2011 yılında kdv beyannamemizi düzelttik ve pişmanlıkla beyannamemizi verdik
6.000 TL KDV ödemesi çıktı ancak süresinde ödemediğimiz için % 50 vergi ziyaı cezası kesldi
Yani 3.000 TL vergi ziyaı cezası kesildi
Bu durumda;
- Bu vergi ziyaı için uzlaşma talep edebilirmiyiz
- Eğer uzlaşma talep edebilirsek cezanın tebliğinden itibaren kaç gün içinde başvurmalıyız
- Ayrıca cezamızı İndirimli ödeyebilmek için süremiz ne kadar dır?
Teşekkürşer