Bir inşaat firması alt taşeronuna (yıllara sari inşaat işleri kapsamında) iş yaptırıyor (50.000 TL) ve bu hakedişten taşeron firmaya verilen malzemelerden dolayı kesinti yapmak durumunda kalıyor (5.000 TL).

-Alt taşeronun keseceği fatura üzerinde %3 stopaj gösterilecek mi?
-%3 lük stopaj kdv dahil rakamdan mı yoksa 50.000 TL üzerinden mi kesilecek ?
-Hakediş bedelinden; alt taşerona verilen malzeme bedeli düşülerek mi kdv ve stopaj hesaplanacak?

Teşekkür ederim.