

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  230

  Değerleme

  Kiracıdan yabancı para olarak aldığımız depozito için geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapmalı mıyız. Duruma göre kur farkı geliri ve gideri olarak gelir tablosuna mı yansıtılmalıdır.


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Biraz tartışmaya açık bir konu, iki farklı görüş var. Ancak benim kişisel görüşüm kiracıdan alınan depozito üzerinde kiraya verenin serbest tasarruf hakkı olmadığı için alınan depozitonun bir borç olarak kabul edilemeyeceği ve VUK md.280 uyarınca kur değerlemesine tabi olmadığı istikametindedir.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Alıntı koraykarakaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Biraz tartışmaya açık bir konu, iki farklı görüş var. Ancak benim kişisel görüşüm kiracıdan alınan depozito üzerinde kiraya verenin serbest tasarruf hakkı olmadığı için alınan depozitonun bir borç olarak kabul edilemeyeceği ve VUK md.280 uyarınca kur değerlemesine tabi olmadığı istikametindedir.


  Ben de bu şekilde düşünüyorum. Avanslarda da aynı durum var.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Nizam Bey yalnız avanslarda durum biraz farklı, GİB döviz cinsinden avansların kur değerlemesine tabi tutulması gerektiği görüşünde. Ehh, özelgeler de artık kanunun hatta Anayasanın bile üzerinde olduğuna göre dikkate almak gerekiyor.

  "T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-18

  24/02/2011

  Konu

  :

  KUR FARKI

  İlgi dilekçeniz ile; alınan ve verilen yabancı para cinsinden sipariş avanslarının dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle ortaya çıkan kur farklarının dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi uygulaması ile görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı; bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Avanslar gelecekte yapılacak olan mal veya hizmtin toplam bedelinden ise mahsup edilmektedir. Satıcının alıcıdan aldığı avanslarda, satış amacıyla gelecekte yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil edilmekte ve teslim edilecek mal veya görülecek hizmetin bedelinden mahsup edilerek işlem yapılmaktadır.

  Buna göre, yabancı para cinsinden alınan veya verilen avanslar yabancı para cinsinden olan borç ve alacak hükmünde olduğundan, dönem sonlarında Vergi Usul Kanununun 263'üncü maddesine göre borsa rayici ile, yabancı paranın borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığınca tespit edilen kur esas alınmak suretiyle değerlemeye tabi tutulması ve ortaya çıkan ket teslimleri karşılığında peşin alınan veya verilen değerleri ifade eder, bu itibarla, alıcı tarafından satıcıya verilen avanslar, belirli bir malın teslimini veya belirli bir hizmetin yerine getirilmesini isteme hakkını temsil etmekte ve sonuç olarak emtianın veya hizmetin maliyetine dönüşmekte, emtianın/hizmeur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

  Gelir Vergisi Kanununun 38 nci maddesinde de, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu ve ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerinin uygulanacağının belirtilmiştir.

  Bu itibarla, avanslar gelecekte yapılacak olan mal veya hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan veya verilen değerleri ifade ettiğinden ve anılan avans gemi inşaat işi kapsamındaki işle ilgili olarak alındığından, bahse konu avans hesaplarının değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının bu işe ait kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim."
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Ama tersine özelgeler de var Koray bey;
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ama tersine özelgeler de var Koray bey;
  Peki aksi görüşü savunan daha güncel tarihli özelge var mı?
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Onu bilmiyorum.Bakarım.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.962
  En yakın bulabildiğim 02.02.2011 tarihli...
  Değerleme yapılabilir kararı var..


  Tarih 02/02/2011
  Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-57-12
  Kapsam
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
  Sayı : B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-57-12 02/02/2011
  Konu : 5811 Sayılı Kanun ve yabancı para cinsinden olan avansların değerlemesi hk.
  …………………….
  …………………….
  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 258 inci maddesinde değerleme; "vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir." şeklinde tanımlandıktan sonra 280 inci maddesinde, "Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir..." denilmektedir.
  Bilindiği üzere; avanslar gelecekte yapılacak olan mal veya hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan veya verilen değerleri ifade eder.
  Bu itibarla, alıcı tarafından satıcıya verilen avanslar, belirli bir malın teslimini veya belirli bir hizmetin yerine getirilmesini isteme hakkını temsil etmekte ve sonuç olarak emtianın veya hizmetin maliyetine dönüşmekte, emtianın/hizmetin toplam bedelinden ise mahsup edilmektedir. Satıcının alıcıdan aldığı avanslar da, satış amacıyla gelecekte yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil edilmekte ve teslim edilecek mal veya görülecek hizmetin bedelinden mahsup edilerek işlem yapılmaktadır.
  Buna göre, yabancı para cinsinden alınan veya verilen avanslar yabancı para cinsinden olan borç ve alacak hükmünde olduğundan, dönem sonunda Vergi Usul Kanununun 263 üncü maddesine göre borsa rayici ile yabancı paranın borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığınca tespit edilen kur esas alınmak suretiyle değerlenmesi ve ortaya çıkan kur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan, kur farkları ile ilgili açıklamalar 163, 238 ve 334 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 9. #9
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Sayın Twolf benim özelgem de avanslara değerleme yap diyor, hemi de daha güncel Özelgeler kanunun üzerindedir, ancak özelgelerin de en üstünü en yakın tarihli olandır (Bkz 425 Nolu VUK GT ve 63 Nolu VUK Sirküleri)
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Bu özelgenin kanun hükmünde olması bence çok ama çok saçma. Herkese başka söylüyolar.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kur Değerleme
  Konu Sahibi Kayzer Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2015, 12:16
 2. 646- Değerleme
  Konu Sahibi Bluedays Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 19.Kasım.2009, 08:54
 3. Kur değerleme
  Konu Sahibi suleyman057 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Ekim.2009, 09:39
 4. Kur Değerleme
  Konu Sahibi SMMM YASSEV Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 03.Eylül.2009, 16:25
 5. Değerleme
  Konu Sahibi batlı Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 17.Nisan.2009, 12:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36