kamu işçi maaş

Konu: Stopaj Ödemiyorum, Dükkan Sahibi Çıkarmak İstiyor !

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2016
  Mesajlar
  4

  Stopaj Ödemiyorum, Dükkan Sahibi Çıkarmak İstiyor !

  Merhabalar,
  İstanbul Kadıköy böldesinde geçen yıl bir dükkan kiraladım.
  Sanatçıyım, çalışmalarımı bahsi geçen yerde yapıyorum ve hiç bir ticari faliyette bulunmuyorum. Gelir vergisi muafiyetine de başvurdum ayrıca.
  Dolayısıyla stopaj ödemiyorum. Fakat dükkan sahibim bu ödenmeyen stopajların kendisine vergi olarak yansıdığını muafiyetimi belirtmeme rağmen dükkandan çıkmamı talep ediyor.
  Bu durumda ne yapmalıyım?
  Bu arada 1 yıllık kontrat doldu, şu an ikinci yılımın içindeyim. Ve çıkmak istemiyorum.
  Yardımcı olabilirseniz çok çok sevineceğim.
  Teşekkürler.


 2. #2
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804
  İcra ettiğiniz sanat nedir, fikir ve sanat eserleri kanununa göre eser niteliğinde sayılabilir mi, bu konuda Kültür Bakanlığı'ndan bir belgeniz var mı?
  Konu keremcem tarafından (28.Mart.2016 Saat 05:48 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.473
  Ödemediğinizi daha önce kendisine söylediniz mi? Kira sözleşmenizde ne yazıyor ? Kira sözleşmenize göre hareket etmeniz gerekir. Orada yazıyor mu şu nedenle stopaj ödenmeyecektir diye.
  www.systemscpa.com/ Accounting Turkey-İstanbul

 4. #4
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.246
  Öncelikle aslında 283 seri no lu GVKGT bakmak gerekir.Burada ayrıntılı bir şekilde esnaf muaflığı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ben sadece soruya cevap olarak ön hatları ile bilgi vermek istiyorum.

  Esnaf vergi muafiyet belgesinin hangi faaliyetin icrasından dolayı alınabileceği aşağıdaki

  283 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  2.4. Esnaf vergi muafiyeti belgesi
  Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince şekli ve muhtevasıbu Tebliğin ekinde yer alan "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" (EK: 1) verilir. Belgeyi almak isteyenlerin, EK 2'de yer alan dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.
  Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
  Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartlarıtaşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.
  Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır. Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarınıkaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.
  Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türü olarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılacaktır:
  - Oturdukları evlerde el emeği ürün imali ve satışı (GVK Madde: 9/6),
  - Hurda mal toplayıcılığı (GVK Madde: 9/7),
  - Geleneksel meslek kolları (GVK Madde: 9/8),
  - Seyyar milli piyango bileti satışı,
  - 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,
  - Diğer mal satışı,
  - Diğer hizmet satışı (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dâhil).
  Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklı olarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türü belgeye yazılacaktır.

  Gelir Vergisi Kanunu
  Vergiden Muaf Esnaf
  Madde 9

  Bu kanun maddesinde ufak bir ayrıntı var görmemiz gerekir.

  (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.(1)
  1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen parantez içi hüküm Yürürlük; 1.1.1999) (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;(2)
  2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;
  3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);
  4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);
  5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;
  6. (5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 04.04.2007) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.(3)
  7. (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent, Yürürlük: 01.07.2008)Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;
  8.(6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012)Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;(10)
  (6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15.06.2012)9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.
  (4339 sayılı kanunun 26.maddesiyle ikinci fıkra 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

  (5615 sayılı kanunun 1.maddesiyle değişen fıkra)(4.4.2007 tarihinden geçerli olmak üzere)Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.(6)

  (4444 sayılı Kanunun 14/A maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük; 14.8.1999)

  (4369 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.(4444 sayılı kanunun 14/A1.maddesiyle birinci cümleden sonra gelen hükümler kaldırılmıştır. Yürürlük; 14/8/1999)(7)


  (4369 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.(9)

  (6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012)Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  (3946 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 1.1.1994) Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.

  Kırmızı renkli boyadığım kısmı iyi okumanızı rica ederim. Gelir vergisi mükellefiyetiniz var ise ve yukarıda sayılan icraatları gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda esnaf muaflılığından yararlanamazsınız.


  Sonuç olarak vergi dairesinden esnaf muaflık belgesini hak kazanmanız takdirde ve gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bir bağlılığınız yok ise Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde,yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında esnaf muaflığından yararlanan mükellefler sayılmadığından vergi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804
  Aslında ,
  kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin NET olduğu açıkça ifade edilmemişse, belirtilen kira bedelinin BRÜT olduğu kabul edilir ve bu durumda da stopaj ödemeniz gerekmez. Ancak ben kira bedelinin NET ..... kadardır şeklinde belirtilmesinin atlanmış olacağına bir ihtimal vermiyorum.

  Ortada henuz bir muafiyet gösteren bir belge yokken, ben sanatçıyım o nedenle stopaj ödemem, ödemiyorum yaklaşımı bence en baştan hatalı zaten.
  Stopajın ödenmemesi nedeniyle temerrüde düşürülmesi tahliye sebebi olabilecektir.

 6. #6
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.246
  Sayın üyeler,

  Yukarıda yazdığım mesajımdaki son paragrafdaki aşağıya kopyaladığım şartlar gerçekleşmediği müddetçe vergi tevkifatı uygulamaması imkansızdır.

  Sonuç olarak vergi dairesinden esnaf muaflık belgesini hak kazanmanız takdirde ve gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bir bağlılığınız yok ise Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde,yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında esnaf muaflığından yararlanan mükellefler sayılmadığından vergi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804
  Kira kontratında kira bedeli açıkça BRÜT olarak belirtilmişse, kiracının stopajla ilgili bir yükümlülüğü olmayacaktır.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2016
  Mesajlar
  4
  Cevaplar için çok teşekkür ediyorum.
  Kontratta stopaj kiracıya aittir ibaresi var. Kira bedelinin net / brüt olduğuna dair herhangi bir bilgi yok.
  Aslında muafiyet durumu da şöyle; halen resim bölümü yüksek lisans eğitimim devam ediyor, atölyeye ihtiyaç duydum ancak bunu mal sahibine ve vergi dairesine izah etmek güç oluyor.
  En başında stopaj ödemeyeceğimi belirttiğimde, tamam bu sizle devlet arasında zaten beni ilgilendirmez demişti. Hatam muafiyet için geç başvuruda bulunmuş olmam.
  Fakat problem bu muafiyeti alsam bile (kültür bakanlığına talebimi belirttim bu hafta alacağımı düşünüyorum) kendisinin durumunu değiştirmeyeceğini ve önümüzdeki yıl da yüksek vergi ödeyeceğini söylüyor. (sanıyorum stopajdan ötürü vergi iadesi alamadığı için) Hatta bu yılın da ödeyeceği vergisinin farkını da bizden talep ediyor, 1 ay daha oturun kira vermeden ama farkı karşılayın sonra da çıkın diyor.
  Vergi dairesine danıştığımda ise genel olarak bunu sizden olmadı mal sahibinden alırız dedi, durum öyle olunca da pratikte muafiyet diye bir şey olmuyor anladığım kadarıyla. Epey çıkmazda hissediyorum kendimi.
  Teşekkürler.
  Konu ripley tarafından (28.Mart.2016 Saat 17:19 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.246
  Alıntı ripley Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cevaplar için çok teşekkür ediyorum.
  Kontratta stopaj kiracıya aittir ibaresi var. Kira bedelinin net / brüt olduğuna dair herhangi bir bilgi yok.
  Aslında muafiyet durumu da şöyle; halen resim bölümü yüksek lisans eğitimim devam ediyor, atölyeye ihtiyaç duydum ancak bunu mal sahibine ve vergi dairesine izah etmek güç oluyor.
  En başında stopaj ödemeyeceğimi belirttiğimde, tamam bu sizle devlet arasında zaten beni ilgilendirmez demişti. Hatam muafiyet için geç başvuruda bulunmuş olmam.
  Fakat problem bu muafiyeti alsam bile (kültür bakanlığına talebimi belirttim bu hafta alacağımı düşünüyorum) kendisinin durumunu değiştirmeyeceğini ve önümüzdeki yıl da yüksek vergi ödeyeceğini söylüyor. (sanıyorum stopajdan ötürü vergi iadesi alamadığı için) Hatta bu yılın da ödeyeceği vergisinin farkını da bizden talep ediyor, 1 ay daha oturun kira vermeden ama farkı karşılayın sonra da çıkın diyor.
  Vergi dairesine danıştığımda ise genel olarak bunu sizden olmadı mal sahibinden alırız dedi, durum öyle olunca da pratikte muafiyet diye bir şey olmuyor anladığım kadarıyla. Epey çıkmazda hissediyorum kendimi.
  Teşekkürler.
  Sayın ripley,

  Yukarıda yazdığım ilk mesajımdakiler geçerli olmak ile birlikte mülk sahibiniz haklı. Elinizde muafiyet belgeniz olmadığı (başvuru yapmanız şuan için önemi bulunmuyor çıktığında gelecek yıllar için geçerli olacaktır) için vergi tevkifatındaki sorumluluk size aittir. Ne zaman muafiyet belgenizi alır ve işletirseniz o zaman vergi tevkifatından kurtulmuş olursunuz.

  Muafiyet belgeniz olmadığı ve kanun maddesinde nelerin vergi tevkifatına konu olduğu açık ve net şekilde belirtildiği üzere çıkmazda olmanıza ve farklı bir yol izlemek için başka çareler bulmanıza gerek yok.Vergi tevkifat sorumluluğu bu şartlarda size aittir,mülk sahibiniz şuan için bu konuda haklıdır.

  Gelir Vergisi Kanunu
  Madde 94 - Vergi Tevkifatı

  5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,(5)

  (2009/14592 sayılı B.K.K. Madde 1/5 ile;

  "a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.475
  Sayın Arkadaşlar,

  Sayın ripley konu ile ilgili bilgileri aktarırken bazı bilgiler cımbızla ayıklanarak ortaya çıkmış. Yinede kontratta yazılı bilgilerin tamamına hakim değiliz. Ancak sanırım asıl hata kontratın kendisinde olmuş. Kontrat hazırlanırken "kiralanan yerin ne için kullanılacağı" kısmına ne yazıldığı önemliydi ( Bu şimdi dahi düzeltilebilir ). Yoksa Net/Brüt gibi terimler çok önem arzetmeyecekti ( Butlan durumu ). Ancak fiili durum da esastır. Anlaşıldığı kadarıyla arkadaşımız evde yapabileceği bir çalışmayı evi dağıtmamak için böyle bir yerde yapmayı yeğlemiş. Bu duruma bakılırsa kiralanan işyerinin "işyeri" statüsü veya benzeri bir durumda olduğunu iddaa etmek de pek mümkün değil. Bu durum bir yazıyla gerekirse VD'ne izah edilebilir. Bu durumda da stopaj yapılmasını gerektirecek şartların oluştuğunu söylemek pek mümkün değil. Esnaf muaflığına müracaat etmesi bundan sonrası için belki meydana çıkardığı bazı eserleri elden çıkarmasında kolaylık sağlayacaktır o ayrı bir konu.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici vergi beyannamesi çıkarmak
  Konu Sahibi serden Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2011, 09:55
 2. Yerel Gazete Çıkarmak
  Konu Sahibi rıza özbek Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Nisan.2010, 18:53
 3. Krizde İşçi Çıkarmak Avantajlı mı?
  Konu Sahibi nane Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Kasım.2008, 08:57
 4. Dergi Çıkarmak Hakkında
  Konu Sahibi huzeyfe Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Şubat.2008, 09:22
 5. K1 Belge Sahibi Firma K1 Belge Sahibi Firmaya Fatura Kesme
  Konu Sahibi Mrpizza Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Mart.2006, 18:27

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36