Bakal işi yapan bir şahsa gıda toptantıcı tarafında belli miktarda mal bedelsiz olarak verilmiş.Bedelsiz olarak verilen bu malları bakkal işi yapan mükellefin stoklarına girişini nasıl yapacağız. Not:Şahış işletme Defterine tabii