kamu işçi maaş

Konu: benzin istasyonları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  182

  benzin istasyonları

  merhabalar


  bildiğiniz gibi benzin istasyonlarında artık benzin alıralmaz araç plakası ile fiş dökümü veriyor.firmamız peşin ödeme yapmıyor aylık yapıyor..bu işlerin mali değeri varmı acaba bilen var mı?
  yoksa bize aylık fatura kesilecek mi yine

  teşekürler...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  258

  benzin istasyonları

  sayın duygu korkmaz

  benzin istasyonu ile ch çalıştıgınız için firmanın size fatura kesmesi gerekir fişler perakende satış için oldugu kanatindeyim

  saygılarımla
  taner öztürk

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  benzin istasyonları

  taner bey parakende satış fişi fatura yerine gecen bir versikadır zannedersem veresiye fişi demek istediniz .
  iyi çalışmalar
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  306

  benzin istasyonları

  Sn. duygu korkmaz,

  Bilindiği gibi pompanın yazar kasaya bağlanmasındaki amaç; sektörü kayıt altına almak içindi. Bu uygulama sonrası aylık ödeme ve faturalama devri kapanmış oldu.(Zaten önceden de böyle olmamalıydı) İstasyon sattığı akaryakıtı 7 gün içinde faturaya bağlamak zorunda. Sistemin konulma amaçlarından biri de bunun takibidir.

  Uygulamaya gelince; bizzat bir pompanın başına gidip sistemi inceleme fırsatım oldu. Sistemde 3 tür ödeme mevcut: Nakit, Kredi Kartı, Kredili.
  Ödeme şekli her ne olursa olsun bu satışlar gerek yasar kasa fişi gerekse de fatura ile 7 gün içinde faturalandırılmak zorunda.

  Eğer akaryakıt alımı sırasında fatura almak istiyorsanız bunu belirtiyorsunuz ve makına buna göre bir fiş tanzim ediyor ve pompacı bunu saklayarak 7 gün içinde verdiğiniz fatura adresine fatura edilmesini sağlıyor. Yok eğer fatura istemiyorsanız size yazar kasa fişi vererek bunu beyanında kullanıyor.

  Uygulama henüz yeni olduğu için konu hakkında düzenlemeler yapılacağını sanıyorum. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
  Saygılarımla,<br /><br />Demirkale

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  150

  benzin istasyonları

  merhaba;akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasalardan alınan fişler eğer 520ytl ye kadar ise bunlar fatura gibi işlem görüyor.yani gider vesikası yerine geçiyor eğer alınan benzin tutarı 520ytl nin üstündeyse o zaman 7gün içerisinde fatura alınacak.aksi halde 520nin alıtındaki fişler gider faturası gibi işlem görecek.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  116

  benzin istasyonları

  Başlık 58 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
  Resmi Gazete No 25302
  Resmi Gazete Tarihi 30/11/2003
  Kapsam
  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun (1) 3762 sayılı Kanunla (2) değişik 10 uncu maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarının aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihazlara bağlanmaları gerekli görülmüştür.
  1- Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması:

  a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya yerleştirilebilecektir.

  b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya ünvanı bilgileri girilecektir.

  c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir. Bu fişler 3100 sayılı Kanunla ilgili 7 Seri No.lu Genel Tebliğin (3) "B" bölümünde sayılan bilgilere (akaryakıtın cinsi, miktarı, tutarı vb.) ilaveten, akaryakıt verilen taşıtın plaka numarasını da ihtiva edecektir. Plaka numarası, fiş üzerinde "tarih, fiş no ve saat" ibarelerinin altında, tek satır halinde, büyük harflerle (kalın yazılımlı) veya değişik renklerde gösterilecek, plaka numarasının unsurları olan İl trafik kod numarası, harf grubu ve numara grubu birbirinden ayırdedilmiş bir şekilde yazılacaktır (Örneğin; 06 LCV 01 gibi).

  d[color=orange]) Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
  e) Ödeme kaydedici cihazın veya sistemin arızalanması halinde arıza giderilinceye kadar pompa manuel olarak çalışmaya devam edecektir. Pompanın manuel olarak çalıştığı süredeki satış bilgileri, pompa içerisinde yer alacak “ara birim ünitesi”nin hafızasına kaydedilecektir. Bu bilgiler, arızanın giderilmesini müteakip toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı itibariyle otomatik olarak ödeme kaydedici cihaz hafızasına kaydedilecek ve “Z” raporlarında gösterilecektir. Şu kadar ki meydana gelecek arızanın en çok 48 saat içerisinde giderilmiş olması, onarımı yapan yetkili servis elemanının, 3100 sayılı Kanuna göre tutmak zorunda olduğu başvuru kayıt defterine ve cihaz ruhsatnamesine, tarih ve saati de belirtmek suretiyle gerekli kayıtları yapması şarttır. Cihazın arızalanması sebebiyle manuel olarak kullanıldığı süreler içerisindeki satışlar Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura veya perakende satış vesikaları ile belgelendirilecektir. Bu şekilde düzenlenecek belgelerin üzerinde, diğer bilgilerin yanında taşıtın plaka numarası da yer alacaktır.

  f) Akaryakıt pompalarının bağlanacağı ödeme kaydedici cihazlar, tek başlarına çalışabilecekleri gibi, bilgisayara da bağlanabileceklerdir.
  İYİ ÇALIŞMALAR..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  116

  benzin istasyonları

  Başlık 59 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
  Resmi Gazete No 25439
  Resmi Gazete Tarihi 20/04/2004
  Kapsam
  Bilindiği üzere, 30.11.2003 tarih ve 25302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanacağı belirtilmişti.
  Anılan uygulamayla ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

  1- Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları:

  Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan akaryakıt satışları da 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtildiği şekilde taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirilecektir. (Ek:1)

  Şu kadar ki söz konusu sistemler kullanılarak gerçekleştirilen (ancak faturası bilahare düzenlenecek olan) akaryakıt satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek fişlerin üzerinde, diğer bilgilerin yanısıra “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi yer alacaktır. (EK:2)
  Bu şekilde düzenlenecek fişlere ait bilgiler, günlük kapanış fişlerinin (Z raporları) ve mali hafızaların ayrı bir bölümünde ve 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtildiği şekilde olacaktır.

  Bahse konu taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen akaryakıt satışlarında fatura, irsaliye vb. belge düzenleme ve defter kayıt işlemleri eskiden olduğu gibi Vergi Usul Kanununun öngördüğü şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

  Diğer taraftan, taşıt veya müşteri tanıma sistemine tabi olmamakla beraber, aldığı akaryakıt karşılığında fatura isteyen müşterilerin talepleri, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre değerlendirilecektir. Bu durumda satıcı yaptığı satış karşılığı fatura düzenleyecek ve fişin aslını iptal ederek faturanın ikinci nüshasına ekleyecektir.
  İYİ ÇALIŞMALAR..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Benzin fişleri
  Konu Sahibi özkubi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 27.Temmuz.2011, 19:11
 2. Benzin fişi
  Konu Sahibi arzuty Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2010, 11:44
 3. Şirkete Ait Benzin Giderleri
  Konu Sahibi deniz_80 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Ocak.2009, 11:24
 4. Benzin Giderleri
  Konu Sahibi selim156 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Şubat.2006, 12:20
 5. Benzin İstasyonlarında YKS Kullanımı
  Konu Sahibi OKTAY Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Kasım.2005, 20:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36