Merhaba şahıs 2011-2014 arası internet üzerinden satış yapıyor ve vergi dairesi 2014 yılında ilgili yerde tutanak ile tespit yapıp
01/01/2011 tarihinden itibaren mükellefiyet tesis ettiğine dair 2017 yılında yazı gönderiyor ve yazıda işe başlama evrakları istiyor.

1-İlgili aylar için beyanname vermek yerine matrah takdirine gidildiğinde takdir sonrası çıkacak olan özel usulsüzlük, vergi ziyaı ve vergilerde uzlaşma ile ne oranda indirim yapılabilir ?

2-Takdir sonrası çıkacak rakamdan af kapsamında ceza ve vergilerde ne oranda indirim alabiliriz ?

3-İlgili aylar için beyanname vermenin diğer yollara göre bir avantajı olur mu ?

4-Takdir sonrası Mevcut mükellefiyet döneminde tescil olmadığından internet üzerinden beyanname verilemeyeceği savı ile vergi mahkemesine dava açılması durumunda
mahkeme kararı ile özel usulsüzlük yerine usulsuzlük cezası kesilebilir mi ?

5- 2011 yılı için vergi ve ceza hesaplanırsa bu yıldakiler zamanaşımına girer mi ?

Konuyla ilgili tecrübeli üstadlarımın görüş ve yorumlarını bekliyorum.
Teşekkürler.