Firmaya tüm yıllar için kdv matrah artırımı yaptık ancak her yıl 1 veya 2 ay hesaplanan kdv si olmamasına rağmen kıyaslama yapmadan matrah artırdık
Ancak zaten kıyaslama yapılsada aynı vergi çıkacaktı çünkü kıyaslama ya göre kdv rakamı fazlaydı
Bu durumda yani kıyaslamalı beyanname verseydikte çıkacak vergi değişmeyece ği halde yinede beyanname duzeltip kıyaslamalı beyanname vermemiz gerekir mi
Kıyaslamalı beyanname vermesek sorun yaşarmıyız sonuçta vergi aynı olacak sadece beyanname tipi değişecek zaten fark çıkmayacak
Saygılar