kamu işçi maaş

Konu: Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  19

  Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili

  gelir vergisi beyannamesi internetten verilmesi gerekirken internetten verilememiş süresinden sonra internetten kesilmiştir. Bu beyanname internetten verilmemesi nedeniyle usülsüzlük cezası kesilmiştir.Bu cezadan kurtulmak için bi çare var mı? Ne yapmam gerekir.

  UHASEBE

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Beyannamenin İnternetten Verilmesi İle İlgili

  VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2006/1
  Tarih 15/02/2006
  Sayı B.07.1.GİB.0.30/3028-355
  Kapsam


  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir İdaresi Başkanlığı


  SAYI : B.07.1.GİB.0.30/3028-355
  KONU :


  VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ
  SIRA NO : 2006/1

  …………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  I. KONU

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak getirilen “vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti”ne ilişkin olarak yapılacak işlemler bu iç genelgenin konusunu oluşturmaktadır.

  II. YAPILAN DÜZENLEMELER

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak getirilen söz konusu mecburiyete ilişkin usul ve esaslar 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

  346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31.12.2004 tarihi itibariyle aktif ve ciro toplamları esas alınmak suretiyle gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini; özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri için ise aktif ve ciro toplamlarına bakılmaksızın bu vergilerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti getirilmiş bulunmaktadır.

  Konuya ilişkin olarak 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5398 sayılı Kanunun, 23 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesine, (b) fıkrası ile de “Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddesine birer fıkra eklenmiştir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalara da 13.10.2005 tarih ve 25965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 351 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

  5398 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra uyarınca, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine, elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler, mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilere elektronik ortamda iletilecek ve bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçecektir.

  III. ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELERİN KENDİLİĞİNDEN VEYA PİŞMANLIK TALEPLİ OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni sürelerinden sonra da elektronik ortamda kabul edilebilmesine ilişkin teknik yapı oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle, 351 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı 13.10.2005 tarihinden itibaren, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannameler elektronik ortamda kabul edilebilecek ve verilme tarihleri dikkate alınarak gerekmesi halinde adlarına mükerrer 355 inci madde gereğince özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  IV. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BEYANNAMELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

  a) Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin sonuna 5398 sayılı Kanunla eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra hükmü uyarınca beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, bu beyannamelerini kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda göndermeyip kanunî süresinin sonundan başlayarak birinci 15 günlük süre içerisinde ve elektronik ortamda vermeleri halinde durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası 1/4 oranında; bunu takip eden ikinci 15 günlük süre içerisinde vermeleri halinde ise bu ceza 1/2 oranında uygulanacaktır.

  Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler geçtikten sonra vermeleri veya bu beyannameleri vermediklerinin idarece tespit edilmesi halinde, adlarına mükerrer 355 inci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Ayrıca, bu mükelleflerin beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden vermeleri halinde Vergi Usul Kanununun 30, 341, 344 ve 352 nci maddeleri dikkate alınacak ve birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise mezkûr kanunun 371 inci maddesine göre gereken işlemler yapılacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

  Diğer yandan, anılan mükelleflerin zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak vermeleri durumunda, kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, söz konusu beyannamelerin kanunî süresi içerisinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda belirtildiği şekilde ceza uygulanacağı tabiidir.

  b) Beyannamelerin Kanuni Süresi İçerisinde ve Kağıt Ortamında Verilmesi

  Mükelleflerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu kapsamında bulunan beyannamelerini elektronik ortamda vermeyerek ilgili vergi dairesine elden veya posta vasıtasıyla ve kanunî süresi içerisinde vermeleri durumunda, bu beyannamelerle ilgili tahakkuklar derhal verilecek ve bu beyannameler kanunî süresinde verilmiş beyanname sayılmakla birlikte, bunların mükellefleri adına (beyannamelerini elektronik ortamda vermemiş olmalarından dolayı) Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası da tam olarak kesilecektir. Kağıt ortamında verilmiş söz konusu beyannamelerin kanuni süresi içerisinde (14.03.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-275-012360 sayılı Genel Yazıda yer alan esaslar doğrultusunda) elektronik ortamda verilmesi durumunda, mükerrer 355 inci maddeye göre daha önce kesilmiş olan cezayla ilgili gerekli düzeltme işleminin yapılacağı da tabiidir.

  c) Kanuni Süresi İçerisinde Elektronik Ortamda Verilen Beyannameye Ek Olarak Kanuni Süresinden Sonra Kağıt Ortamında Beyanname Verilmesi

  Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş olan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak kağıt ortamında ek beyanname verilmesi halinde de bu mükellefler adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.

  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

  Osman ARIOĞLU
  Gelir İdaresi Başkanı
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ek-10 Eksik Gün Bildiriminin İnternetten Verilmesi
  Konu Sahibi husman Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 10.Mart.2009, 11:42
 2. Muhtasar Beyannamenin Üç Aylık Olarak Verilmesi
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Eylül.2008, 17:38
 3. E-Beyannamenin Geç Verilmesi
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Aralık.2007, 18:02
 4. İnternetten Verilmesi Zorunlu Beyannameler Hk
  Konu Sahibi FATİH PESEN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Şubat.2006, 13:04
 5. A ve B Formları İnternetten Verilmesi
  Konu Sahibi erdogancoskun Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Eylül.2005, 15:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36