kamu işçi maaş

Like Tree4Beğeni

Konu: Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  898

  Poşet Beyannamesi Hangi Mükellefler Vermelidir ?

  Ocak 2019 dan itibaren poşet beyannamesi verilmeye başlanacak
  - Poşet beyannamesi hangi mükellefler verecektir örneğin tüm perakende satış yapanlar mı? Yoksa toptan satış yapan firmalar da yapacak mı?
  - İlgili ayda poşet satışı olmayan firma yine de poşet beyanı vermeli midir?
  - Poşet beyannamesi vermeme cezası nedir veya beyanname süresinde verip vergi artırıcı düzeltme beyannamesi verilmesini cezası var mıdır? Teşekkürler


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Ben size bir siteden (linki silinir çünkü) uzunca bir alıntı yapayım. Okuyun lütfen.Kafalar karışık

  Poşet Beyannamesini vermeme cezası 18.037 TL. Satış olmasa bile BOŞ BEYANNAME verilmesi mutlaka gerekiyor. Maalesef Poşet Beyanname linki İnteraktif vergi dairelerine eklenmek sureti ile bu işin angaryası Mali Müşavirlere bırakılmış gibi de görünüyor. 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

  Poşet Beyanı Nasıl ve Nerden Verilecek
  Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 01.02.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden verilebilecektir.

  Poşet Beyannamesi Ne zaman Verilecek
  Bildirimlerin satışı takip eden ayın içinde 15’ne kadar yapılması gerekmektedir

  Poşet Beyannamesi Katılım Payı Ne zaman ve Nereye Odenecek
  Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir.

  Düzenlemeye Uymamanın Yaptırımları
  Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi kuralı bulunmaktadır. 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

  Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca

  2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

  2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

  Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

  Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

  Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

  Kapsamdışı Bırakılan Plastik Poşetler
  Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

  a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

  b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

  c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

  ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

  d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

  e- Kargo poşetleri,

  f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

  g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

  kapsam dışında tutulmuştur:

  Bedel Karşılığı Tüketiciye Verilmesi Gereken Poşetler
  Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) plastik poşetlerin ücretli olarak satılması gerekmektedir.

  Plastik poşet, plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

  Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?
  Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

  Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?
  Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır.

  Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

  Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

  Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

  Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?
  31/3/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin;

  Barkodlu olarak sunulması zorunludur.
  Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu kapsamda, belirtilen tarihe kadar 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkün olup bu tarihten sonra istisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.
  En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir.

  Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?
  Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.

  Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 31 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.

  Barkod okuma/tarama/işleme sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu için zorunluluk bulunmamakla birlikte 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodsuz poşet kullanmamaları gerekmektedir. Buna mukabil, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur.

  Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?
  Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

  Eczanelerde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması gerçekleştirilecek midir?
  Eczanelerde;

  Sadece ilaç satışında kullanılan,
  Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
  200×350 (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,
  saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.

  Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmektedir.

  Eczanelerde, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş poşetleri ilaç satışı dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

  Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?
  Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere;

  Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. (Detaylı açıklama için tıklayınız.)

  Dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven) metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.

  Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir

  Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

  Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?
  Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler bahse konu Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.

  Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme uygulamasına tabidir.
  smmm-ankara- bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  898
  Alıntı Tahsin Kurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben size bir siteden (linki silinir çünkü) uzunca bir alıntı yapayım. Okuyun lütfen.Kafalar karışık

  Poşet Beyannamesini vermeme cezası 18.037 TL. Satış olmasa bile BOŞ BEYANNAME verilmesi mutlaka gerekiyor. Maalesef Poşet Beyanname linki İnteraktif vergi dairelerine eklenmek sureti ile bu işin angaryası Mali Müşavirlere bırakılmış gibi de görünüyor. 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

  Poşet Beyanı Nasıl ve Nerden Verilecek
  Plastik Poşet Beyan Sistemi girişleri, 01.02.2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden verilebilecektir.

  Poşet Beyannamesi Ne zaman Verilecek
  Bildirimlerin satışı takip eden ayın içinde 15’ne kadar yapılması gerekmektedir

  Poşet Beyannamesi Katılım Payı Ne zaman ve Nereye Odenecek
  Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir.

  Düzenlemeye Uymamanın Yaptırımları
  Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi kuralı bulunmaktadır. 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

  Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca

  2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

  2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

  Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

  Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

  Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

  Kapsamdışı Bırakılan Plastik Poşetler
  Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

  a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

  b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

  c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

  ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

  d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

  e- Kargo poşetleri,

  f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

  g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

  kapsam dışında tutulmuştur:

  Bedel Karşılığı Tüketiciye Verilmesi Gereken Poşetler
  Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) plastik poşetlerin ücretli olarak satılması gerekmektedir.

  Plastik poşet, plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

  Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?
  Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle yükümlüdür.

  Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek?
  Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu fiyattan yapılması esastır.

  Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

  Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

  Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır.

  Ücrete tabi plastik poşetlerin sağlaması gereken özellikler nelerdir?
  31/3/2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin;

  Barkodlu olarak sunulması zorunludur.
  Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu kapsamda, belirtilen tarihe kadar 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkün olup bu tarihten sonra istisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.
  En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir.

  Plastik poşetlerde barkod uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?
  Plastik poşetlerin satışa tabi ürün olarak tanımlanması amacıyla barkod uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür.

  Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod uygulamasına geçişte 31 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri arasında barkodsuz satış mümkün olup bu şekilde gerçekleştirilen plastik poşetlerin satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.

  Barkod okuma/tarama/işleme sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu için zorunluluk bulunmamakla birlikte 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodsuz poşet kullanmamaları gerekmektedir. Buna mukabil, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur.

  Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?
  Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

  Eczanelerde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması gerçekleştirilecek midir?
  Eczanelerde;

  Sadece ilaç satışında kullanılan,
  Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,
  200×350 (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan,
  saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.

  Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor olması gerekmektedir.

  Eczanelerde, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş poşetleri ilaç satışı dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya ücretsiz olarak verilemez.

  Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler hangileridir?
  Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere;

  Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. (Detaylı açıklama için tıklayınız.)

  Dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven) metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir.

  Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir

  Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.

  Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır.

  Zorunlu Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetler Hangileridir?
  Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen “plastik poşet” tanımı kapsamında kalan poşetlerin tamamı ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler bahse konu Usul ve Esasların” 2.Maddesinin 2.Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.

  Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme uygulamasına tabidir.
  - Poşet beyannamesi hangi mükellefler verecektir örneğin tüm perakende satış yapanlar mı? Yoksa toptan satış yapan firmalar da yapacak mı? veya belli sektörler mi? ASIL SORUN BU

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Anlayabilen beri gelsin.
  Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde (perakende ya da toptan olarak ayrım yapılmamış) poşetle ürün satışlarını kim yapıyorsa onlar verecek.Allah'tan bende şu an hiçbiri yok (çoğunluk hizmet) ben rahatım. Ama olana da Allah kolaylık versin diyorum.Altından kalkmak çok zor.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Yalnız işin enteresan bir durumu var.
  İnteraktif vergi dairesine istisnasız tüm mükellefler için poşet beyannamesi eklentisi yapılmış. (inşaat ve gümrük müşavirleri de dahil)
  Boş beyanname vermemenin de cezası var.Ama özellikle bazı sektörlerin poşetle ilgisi dahi yok,örneğin hizmet sektörleri.Bu durumda bunlarında boş beyanname vermesi gerekecek?
  Ya da bir dilekçe yazıp sektör ve faaliyet konusu gereği beyanname vermeyi gerektirecek bir satışımız yoktur, diye dilekçemi vermek gerekir acaba?
  Çözemedik ki şu sorunu.
  Day-Dream bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  275
  Çevre Şehircilik Bakanlığına sorduk, (hizmet firmaları da boş beyanname verecek mi diye), boş beyanname konusunda bir netlik olmadığını, beklememiz gerektiği söylendi.
  Tahsin Kurt bunu beğendi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  36
  Merhaba,

  Bir soru da ben sorayım müsadenizle yardımcı olacak üstadlara şimdiden teşekkürler.

  * Poşet bildirimlerini yaparken satış noktası bazında mı bildirim yapılacak? Eğer öyle ise her bir şube için ayrı bildirim ve ayrı tahakkuk mu oluşacak. Yoksa toplu olarak merkez üzerinden mi beyanda bulunulacak. Ayrı ayrı beyan verilecek ise yandık. 370 şube işyerimiz var
  * Şube işyeri bazında beyanda bulunulacağını varsayar isek; henüz yoklaması tutulmamış olan şube işyerlerine ait bildirimleri beyan döneminde nasıl beyan edeceğiz? İnternet Vergi Dairesi üzerinden şube bilgileri (şube işyeri kodu) sistemsel olarak kontrol ediliyor mu?
  * Maliyetin 0,25TL'nin üzerinde olduğu durumlarda yine de 0,15TL'lik Geri Kazanım Katılım Payı bildirimi yapılacak mı?

  Saygılar,

 8. #8
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Alıntı İkra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Bir soru da ben sorayım müsadenizle yardımcı olacak üstadlara şimdiden teşekkürler.

  * Poşet bildirimlerini yaparken satış noktası bazında mı bildirim yapılacak? Eğer öyle ise her bir şube için ayrı bildirim ve ayrı tahakkuk mu oluşacak. Yoksa toplu olarak merkez üzerinden mi beyanda bulunulacak. Ayrı ayrı beyan verilecek ise yandık. 370 şube işyerimiz var
  * Şube işyeri bazında beyanda bulunulacağını varsayar isek; henüz yoklaması tutulmamış olan şube işyerlerine ait bildirimleri beyan döneminde nasıl beyan edeceğiz? İnternet Vergi Dairesi üzerinden şube bilgileri (şube işyeri kodu) sistemsel olarak kontrol ediliyor mu?
  * Maliyetin 0,25TL'nin üzerinde olduğu durumlarda yine de 0,15TL'lik Geri Kazanım Katılım Payı bildirimi yapılacak mı?

  Saygılar,
  Şu an için çalışmadığımız yerlerden sorular geldi
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2017
  Mesajlar
  8
  Satışı yaparken
  --120 Borç 0,25 TL
  ---------------------391 Alacak 0,04 TL
  ---------------------602 Alacak 0,21 TL
  olarak kaydımızı yaptık.

  Peki 0,15 TL'yi muhasebemizde nasıl göstermeliyiz?
  a)
  --760 Borçlu 0,15 TL
  --------------360 Alacaklı 0,15 TL

  b)
  --120 Borç 0,25 TL
  --------------------391 Alacak 0,04 TL
  --------------------602 Alacak 0,06 TL
  --------------------360 Alacak 0,15 TL

  c) sizin görüşleriniz?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  24
  BOŞ Beyanname verme mantığını anlayamadım? Vergi mantığı gibi düşünmemek gerekir. Acaba beyannameden Damga vergisi tahakkuku mu var?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Poşet Bey.
  Konu Sahibi meduzam Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Nisan.2019, 16:48
 2. Poşet Satışında İndirim.
  Konu Sahibi FuatDs Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Mart.2019, 15:45
 3. Poşet Beyanname
  Konu Sahibi meduzam Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Mart.2019, 21:19
 4. Gümrük çıkış beyannamesi hangi belgelerde açılmaz?
  Konu Sahibi gny_93 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2012, 08:33
 5. Kdv 2 Beyannamesi Hangi Durumda Verilir?
  Konu Sahibi hatice299 Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Kasım.2006, 13:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36