Günaydın arkadaşlar,
Yeni kurulan bir vakıf iktisadi işletmesinin kuruluştaki müdürü 01/08/2013 tarihinde ayrıldı (sigortalıydı) şimdi sigortasız (fahri) bir işletme müdürü başladı. Yeni girenin ticaret siciline kaydıyla ilgili işlemler yapılıyor, çıkanla ilgili bir karar almaya ya da bir işlem yapmaya gerek var mı acaba?