BA-BS BİLDİRİM FORMLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Bildirimi onaylamadan önce vergi/t.c. numarasının yanlış yazıldığı durumlarda hiç uyarı alan oldumu. Haz/14 dönemine ait böyle bir mükellefin vergi numarası yanlış olmuş. Düzeltme yaptığımda usulsüzlük cezası düzeltme yaptığım anda hemen kesilirmi? Şirket ltd.şirket olduğundan sanırım 240,-TL cezası olacak doğrumudur?
Şimdiden Teşekkürler