kamu işçi maaş

Konu: Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  Merhaba,

  Akaryakıt istasyonu köyde olan Benzinci Devlet Karayoluda olmasada veya Cirosuda mecburiyet sınırını geçmesede 2007 yılında yazarkasalı pompa almak zorundamı?

  Konu ile ilgili bilgilerini paylaşan olursa memun olurum.

  İyi çalışmalar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  150

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  sayın abdsis;Ödeme K.C.Tebliğiseri no:59 tebliğine göre karayollarında olup olmadığına ve ciroya bakılmaksızın 1,1,2007den itibaren tüm akaryakıt istasyonları ökcihaz taktırmak zorundadırlar.Tebliği okursanız daha iyi anlaşılacağı kanatindeyim.iyi çalışmalar

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  Sayın Saliha,

  Öncelikle yoğun işlerinizden zaman ayırıp cevap yazdığınız için teşekkürler. İlgili tebliği okumadım ama burada bir benzinci arkadaşta sizin dediğiniz gibi dedi dolayısıyla verdiğiniz bilgiye güveniyorum. Ama yinede tebliği okuyarak mükellefe bilgi vereceğim.

  İşlerinizde başarılar dilerim.

  İyi çalışmalar..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  Sayın Saliha,

  Tebliği okudum. Ancak 01/01/2007 diye bir tarih görmedim. Aşağıdaki tebliğe birde siz bakın belki benim göremediğimi siz görürsünüz. Eğer Görürseniz Lütfen cevap Yazın.

  İyi Çalışmalar.


  Başlık 59 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
  Resmi Gazete No 25439
  Resmi Gazete Tarihi 20/04/2004
  Kapsam
  Bilindiği üzere, 30.11.2003 tarih ve 25302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanacağı belirtilmişti.
  Anılan uygulamayla ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

  1- Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak Yapılan Akaryakıt Satışları:

  Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. otomasyon sistemleri kullanılarak yapılan akaryakıt satışları da 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtildiği şekilde taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirilecektir. (Ek:1)

  Şu kadar ki söz konusu sistemler kullanılarak gerçekleştirilen (ancak faturası bilahare düzenlenecek olan) akaryakıt satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek fişlerin üzerinde, diğer bilgilerin yanısıra “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi yer alacaktır. (EK:2)

  Bu şekilde düzenlenecek fişlere ait bilgiler, günlük kapanış fişlerinin (Z raporları) ve mali hafızaların ayrı bir bölümünde ve 58 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtildiği şekilde olacaktır.

  Bahse konu taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen akaryakıt satışlarında fatura, irsaliye vb. belge düzenleme ve defter kayıt işlemleri eskiden olduğu gibi Vergi Usul Kanununun öngördüğü şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

  Diğer taraftan, taşıt veya müşteri tanıma sistemine tabi olmamakla beraber, aldığı akaryakıt karşılığında fatura isteyen müşterilerin talepleri, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre değerlendirilecektir. Bu durumda satıcı yaptığı satış karşılığı fatura düzenleyecek ve fişin aslını iptal ederek faturanın ikinci nüshasına ekleyecektir.

  2- Ara Birim Ünitesi:

  58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/e bölümünde, ödeme kaydedici cihazın arızalanması durumunda pompaların manuel olarak çalışacağı ve bu döneme ilişkin bilgilerin pompanın içerisindeki ara birim ünitesinin hafızasına kaydedilip bilahare ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacağı belirtilmiştir.

  Ödeme kaydedici cihazın arızalı olduğu manuel çalışma dönemlerinde, yapılan satış bilgileri ara birim ünitesinin hafızasına cins, miktar, toplam satış ve katma değer vergisi itibariyle (varsa taşıt tanıma ve normal satış bilgileri ayrı ayrı gruplandırılarak) kaydedilecektir.

  Ara birim ünitesinde kayıtlı mali bilgiler arızanın giderilme ve bağlantının sağlanmasını müteakip ödeme kaydedici cihaz hafızasına yine cins, miktar, toplam satış ve katma değer vergisi itibariyle kaydedilecektir. Aynı bilgiler, “X”, “Z” ve mali hafıza raporlarında da aynı şekilde görülecektir.

  3- Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazların Tertibatları:

  Akaryakıt pompalarının bağlanacağı ödeme kaydedici cihazlar daha önce onaylanmış cihazlardan farklı olarak aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır;

  a) Tek göstergeli olabilecektir.

  b) Çekmecesiz olabilecektir.

  c) Sistemde yer alan klavyeler en az Türkçe’de kullanılan harf ve rakamları yazabilecek tarzda düzenlenmiş olacaktır.

  Bunların dışında ödeme kaydedici cihazların, 1.1.2005 tarihinden itibaren (YTL) ve (YKr)’ye göre işlem yapabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir.

  4- Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri:

  Öngörülen sistemin yeni bir uygulama olması, güvenli ve amaca uygun bir şekilde kullanılmasının büyük önem arz etmesi sebebiyle, sistemi kuracak firmalar ve kullanacak olan mükelleflerin gerekli teknik ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmelerinin temini bakımından, akaryakıt pompalarının (LPG, doğalgaz ve benzerleri dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına ilişkin süreler aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

  Buna göre, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanma mecburiyeti;

  a) Erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisindeki akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın) 1.8.2004 tarihinden itibaren,

  b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı;

  - 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 1.8.2004 tarihinden itibaren,

  - 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 1.1.2005 tarihinden itibaren,

  - 1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 1.6.2005 tarihinden itibaren,

  - 1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 1.1.2006 tarihinden itibaren,

  c) 1.8.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, başlayacaktır.

  Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.

  Buna göre, 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde yeralan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 1.5.2004 tarihi, 1.8.2004 olarak değiştirilmiştir.

  5- Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanmasına Dair Sistemin Kurulması:

  Akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmasına dair sistemin kurulması ve çalıştırılması ile ilgili görev ve sorumluluk, sistemde kullanılan ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak Bakanlığımızdan onay alan firmalara ait bulunmaktadır. Şu kadar ki Bakanlığımızdan onay alan ödeme kaydedici cihaz üreten veya ithal eden firmaların, sistem içerisindeki diğer unsurlardan dolayı pompacı, otomasyoncu, akaryakıt dağıtım şirketleri vb. kurumlarla aralarında sözleşmeler yapıp müşterek çalışmalar yürütebilecekleri de tabiidir.

  Aynı tarihte birçok akaryakıt istasyonunun uygulamaya geçmek zorunda olması, firmaların sistem kurma kapasitelerinin sınırlılığı, güvenli bir sistem kurulmasının önemi, başlangıçta düşünülemeyen teknik aksamaların olabileceği, yurtiçi ve yurtdışı test ve deneme çalışmalarının gerekliliği sebebiyle, sistem kurma çalışmalarının süresinde tamamlanamayacağının anlaşılması halinde; akaryakıt dağıtım şirketleri veya akaryakıt istasyonu işletmecileri tarafından (ödeme kaydedici cihaz firmalarıyla gerekli sözleşmenin yapılmış olması şartıyla) Maliye Bakanlığından alınacak izne dayanarak uygulamanın başlangıç tarihinin, mecburiyetlerinin başlama tarihinden itibaren altı aya kadar uzatılması mümkün bulunmaktadır. Akaryakıt istasyonları bu süre içerisinde kurulum, test ve deneme çalışmalarını yapacaklar ve ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya başlayacaklardır.

  İnceleme, test ve onay çalışmalarının zaman alacağı düşünülerek uygulamaya süresinde geçilebilmesi için ilgili firmaların gerekli belgeler ve cihaz örnekleriyle birlikte bir an önce Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Tebliğ olunur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  150

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  sayın abdsis ilgili tebliğ ana tebliğdir.daha sonradan süre uzatıldı ancak dediğiniz gibi işler çok yoğun olduğu için o tebliğin seri numarasına bakamadım.Daha sonra yayınlanan tebliğilere bakarsanız bulacağınız kanatindeyim.kolay gelsin

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  33

  Re: Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  Alıntı abdsis Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,

  Akaryakıt istasyonu köyde olan Benzinci Devlet Karayoluda olmasada veya Cirosuda mecburiyet sınırını geçmesede 2007 yılında yazarkasalı pompa almak zorundamı?

  Konu ile ilgili bilgilerini paylaşan olursa memun olurum.

  İyi çalışmalar
  kesinlikle almak zorundadır :wink: , almazsa o köy yerinde akaryakıt satışı yaşana bilir, köy yolları dolabilir araçlarl , e devletimiz her bişeyi düşünüyor yani alacak takacak )))) Kolay gelsin.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Re: Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  Alıntı baris987 Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı abdsis Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,

  Akaryakıt istasyonu köyde olan Benzinci Devlet Karayoluda olmasada veya Cirosuda mecburiyet sınırını geçmesede 2007 yılında yazarkasalı pompa almak zorundamı?

  Konu ile ilgili bilgilerini paylaşan olursa memun olurum.

  İyi çalışmalar
  kesinlikle almak zorundadır :wink: , almazsa o köy yerinde akaryakıt satışı yaşana bilir, köy yolları dolabilir araçlarl , e devletimiz her bişeyi düşünüyor yani alacak takacak )))) Kolay gelsin.
  Barış güldürdün bizi sen de gülesin. Köyün adını da ben koyayım artık. "Naylonağacı köyü".

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  160

  Köydeki Benzinci Pompasına Ökc Taktıracak mı?

  arkadaşlara katılıyorum


  alacaklar takacaklar yazar kasalarını

  benim vardı bir tane köyde istasyon o da aldı ve taktı

  şimdi kullanım sıkıntıları var

  anlatıyorum anlamakda zorlanıyolar bakalım bu ay evraklar gelince ne yapacağım

  iyi çalışmalar
  +-

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Akaryakıt Pompasına Bağlanan Profilo Yazar Kasa Z Raporu Hk.
  Konu Sahibi CANBOLAT Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Ocak.2013, 14:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36