Sn. İlgililer;

Şirket ortağına ait bir arsayı alıp üzerinde iş yapacaktır. Bunun için karar defterine karar ve ticaret sicilden yetkilendirme alınıp tapuda işlem yapmak sağlandıktan sonra herhangi bir işlem gerçekleştirecek miyiz?

Yani bildirimde bulunulacak bir yer var mıdır?

Birde ortağın gelir vergisi açısından durumu yorumlar mısınız?

Böyle bir işlemşi gerçekleştiren üstadlardan yardım bekliyoruz.

Kolay gelsin.