1.Okuduğum kadarıyla miras halinde herbir mirasçı 140,000tl ye alacağa kadar vergiden muaf, ilk 190000tl içi %1 vergi oranı var, daha sonraki oran 430000tl ye kadar %3 vs..... Bu durumda ör : 330,000tl alacak düşen kişi sadece 140,000tl üstü 190000tl nin karşılığı olan vergiyi mi, yoksa 190,000tlsi için %1 üstü için % 3vergi mi ödeyecek?
2. Varisler herbirine 140,000tl den az alacak düşerken tek bir mirasçı için tüm menkul değerdeki alacaklarından feragat ederlerse bu tek alıcı herbirinin vergi muafiyetini kullanarak vergiden kurtulabilir mi?
3. Gayrimenkul mirası vergi oranı nedir? Bu mirastaki haklarından diğer mirasçılar bir kişinin lehine çekilirse tek kalan mirasçı vergi öder mi? Çoklu ortaklığın devamı halinde veraset vergisi farklı mı?