kamu işçi maaş

Konu: Araç Lastik Alımı Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  126

  Araç Lastik Alımı Hk.

  Araçlara ait Lastik alımlarındaki faturalar masrafa işlenirmi
  bununla ilgili bir yazı okumuştum Şükrü Kızılot'un fakat bulamıyorum
  bununla ilgili yazısı olan varsa gönderirse çok memnun olurum
  İyi Çalışmalar
  Pınar EROL
  SMMM


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  223

  Araç Lastik Alımı Hk.

  biz lastik aldığımız zaman, ki bu devamlı oluyor stoklara girip masraf yerlerine dağıtımını yapıyoruz ama dediğiniz gibi püf bir noktası varsa ve Şükrü Kızılot gibi bir uzmanın görüşleriniden bizlerde faydalanmak isteriz.teşekkürler.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Araç Lastik Alımı Hk.

  TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN İKTİSAP EDİLEN LASTİKLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİ

  Vergi Usul Kanunun 5024 sayılı Kanunla(16) değişen 315 inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfasında faydalı ömürlerin dikkate alınacağı ve bunlara ilişkin oranların da Bakanlığımızca tespit ve ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

  Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333(17) ve 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde(18) açıklanmıştır.

  339 Sıra Numaralı Tebliğ ile değişik 333 Sıra Numaralı Tebliğ eki listenin 3.72 numaralı bölümünde otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir.

  Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.

  Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

  Bu itibarla, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir.

  345 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  celal elibuyuk
  smmm-ist

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  17

  Araç Lastik Alımı Hk.

  Merhabalar! 333 ve 339 nolu V.U.K. Tebliğlerinin ekinde yayınlanan listelerde lastiklerin faydalı ömürleri 2 yıl amortisman oranları %50 olarak belirlenmiştir. Ancak daha sonra çıkan 345 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari amaçla kullanılan araçlara alınan lastiklerin direk gider yazılabiliyor. Ben kendi firmalarımda 2004 yılında alınan lastiklere amortisman ayırdım, 2005 yılında alınan lastikleri ise ilk önce 157-DİĞER STOKLAR hesabına alıp kullanıldıkça giderleştiriyorum,
  İYİ ÇALIŞMALAR

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  126

  Araç Lastik Alımı Hk.

  Değerli Arkadaşlar
  Cevaplarının için çok teşekkür ederim.
  Sayın Şükrü Kızılot hocamızın yazılarını da gönderiyorum sizlere kendisinden şimdi bana gelen e-mail dir. İlgilenen arkadaşlara

  Saygılar
  Pınar EROL
  SMMM
  Sayın Mustafa KUTLAY’ın Dikkatlerine... 13 Ekim 2004 Çarşamba Günü Yayımlanacak Yazı...
  AMAN ARAÇLARIN LASTİĞİNE DİKKAT!..
  Şükrü Kızılot
  Otomobil, kamyon, minibüs, yük arabaları ve benzeri araçları kullananlar, özellikle lastiklere çok dikkat etsinler. Dikkatsiz bir kullanma sonucu aracın lastiği yarılırsa ya da cebri kullanım sonucu tamir edilemeyecek şekilde zarar görürse, araç sahiplerinin işi zor.
  Maliye Bakanlığı’na ya da vergi dairesine dilekçe ile başvurup, bazı işlemlerin gerçekleşmesini beklemeleri gerekiyor.
  OLAY NE?
  İşletmeye kayıtlı olan otomobil, kamyon, minibüs gibi araçların, lastiği yıllardır defterlere bir defada gider yazılıyordu. Son düzenlemelerle, bu uygulamadan vazgeçildi.
  Önce, bu gelişmeyle ilgili olayı özetleyelim. Vergi Usul Kanunu’nun, amortismanlarla ilgili 313. maddesi uyarınca, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye tabi kıymetler ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmak suretiyle gider yazılıyordu. Araç lastikleri örneğin kamyon lastiği bir yıldan fazla kullanılmadığı için, amortismana tabi tutulmadan, bir defada gider yazılıyordu.
  Amortismanlarla ilgili son düzenlemede; otomobil, kamyon, minibüs, yük arabaları ve benzeri araçların lastiklerinin, yüzde 50 oranında amortismana tabi tutulması benimsendi (Bkz. 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, No:3.72).
  Buna göre, aracın lastiği için 800 milyon lira ödenmişse, birinci yıl 400 milyon, ikinci yıl da kalan 400 milyon lirası gider yazılabilecek.
  YA LASTİK YARILIRSA
  Yeni alınan lastik, birinci yılda zarar görürse örneğin yarılırsa ya da cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalırsa, ilginç bir durum ortaya çıkacak. Mükellef, Vergi Usul Kanunu’nun 317. maddesine göre, “Fevkalade amortisman” ayırabilecek.
  Bunun için de;
  - Maliye Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurulacak,
  - Maliye Bakanlığı da ilgili Bakanlıkların görüşünü alacak,
  - Ardından “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranı” belirleyecek.
  Bu oran uygulanmak suretiyle de, lastik gider yazılacak.
  Lastiğin yarılması ya da onarılamayacak ölçüde zarar görmesi durumunda, başvurulabilecek bir başka yol da aracın değer kaybı ile ilgili olarak; 1- Vergi dairesine başvurulması, 2- Vergi dairesinin olayı takdir komisyonuna intikal ettirmesi, 3- Takdir komisyonunun zararı tespit edip, vergi dairesine bildirmesi, 4- Vergi dairesinin, takdir komisyonu kararını mükellefe göndermesi, 5- Mükellefin de, lastik bedelinin tamamını gider yazması olabilir.
  İşin doğrusu, neresinden bakılırsa bakılsın, dolambaçlı bir yol. En iyisi, uygulama değiştirilsin ve lastik bedeli, önceden olduğu gibi, bir defada gider yazılsın, olsun bitsin...
  İNTERNET VERGİSİNE TEPKİ
  İnternet kullanımına gelen yüzde 15 Özel İletişim Vergisine Hürriyet okurlarının ciddi tepkisi oldu. Aldığımız ilginç maillerden biri aşağıdaki gibi.
  “Yazınızda belirttiğiniz ISS hizmetlerine getirilen % 15 ÖTV yüzünden, % 18 KDV ile birlikte 46.020.000 olan Superonline Skyrunner hizmeti 52.292.300 TL’ye ulaşınca, aynı hizmeti aşağıda fiyat bilgilerine ulaşabileceğiniz Avrupalı operatörden neredeyse yarı fiyatına almaya dün başladım.
  http://www.broadsat.com/en/opensky/buy/prices.html (12 ay 189 €)
  Yüzde 33 vergi Türkiye’de internetin gelişimini durdurmaktadır. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in “Beyine Vergi Olmamalı” sözü ise sadece lafta kalmaktadır. Cem ÇAKIROĞULLARI


  Sayın Mustafa Kutlay’ın Nazik Dikkatlerine... 9 Mart 2005 Çarşamba Günü Yayımlanacak Yazı...
  TİCARİ ARAÇLARA LASTİK MÜJDESİ
  Şükrü Kızılot
  Halk arasında kullanılan “Allah garibanı sevindirmek için, önce eşeğini kaybettirir sonra da buldurur” diye bir söz var.
  Geçenlerde bunun benzeri bir olay, “ticari araçların lastiği” konusunda oldu. Hürriyet okurları anımsayacaktır, 13 Ekim 2004 günü “Aman Araçların Lastiğine Dikkat” başlığı altında, bir uyarıda bulunmuştuk.
  OLAY NEYDİ?
  İşletmeye kayıtlı olan otomobil, kamyon, minibüs gibi araçların lastiği, yıllardır defterlere bir defada gider yazılıyordu. 2004 yılından itibaren, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış ve bu araçlara ait lastiklerin, yüzde 50 oranında amortismana tabi tutulması öngörülmüştü (Bkz. 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği No: 372). Buna göre, aracın lastiği için 800 YTL ödenmişse, birinci yıl 400 YTL, ikinci yıl da kalan 400 YTL’si gider yazılabilecekti.
  Şu ya da bu nedenle, lastiğin yarılması ya da onarılamayacak derecede zarar görmesi halinde, araç sahibinin, Maliye Bakanlığı’na başvurup “fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranı” belirlenmesini istemek ya da vergi dairesine başvurup, takdir komisyonu kanalıyla “zararı takdir ettirmesi” gibi, çok sayıda işlem gerekiyordu.
  Yazımızda, “Bunlar dolambaçlı yol. En iyisi, uygulama değiştirilsin ve lastik bedeli, önceden olduğu gibi, bir defada gider yazılsın, olsun bitsin” demiştik. Maliye Bakanlığı, biraz gecikmeli de olsa, sesimize kulak verdi.
  NE OLDU?
  28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 345 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; ticari araçlara ait lastiklerin, kayıtlara doğrudan gider olarak yazılması kabul edildi.
  Buna göre, örneğin Mart 2005’de, işletmeye kayıtlı otomobil, kamyon, minibüs gibi araçların lastiği için alınan fatura, bir defada gider kaydedilebilecek.
  Başlıkta, “ticari araçlara lastik müjdesi” dediğimiz olay buydu. Konunun önemini ve müjde boyutunu, olayı yaşayanlar iyi bilir...
  BİR HAMLE DE BUNLAR İÇİN
  · Hastane ve öğrenci yurtlarının KDV’si yüzde 18’den 8’e indirildi. Yaşlıların kaldığı huzurevlerinin KDV’si hala yüzde 18. Bu da 8’e hatta 1’e inse çok iyi olacak.
  · Türkiye’deki teknelerin, yüzde 90’ı yüksek tutardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi nedeniyle, yabancı bayrak taşıyor. Bu olaya el atılıp, Motorlu Taşıtlar Vergisi sorunu çözümlense, teknelerimiz de Türk Bayrağı taşısa, ne kadar iyi olur.
  · Konut kapıcılarının, 2,93 YTL’lik damga vergisinin beyanı için, yöneticilerin hepsi cezalı duruma düştü. Olayın beyanname ve diğer formaliteleri bir yana, Devlete vergi toplama maliyeti de 2,93 YTL’den daha fazla. Kapıcıların, damga vergisi bütünüyle kaldırılsa, yöneticiler de vergi daireleri de kurtulsa, ne kadar iyi olur.
  · Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemelerde, vergi dairelerinin yükünü taşıyan, mükellefle karşı karşıya bırakılan 1444 müdür yardımcısı ve 4826 şefin kadrolarına yer verilmemiş. Mutlaka bunlar silinip atılmayacak ama biran önce bu kesimi rahatlatan, düzenleme ve açıklama yapılsa, çok iyi olac

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kiralık Ticari Araç Lastik
  Konu Sahibi hicran gündüz Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Mart.2015, 21:04
 2. Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
  Konu Sahibi ismailgenc Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2009, 09:25
 3. Araç Lastik. Amort.
  Konu Sahibi güzi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2009, 15:25
 4. Nakliye Firmalarında Araç Lastik Giderleri
  Konu Sahibi tkank Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Nisan.2007, 14:42
 5. 2. El Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
  Konu Sahibi umut Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Aralık.2005, 10:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36