kamu işçi maaş

Konu: Kur Farkları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  62

  Kur Farkları

  Bir mükellefim yutiçine sattığı malın karşılığını döviz olark tahsil etti. Doğan Kur farklarına ne tür vergisel işlem yapmam gerekiyor.


  Yardımlarınız için teşekkürler...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  251

  Re: Kur Farkları

  Alıntı armagan Nickli Üyeden Alıntı
  Bir mükellefim yutiçine sattığı malın karşılığını döviz olark tahsil etti. Doğan Kur farklarına ne tür vergisel işlem yapmam gerekiyor.


  Yardımlarınız için teşekkürler...
  fatura tarihindeki uygulanan TCMB Döviz Alış kuru ile tahsilatın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru arasındaki fark;

  kur düşmüşse aradaki farkı; 656 Kambiyo Zararları Hesabına,
  kur yükselmişse " " ; 646 Kambiyo Karları Hesabına kaydedin.
  [color=green]Kazandığında paylaşmıyorsan; kaybettiğinde de paylaşamazsın[/color]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Kur Farkları

  YTL fatura, Döviz ödeme şeklindeki işlemde kur farkı tabiki doğacaktır. Bu kur farkı için kur farkı faturası kesilerek vergisel açıdan riskten uzaklaşılabilir. (Her ne kadar kur fakında KDV mevzuu tartışmalara açıkta olsa).

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Kur Farkları

  Sn. Butterfly'a katılıyorum. Lehinize olan mal satışından doğan kur farkları için fatura kesmeli ve KDV göstermeliniz
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  251

  Kur Farkları

  yasada kur farklarının vergilendirileceğine dair açık hüküm yok.
  [color=green]Kazandığında paylaşmıyorsan; kaybettiğinde de paylaşamazsın[/color]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  306

  Kur Farkları

  Sn. b.efect ve n.guroy' a bende katılıyorum. Bence de bu farklar için KDV hesaplanmalı ve ilgili hasılat hesabına gelir kaydedilmeli. (satıcı için olumlu kur farkı doğmuştur diye düşünüldü.) 646 hesap yerine iç piyasa satışı ise 600' e, ihracat ise 601' e kayıt düşülmelidir.

  KDV Kanunu madde 24/c' de matraha dahil unsurlarda;
  Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. denmektedir.

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 14  Konusu :Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farkları

  Tarihi : 05.05.2004

  Sayısı : KDV-14 /2004-14

  İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1, 11, 20, 24, 26 ve 35  1. Giriş:

  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yurt içi teslimler ile ihraç kayıtlı teslimlerde aleyhe oluşan kur farklarının katma değer vergisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda teredddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

  2. Yasal Düzenlemeler:

  Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde verginin konusunu teşkil eden işlemler sayılmış, 11/1-c maddesinde ise ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmemesi, ödenmeyen bu verginin de imalatçılar tarafından ilgili dönem beyannamesinde tecil ve ihracatın gerçekleşmesini müteakip terkin edilmesi öngörülmüştür.

  Aynı Kanunun;

  - 20. maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

  - 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz vb. unsurların matraha dahil bulunduğu,

  - 26. maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği,

  - 35. maddesinde ise matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönemde düzelteceği,

  hüküm altına alınmıştır.

  3. Yurt İçi Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi:

  Teslime konu mal yurt içinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle satın alınmışsa malı satın alan mükellef tarafından düzenlenecek faturada ;

  - katma değer vergisi dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait katma değer vergisinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle,

  - dövize endeksli toplam bedele katma değer vergisinin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak,

  ilgili dönemde her iki mükellef tarafından genel usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

  4. İhraç kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi:

  Kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle satın alınan mallara ait bedelinin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden katma değer vergisi hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. Söz konusu hesaplanan katma değer vergisi imalatçı tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır
  Saygılarımla,<br /><br />Demirkale

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Kur Farkları

  Eğer malın veya hizmetin aslının tesliminde KDV yükümlülüğü varsa, buna bağlı komsiyon, vade farkı,kur farkıi vb gibi tüm ödemelerde vardır.
  Eğer aslında yoksa kur farkında da yoktur.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Kur Farkları

  Kur farklarında KDV mevzuu mevzuatta en sevdiğim konudur valla.

  Hatta bi seferinde liste çıkarmıştım, Hangi yazar, YMM, Öğretim Üyesi ne demiş diye, KDV olmaz diyenlerle, olur diyenlerin listesi, kesin bir görüş yok bu konuda. Hatta bi yazıda yazar isyan etmişti ne biçim mevzuu diye bu.

  Cidden değişik bir konu.

  Mesela araba alacaksınız, döviz ön ödeme veriyosunuz arabanın tüm bedeli kadar ve fiyatta anlaşıyorsunuz (mesela 50.000 usd).
  Sonra fatura geliyor 50.000 usd ve ardından bi fatura daha geliyo kur farkı diye satıcı sizden para istiyo o parayı ödermisiniz?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  100

  Kur Farkları

  Kur Farklarında KDV
  Türkiye'de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan mal veya hizmet satışlarında ortaya çıkan kur farklarının KDV'ye tabi tutulup tutulmayacağı konusunda farklı uygulamalar gözlemlenmektedir.

  Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari nitelikteki mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'ye tabi bulunmaktadır.

  Söz konusu Kanunun 24/c bendinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hükmü yer almakta ve 26ncı maddesinde ise bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği belirtilmektedir.

  Bahsedilen hükümler ışığında, vergi idaresinin çeşitli zamanlarda verdiği özelgeler ve Danıştay kararları ile, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin ödemelerin vergiyi doğuran olayın (fatura kesilmesi gibi) meydana geldiği tarihten sonra yapılması halinde, ödeme tarihi itibariyle oluşan kur farkının "vade farkı" olarak değerlendirilmesi ve KDV'ye tabi tutulması gerektiği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar Maliye Bakanlığı?nın tarafından verilen tersi yönde bir kaç tane özelge bulunsa da, idarenin yaygın görüşünün işlem tarihi ile tutarın nakden veya hesaben tahsil edildiği tarih arasındaki kur farkının KDV'ye tabi tutulması gerektiği şeklinde olduğunu belirtmek isteriz.

  Bu kapsamda, vergi idaresi ile aranızda bu yönde herhangi bir anlaşmazlığa yol açmamak için, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan işlemlerde faturanın kesilme tarihi ile ödemenin yapıldığı tarih arasında oluşan kur farkının KDV'ye tabi tutulması ve taraflar arasındaki anlaşmanın KDV dahil olarak yapılması, diğer bir deyişle kur farkı KDV içeren bedel üzerinden oluşması halinde ise, söz konusu KDV'nin iç yüzde yöntemiyle hesaplanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

  Diğer taraftan, karşı tarafın yurtdışında olması ve işlemin döviz cinsinde yapılması halinde, vergi idaresinin görüşünün hesaplarda oluşan kur farkı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilmesi olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.

  Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, Mali İdarenin mevcut yaklaşımını ve bu yöndeki yargı kararlarını ileterek konuya ilişkin uygulamanız kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaması yönünde ise, söz konusu kararınızı gözden geçirmenizin uygun olacağını belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Saygılarımızla,

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Kur Farkları

  Sn. Tolona

  Genellikle görüşlerinize katılıyorum. Zaten siz de benim kısaca söylediğimi detaylı olarak tekrar anlatmışınız.
  Ancak size katılalamdığım bir nokta var. Muhatap yurt dışında ise sorumlu sıfatıyla kesersiniz demişiniz.
  Muhatap yurt dışında ise işlem ya mal ya da hizmet ihracıdır ve dolayısıyla kdv den muaftır. Bu nedenle kdv si olmaz.
  Sn. Butterfly ,
  Peşin dövizle kapora verip araba alınca, size kur farkından dolayı kesilen faturayı ödemezsiniz. Siz zaten onu dövizle ödemiştiniz. Firma kendi hesaplarını kapatmak için bunu yapıyor. Piyasada bu tür uygulamalar sıklıkla yapılmaktadır zaten.
  .Yurti içi Dövizle endeksli satışlarda satıcı lehine oluşan kur farkının vergilendirilmesi yönündeki farklı görüşler mevcut iken İthalat İşlemlerinde Ortaya Çıkan Kur Farkının vergilendirilmesinde aynı sorun yaşanmamaktadır. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanununun 21/c maddesindeki düzenleme nettir. Sözkonusu madde göre;Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkan kur farkları vergilendirilecek, bu tarihten sonra hangi nedenle olursa olsun ortaya çıkan kur farkları”matraha dahil edilmeyecek ve dolayısıyla vergilendirilmeyecektir. Aynı şekilde satıcıların Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a kapsamındaki ihracat teslimleri istisna kapsamında olduğundan bu teslimler dolayısıyla fiili ihracat tarihi ile ihracat bedeli dövizin yutiçine giriş tarihi arasında lehte oluşan kur farkları da istisna kapsamında değerlendirilecektir

  Saygılarımla,
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kur farkları
  Konu Sahibi skarapotuk Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Ocak.2012, 10:42
 2. Kur Farkları
  Konu Sahibi kayamert Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2009, 00:20
 3. Kur Farkları
  Konu Sahibi furkan yasar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Nisan.2009, 15:21
 4. Vade Farkları Ve Fiyat Farkları
  Konu Sahibi ercan Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 02.Nisan.2007, 21:51
 5. Kur Farkları
  Konu Sahibi imparator58 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Ocak.2007, 13:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36