Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir kişinin ölümü halinde mirasçıları GVK'nun 81 Maddesi gereğince devam etmeyeceklerdir.
Bu durumda işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan ticari mallar ile sair taşıtlar gayrimenkul vb. gibi emtianın çıkışı veya
işletmenin kapatılabilmesi için nasıl bir yol çizilmelidir. ve muhasebesi nasıl yapılmalıdır?
( Fatura Kesilip KDV'si ödenir mi Ödenmez mi ? )