kamu işçi maaş

Konu: KKEG'lerin kayda alınması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  KKEG'lerin kayda alınması

  Merhaba,

  MTV, ÖİV gibi Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin kaydı ve takibi ile ilgili çok farklı uygulamalar olduğunu sanıyorum.
  Sayın Mehmet Yalçın ve Sayın Osman Erol'a "hastane giderlerinin kayda alınmasıyla ilgili" bir başlık altında bu tip giderleri hangi hesaba attıklarını sormuş, açıklamalarını rica etmiştim.
  Ancak yanıt gelmedi....
  Doğru uygulama hangisi acaba onu tespit edip uygulasak?Genel Muhasebe ilkelerine uyarak aynı zamanda Vergi matrahını da etkilediği de göz önünde tutulursa.....

  Saygılarımla,

  ur Arslan
  <br />SMMM

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  KKEG'lerin kayda alınması

  Sayın Nur ARSLAN
  Bildiğiniz gibi Vergi Usul kanununa göre işletme faaliyeti ile ilgili olmayan veya VUK'unda belirtilen ölçülerin üzerindeki harcamalar "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" hesabında gösterilirler. Tekdüzen muhasebe sisteminde kanunen kabul edllmeyen giderler ile ilgili ana hesap yoktur. Bu sebeple kanunen kabul edilmeyen giderler "OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR" hesabının bir alt hesabı olarak gösterilirler. Kanunen kabul edilmeyen giderler hesabı şahıs firmalarında, Gelir Vergisi Mükelleflerinde firma sahibinin veya ortakların cari hesabına devredilerek kapatılır.

  Sermaye şirketlerinde (Kurumlar Vergisi mükelleflerinde) bir gider hesabı olarak Gelir tablosuna gider. Mali karın hesabında ticari kara ilave edilir.
  Vergi yasalarınca kabul edilmeyen bir gider meydana geldiğinde:

  ______________________ / ________________

  689 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 700.000

  689.02 Kanunen kabul edilmeyen giderler

  100 KASA
  700.000

  Yapılan harcamanın kaydı

  ____________________ / _____________________________  yevmiye maddesi yazılacaktır. KDV Kanununa göre gider kabul edilmeyen harcamalara ait KDV indirilemeyeceğinden KDV dahil harcama rakamı 689 kodlu hesaba yazılır.

  ben böyle yazıyorum.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  17

  KKEG'lerin kayda alınması

  Sayın Nur Arslan!

  Vergi yasalarına göre kabul edilmeyen, ancak işletmenizin gerçekten yapmış olduğu giderler sizinde bildiğiniz üzere K.K.E.Giderdir, ve bu giderler bir şekilde işletme tarafından finanse edildiğine göre kayıtlara alınmasından daha doğal bir şey yoktur, Çünkü bir şekilde varlıklarda bir azalma meydana gelmesi söz konusudur. Tek düzen hesap planına göre genel giderlerin izlenmiş olduğu 770 Nolu Hesabı alt kıvrımlarına ayırarak Örneğin: 770.01-Genel Yönetim Giderleri
  770.02-K.K.E.G.
  şeklinde açabilirsiniz. Dönem sonunda (770.02-K.K.E.G. hesap bakiyesini) 900 nazım hesaplarda izlemenizde sizin için kolaylık sağlar.
  ---------------------/-------------------------
  900.01 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR XXXXX
  900.01.001 2004 Yılı K.K.E.G.
  900.02 MATRAHA EKL.UNS.KARŞ.(-) XXXXX
  900.02.001 2004 Yılı K.K.E.G. Karş(-)
  ---------------------/-------------------------

  Devlet için önmeli olan mali kar işletmeler içinse ticari kardır.
  Ticari bilanço kar/zararınız içindeki K.K.E.Giderleri Geçici vergi yada kurumlar vergisi beyannamenizde ilgili satırlara ekleyerek ''matraha eklenecek unsurlar'' olarak görebilirsiniz. Sonuçta bu giderler faaliyet kar/zararını etkilediğine göre gelir tablosunda 632 nolu hesapta görülmesi bence daha doğru olur. Devlet açısından gider yazdığımız bir unsuru dönem donunda matraha eklediğimize göre herhangi bir vergi kaybına da yol açmamaktadır.

  İyi Çalışmalar... (Murat Özvarol)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  KKEG'lerin kayda alınması

  Sayın Nur Aslan

  Sorular zamanla arka sayfalara kaydığından gözden kaçabiliyor. Bu gün ilk sayfada olduğu için farkına vardım ve sorunuza cevap veriyorum.

  Nazım hesaplar, kalanları bilançoda yer alan ancak sadece bilgi gösterme görevi yüklendiği için varlık ve kaynak hesaplarının dışında özellikler gösteren hesaplardır. Örneğin ticari bilançoda görünen kar-zarar hesabı içindeki bazı gider kalemleri vergi kanunlarına göre kabul edilmeyen giderlerden oluşuyorsa, (mesela eşe ödenen ücret gibi) mali bilanço oluşturulurken bu giderlerin kar-zarar hesabından çıkarılması gerekir. Ancak, bu gibi giderleri hesaplar içinden ayıklamak pratik olarak zordur. Bu nedenle bu gibi giderler ayrıca nazım hesap adı altında bir hesap açılarak takip edilir. Böylece dönem sonunda gider hesaplarının ayıklanması kolay hale gelir.

  Olayı Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması Tebliğinde verilen örnekle açıklayalım:

  Burada iki nazım hesap kullanılır:

  950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER BORÇLU HESABI
  951 KANUNEN KABU EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI

  İşletme, kamu yararına çalışan derneklerden olmayan bir derneğe 2.500.000 TL. yardımda bulunuyor. Bu ödemeler ticari açıdan firma için bir giderdir. Bu nedenle diğer giderler gibi muhasebeleştirilir. Daha sonra, bu ödemelerin kanunen kabul edilmediği bilindiğinden ileride gerekli düzeltmenin yapılmasına yardım olması düşüncesi ile nazım hesaplara kayıt yapılır. Burada görülen hesaplar yerine (794.09 yardım ve teberrular) sizin bahsettiğiniz MTV veya ÖTV. Ödemeleri için başka hesaplar açılır. (mesela
  MTV için 794.10 gibi) ve aşağıdaki gibi muhasebeleştirlir.

  ______________________________../../2005.. _______________________________

  794 ÇEŞİTLİ GİDERLER BORÇLU HESABI 2.500.000
  794.09 Yardım ve Teberrular
  100 KASA 2.500.000
  ______________________________ ../../ 2005.. _______________________________

  950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
  GİDERLER BORÇLU HESABI 2.500.000
  950.90 Kanunen Kabul Edilmeyen
  Diğer Giderler
  951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN
  GİDERLER ALACAKLI HESABI 2.500.000
  ______________________________ ../…/2005 ________________________________

  Görüldüğü gibi özün önceliği gereği işletmenin mamelekini etkileyen her olay kayıtlara geçirilmelidir. Bunların mali açıdan kabul edilip edilmemesi hususu ayrı bir konudur. Kamu yararına çalışmasa da bir derneğe yardım yapılmıştır. Bu işletme sahibinin bileceği bir iştir. Ama bu harcama vergi matrahından düşülemezmiş o ayrı konu. O zaman mali bilançonun hazırlanmasında yukarıda bahsettiğim gibi bizi uyaran nazım hesaplara bakarak gerekli düzeltmeleri yaparız.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  20

  KKEG'lerin kayda alınması

  Günaydın,
  Sanırım hepimiz farklı hesaplar kullanıyoruz K.K.E.G in muhasebeştirilmesi ile ile ilgili.
  Bende 900 hesabı kullanıyorum.Dönem sonunda matraha ekliyorum.
  İyi çalışmalar dilerim..
  üge Güçlü SM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  KKEG'lerin kayda alınması

  kanunen kabul edilmeyen gider kavramı ticari kazancını tespitine yönelik bir kavram değildir.mali karının oluşturulması sırasında bazı giderler
  kanunu koyucu tarafından(bu giderler çeşitli sebeplerle) matrahın aşındırmasını önlemek amacıyla ,mali kazancını tespitinde gider kabul edilmemiştir.fakat bu durum giderlerin işletmenin faaliyeti ile ilgili olmasını engelemeyecek yani ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. t.d. Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin nasıl muhasebeleşeceği hakkında bir açıklama yapılmamıştır. işletmenin faaliyetleri netiçesinde ortaya çıkan giderler (vergi yasalarınca kabul edilip edilmemesi önemli değildir.) ilgili oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. bu tek düzen hesap planın gereğidir.

  uygulamada çok kez 689 nolu hesap yada tek başına nazım hesaplarına kullanılmakta olup bu iki uygulamanında yanlış olduğunu düşünüyorum.
  zira yapılan harcamanın tekdüzen hesap planıdaki yeri, giderin kanunun k.e.. gider olup olmadığına değil , giderin niteliğine göre, gider hesaplarına, gider çeşitlerine ve gider yerlerine göre muhasebe kaydı yapılacaktır.

  örenğin:işletme sahibinin eşinin işletmenin pazarlama bölümünde üçret alması halinde muhasebe kaydını aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

  _____________________________
  760 pazarlama satış ve dağ.giderleri
  01 işçi ücret giderleri
  010 paz.gider yeri
  381 gider tah.
  01 ücret tah.
  _______________________________
  950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ..............
  950.01 ödenen üçretler
  951 KAN.KAB.EDİLM.GİDERL.KARŞ. ..................
  951.01 ödenen üçretler
  ________________________________


  celale elibuyuk
  smmm-ist

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  14

  KKEG'lerin kayda alınması

  KKEG hangi faaliyetten yada gider hesabından kaynaklandı ise o faaliyetle ilgili gider hesaplarında takip edilmesi gerekir. Örneğin KKEG verginin geç ödenmesinden kaynaklandı ise vergi ve harçların bir alt hesabı olarak takip edilebilir. Burada esas önemli olan bu K.K.E. giderin unutulmadan yıl sonunda vergi matrahına ilave edilmesi yada zararsa zarardan düşülmesidir. Nerede takip edildiği yada nerede muasebeleştirildiği değildir. İlgili hesabın alt hesabı olarak takip ediliği zaman unutulmasına mahal vermemek için bir kayıt daha yapılarak 900 yada 950 hesaplarda borçlu ve alacaklı olarakda takip edilebilir görüşündeyim.

  Selamlar. Başarılar dilerim
  ntalyadan Selamlar,
  <br />
  <br />SM Yusuf ÇELİK

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  KKEG'lerin kayda alınması

  Sayın yçelik e aynen katılıyorum. İlgili gider hesabında gider kaydı yapılmasından hemen sonra maddenin hemen altına 950-951 şeklinde karşılık ayırmak suretiyle yapıldığı taktidre çok sağlıklı bir gelir tablosu da oluşturulmasına faydası olacaktır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Serbest Meslek Makbuzunun Geç Kayda Alınması
  Konu Sahibi TRN05 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Kasım.2017, 15:02
 2. Envanter Kaydı Unutulan Binanın Kayda Alınması
  Konu Sahibi deniz9 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Aralık.2014, 15:12
 3. Yazar Kasa Fişi Muhasebe Kayda Alınması Usulü
  Konu Sahibi aygunh34 Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Haziran.2013, 12:36
 4. Gelir Vergisi Beyannamesinde KKEG lerin Kayıtları
  Konu Sahibi neslisah Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Şubat.2010, 14:12
 5. Kayda Alınmayan Fatura
  Konu Sahibi muhasebe42 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 29.Haziran.2006, 15:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36