421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişki açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu