kamu işçi maaş

Konu: Si̇te Yönetimi Hakkında Vergi Kesintisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  5

  Si̇te Yönetimi Hakkında Vergi Kesintisi

  200 haneli sitede sitede ikamet eden ssk lı hizmetli ve kaloriferciler çalıştırılmaktadır.Bunlar için muhtasarla gv kesintisi yapılmalımı bundan muafmıyız?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  8
  Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre, apartman ve sitelerde, bahçelerde ve ticaret mahalli olmayan diğer yerlerde orta hizmetçiliği, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılan “hizmetçilerin” ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tür hizmet görenlere ücretleri gelir vergisi kesintisi olmaksızın ödeneceğinden apartman veya site yönetimininde vergisel açıdan bir sorumluluğu olmayacaktır. GVK’nda apartman veya sitelerde çalıştırılan tesisatçı, kaloriferci, elektrikçi ve güvenlik görevlilerine yapılan ücret ödemelerinde vergi kesintisine ilişkin bir açıklama bulunmamakla birlikte, saydığımız bu görevlilerin “hizmetçi” kavramı içersinde değerlendirilmesi ve bunlara yapılan ücret ödemelerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Burda ayırıcı nokta. Sitenin tamamen konut olmasıdır. Eğer işyeri de varsa o zaman g.v kanununda konutlar için sağlanan istisna olmaz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  5
  Sitenin kiraya verilmiş marketi var ama onlar bir ticari yer işletmiyor bu durumda gv den istisna ortadan kalkarmı

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı zorro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sitenin kiraya verilmiş marketi var ama onlar bir ticari yer işletmiyor bu durumda gv den istisna ortadan kalkarmı
  Market nasıl ticari olmuyor?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  5
  Vergi dairesi ticari işletmeolduğundan değil de temizlik işlerine bakanlar için muhtasar istiyor 2009 yılından itibaren dilekçe yazın inceleyelim diyor
  Şimdi dilekçeyle 23 maddeye dayanarak istisnayı gerekçe göstermeliyiz
  uygun dilekçe örneği bulmalıyım

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Vergi dairesi temizlik işleri için istemez. Eğer sadece konut var ise istisnadır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  5
  Müdür yardımcısı ile görüştüm.Temizlik görevlisi işçidir ücret sayılır aldığı ücret dilekçe yazın inceleyelim dedi.Maddeyi de gösterdim ama böyle yorumluyor.Apartmanın merdivenlerini silip ortadaki çöpleri topluyorlar.Bunları yazıcam ancak örnek olay yada dilekçe var mı elinizde.Ciddi bir ödeme,gecikme cezası söz konusu...

 9. #9
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  APARTMAN YÖNETİCİLERİ DİKKAT! KAPICI ÜCRETLERİ DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULDU


  Apartman veya Sitelerde Kapıcı ücretlerinde stopaj kesintisi uygulanacak durum
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 23-1999 14/11/2011
  Konu : 11 adet iş yeri bulunan 960 daireli sitede çalıştırılan, kaloriferci, elektrikçi,aşçı,bahçıvan,temizlik işçisi,güvenlik ve büro elemanlarına yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 11 adet işyeri bulunan 20 blok 960 daireli sitenizde kaloriferci, elektrikçi, aşçı, bahçıvan, temizlikçi, güvenlik görevlisi olarak 16 kişi, büro elemanı olarak 2 kişi olmak üzere toplam 18 kişi çalıştırdığınız belirtilerek, bu kişilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.
  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." denilmiş olup aynı maddenin dördüncü bendinde, yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.
  Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise hizmetçilere ödenen ücretlerin istisna kapsamında olduğu belirtildikten sonra hizmetçinin tanımı yapılmıştır.
  Bu tanıma göre;
  -hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
  -hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi,
  -orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi (Mürebbiyeler hariç) özel hizmetlerde çalıştırılması
  gerekmektedir.
  Öte taraftan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ile vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlar sayılmış ve (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
  Bu itibarla, 20 bloklu 960 daireli sitenin bağımsız bölümlerinden sadece 11 tanesinin iş yeri mahiyetinde bulunması söz konusu siteyi ticaret mahalline dönüştürmeyeceğinden, gerçek veya tüzel kişiye hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, ticaret mahalli olmayan sitede çalıştırılan bahçıvan ve kaloriferciye yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden müstesna tutulması; elektrikçi, temizlikçi, aşçı, güvenlik ve büro işlerinde çalıştırılanların ise hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


  .C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1676 29/09/2011
  Konu : Site yönetimi tarafından yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi ve belge düzeni.

  6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);
  ..." hükmü yer almıştır.
  Bu hükme göre; ücretleri vergiden istisna edilmesi öngürülen hizmetçiler; özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde çalıştırılan orta hizmetçisi, bahçıvan, kapıcı, kaloriferci gibi hizmet erbabıdır.
  Buna göre, sitenizde çalıştırılan temizlik ve güvenlik görevlilerinin hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
  Ayrıca vergiden muaf esnafa yaptırılan işler için gider pusulası düzenlenmesi ve 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılması gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Site Yönetimi Hakkında
  Konu Sahibi teknogs Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 58
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2017, 11:35
 2. Apartman Yönetimi hakkında
  Konu Sahibi nightfalcon Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Aralık.2010, 09:38
 3. TAŞINDI: Apartman Yönetimi hakkında
  Konu Sahibi ebru şener Forum Diğer Makaleler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Aralık.2010, 08:59
 4. Site Yönetimi ve Vergi
  Konu Sahibi auditor Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Mart.2010, 15:37
 5. Şirket Üst Yönetimi Hakkında;
  Konu Sahibi HResources Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2005, 11:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36