kamu işçi maaş

Konu: Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  28

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  sayın yönetici,
  01.07.06 dan itibaren petrol istasyonları yazar kasaya geçtikten sonra,
  1.müşteri yazar kasa değil de fatura isterse nasıl yapabiliriz
  2.yazar kasa iptal edilebilinirmi?

  teşekkürler-selamlar saygılar

  olu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde..

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  Merhaba,

  Konuyla İlgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının bir müktezası var. Yardımcı olacağı kanaatindeyim.

  İyi Çalışmalar.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü


  Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/ÖKC-3996 28.06.2006*4812

  Konu : Akaryakıt istasyonlarınca verilen ÖKC fişlerinin gider kaydının

  mümkün olup olmadığı hk.
  İlgi : 06/06/2006 tarihli dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde, akaryakıt pompalarına taktığınız ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişleri müşterilerinizin kabul edip etmemekte tereddüt ettikleri, bu nedenle fatura istedikleri belirtilerek ökc fişlerinin gider kayıt edilmesinin mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.  Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’inci maddesinin birinci fıkrasında, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada, “Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 520,00 YTL’sını geçmesi veya 520,00 YTL’sından az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.  Diğer taraftan 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 1. maddesinin d bendinde;  Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi (520 YTL) aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.  Öte yandan; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğinde;  “…Taşıt veya müşteri tanıma sistemine tabi olmamakla beraber, aldığı akaryakıt karşılığında fatura isteyen müşterilerin talepleri, Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre değerlendirilecektir. Bu durumda satıcı yaptığı satış karşılığı fatura düzenleyecek ve fişin aslını iptal ederek faturanın ikinci nüshasına ekleyecektir.” denilmektedir.  Bu hükümlere göre, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan 520-YTL’ nin altındaki satışlar için alınan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmakta olup, ayrıca pompalara bağlı cihazlardan 520YTL’ nin altındaki satışlar için ÖKC fişi alındıktan sonra müşterilerin istemesi üzerine fatura düzenlenmesi ve düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişinin aslının akaryakıt istasyonunca iptal edilerek faturanın ikinci nüshasına eklenmesi de mümkün bulunmaktadır
  .  Bilgi edinilmesini rica ederim.  ………………….
  Grup Müdür V.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  Merhaba,

  Konuyla İlgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının bir müktezası var. Yardımcı olacağı kanaatindeyim.

  İyi Çalışmalar.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü


  Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/ÖKC-3996 28.06.2006*4812

  Konu : Akaryakıt istasyonlarınca verilen ÖKC fişlerinin gider kaydının

  mümkün olup olmadığı hk.
  İlgi : 06/06/2006 tarihli dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde, akaryakıt pompalarına taktığınız ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişleri müşterilerinizin kabul edip etmemekte tereddüt ettikleri, bu nedenle fatura istedikleri belirtilerek ökc fişlerinin gider kayıt edilmesinin mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.  Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’inci maddesinin birinci fıkrasında, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada, “Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 520,00 YTL’sını geçmesi veya 520,00 YTL’sından az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.  Diğer taraftan 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 1. maddesinin d bendinde;  Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi (520 YTL) aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.  Öte yandan; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğinde;  “…Taşıt veya müşteri tanıma sistemine tabi olmamakla beraber, aldığı akaryakıt karşılığında fatura isteyen müşterilerin talepleri, Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre değerlendirilecektir. Bu durumda satıcı yaptığı satış karşılığı fatura düzenleyecek ve fişin aslını iptal ederek faturanın ikinci nüshasına ekleyecektir.” denilmektedir.  Bu hükümlere göre, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan 520-YTL’ nin altındaki satışlar için alınan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmakta olup, ayrıca pompalara bağlı cihazlardan 520YTL’ nin altındaki satışlar için ÖKC fişi alındıktan sonra müşterilerin istemesi üzerine fatura düzenlenmesi ve düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişinin aslının akaryakıt istasyonunca iptal edilerek faturanın ikinci nüshasına eklenmesi de mümkün bulunmaktadır
  .  Bilgi edinilmesini rica ederim.  ………………….
  Grup Müdür V.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  Merhaba,

  Konuyla İlgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının bir müktezası var. Yardımcı olacağı kanaatindeyim.

  İyi Çalışmalar.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü


  Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/ÖKC-3996 28.06.2006*4812

  Konu : Akaryakıt istasyonlarınca verilen ÖKC fişlerinin gider kaydının

  mümkün olup olmadığı hk.
  İlgi : 06/06/2006 tarihli dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde, akaryakıt pompalarına taktığınız ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişleri müşterilerinizin kabul edip etmemekte tereddüt ettikleri, bu nedenle fatura istedikleri belirtilerek ökc fişlerinin gider kayıt edilmesinin mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.  Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’inci maddesinin birinci fıkrasında, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada, “Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 520,00 YTL’sını geçmesi veya 520,00 YTL’sından az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir.  Diğer taraftan 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 1. maddesinin d bendinde;  Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi (520 YTL) aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.  Öte yandan; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili yayımlanan 59 Seri No.lu Genel Tebliğinde;  “…Taşıt veya müşteri tanıma sistemine tabi olmamakla beraber, aldığı akaryakıt karşılığında fatura isteyen müşterilerin talepleri, Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre değerlendirilecektir. Bu durumda satıcı yaptığı satış karşılığı fatura düzenleyecek ve fişin aslını iptal ederek faturanın ikinci nüshasına ekleyecektir.” denilmektedir.  Bu hükümlere göre, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan 520-YTL’ nin altındaki satışlar için alınan ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmakta olup, ayrıca pompalara bağlı cihazlardan 520YTL’ nin altındaki satışlar için ÖKC fişi alındıktan sonra müşterilerin istemesi üzerine fatura düzenlenmesi ve düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişinin aslının akaryakıt istasyonunca iptal edilerek faturanın ikinci nüshasına eklenmesi de mümkün bulunmaktadır
  .  Bilgi edinilmesini rica ederim.  ………………….
  Grup Müdür V.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  Cevabı 1 kez gönderdim ancak 3 tane görünüyor. Gönder butonunu tıkladığımda baya bekleme yaptı ayrıca dün ve bugün cevapları gönderirken herzamankinden daha çok bekleme yapıyor. Cevabı hazırlıyorum. Gönder butonuna basıyorum. Baya bekletiyor. Fazla Gönderilen mesajları silebilirsiniz.

  Kolay Gelsin.

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Petrol İstasyonları Hk.(Yazar Kasa)

  Sn abdsis;

  Kendi gönderdiğiniz cevabı ancak kendiniz veya moderatör silebilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2015, 12:47
 2. Eski Yazar Kasa Yerine,Yeni Yazar Kasa Alımı İşlemleri Nelerdir.?
  Konu Sahibi kayalı35 Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2013, 12:14
 3. Yazar Kasa
  Konu Sahibi serkan21 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Mayıs.2009, 14:57
 4. Petrol Ofislerinden Kurumlara Verilen Petrol Sevki Uygulaması
  Konu Sahibi smmcanan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 20.Ocak.2009, 14:22
 5. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
  Konu Sahibi lebedir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 14:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36