Değerli arkadaşlar,

Ötedenberi dolap ,masa raf gibi ürenleri imal ederek satan mükellef çeşitli nedenlerle kapanış yapmak istemektedir.Kdv alacağı yoktur,uzun bir zamandanberi de satış yapmamaktadır.Elindeki stokları kendisine fatura eedersek birkaç yıldır satlamayan ve bir kısmı da bozulmuş mallardan fire ve zayıatı düşüp fatura kesersek uygun olurmu?

Mustafa Bayraktar