kamu işçi maaş

Konu: Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  [b] 256 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 22951
  Resmi Gazete Tarihi 01/04/1997
  Kapsam

  [/b]
  Bilindiği üzere 18 Şubat 1996 tarih ve 22558 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 249 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi" ve "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim" verme zorunluluğu getirilmiştir.
  öte yandan;
  Başlık 350 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 25882
  Resmi Gazete Tarihi 21/07/2005
  Kapsam


  3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR

  3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

  a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.
  Bu durumda KDV. mükellefi olmayanlar B formu vermeyecekler sonucunu çıkarabilir miyiz??

  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 2. #2
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  !!!

  Sn.Tuna

  Bilindiği üzere 17/08/2006 tarih ve 26262 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren 362 sıra nolu V.U.K'nu tebliği ile daha önce yayımlanan 350 sıra nolu tebliğ yürülükten kaldırılmıştır.


  Söz konusu tebliğide BA ve BS formlarını düzenlemek zorunda olanlar Bilanço usulüne göre defter tutan gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri olduğu blirtilmiştir.

  Ancak tebliğin "DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" ile ilgili 4.maddesinde bazı istisna ve zorunluluk getirilmiştır.

  4.8. Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235. maddesi hükmü gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.


  4.9. Bankalar, Özel Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

  4.10. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır

  4.11. Noterlerin Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

  4.12. Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

  Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

  Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

  Açıklamardan anlaşılacağı üzere Sistemin temelinde Bilanço usulüne göre defter tutmakta olan mükelleflerin Mal ve hizmet alımları ile satışlarının denetim altına alınması amaçlanmıştır.
  saygılarımla.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  Bildiğiniz gibi elektronik ortamda gönderilecek beyannameleri iki sınıfa ayırmak mümkündür.

  1 -İhtiyari Olarak Gönderilecek Beyannameler :
  Aşağıda yer alan beyannamelerin internet üzerinden gönderilmesi isteğe bağlıdır.

  1-Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu),

  2-Muhtasar Beyanname,

  3-Damga Vergisi Beyannamesi,

  4-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,

  Yukarıda sayılan beyannamelerin internet ortamında gönderilmesi ihtiyaridir. Yani bu tür beyannameler istenirse kağıt veya elektronik ortamda gönderilebilecektir.

  2-Zorunlu Olarak Gönderilecek Beyannameler :
  Aşağıda yer alan beyannamelerin internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

  1-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç),

  2-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

  3-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi,

  4-Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri,

  5-Geçici Vergi Beyannamesi.

  Burda ihtiyari olarak bahsedilen zorunda olmayan mükelleflerin kendi isteği ile Elektronik ortamda beyannameleri gönderen kişileri kars etmiş bulunmaktadır...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  sayın andaç;
  benim sorum internet ortamında veya kağıt ortamında verilip verilmemesi ile ilgili değildi. KDV. mükellefi olmayanlar da b formu verecekler mi? idi.
  Bu konu ile ilgili tebliğlerden alıntılar da yaptım.teşekkür ederim.
  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  haydar turna son tebliğe bakınız.

  http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.ns...256aa4002edcda
  /3f8545df080cbade802571cd0032a13b?OpenDocument

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  Sayın turna;
  Bu durum net olmamakla beraber şu yorumu yapabilirim.Anılan tebliğde söz konusu bildirimlerin katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından verilmeyeceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alış ve satışlarına ilişkin bildirimleri Ba ve Bs katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın vermeleri gerekmektedir.

  Kolay gele...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  sayın nane;
  son tebliği biliyorum.benim meselem şu:
  geçen yıl KDV. mükellefi olmayan bir firma (1.sınıf) için B formu düzenlemedik veya unuttuk. Ceza kesilirse KDV. mükellefi olmadığından B formu verilmedi şeklinde savunma yapabilir miyim. diye düşündüm.
  Pişmanlık talebiyle 2004 yılı Ba Bs formlarını bu yıl versem ceza uygulanır mı? Uygulanırsa ne tür bir ceza verilecek? Bu da ayrı bir problem. Pişmanlık takebiyle verileceği içi ceza kesilemeyeceğini düşünmekteyim.
  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

 8. #8
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  !!!

  Sn Turna

  Ortada ödenecek bir vergi olmadığından pişmanlık hükümlerinden yararlanmak söz konusu değildir. 2005 yılında vermeniz gereken BA-BS formu için uygulamnacak Usulsüzlük cezası Mük.355 'e göre 1.180 YTL dir. 376 madde kapsamında 1/3 kısmi indirilebilir. V.U.K'nun 353 ve 355 mad.uyarınca salınan cezalarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. Gecikme zammı uygulanmayacağından benim fikrim dairenin tesbitini bekleyin.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  85

  Ba ve Bs Formları KDV Mükellefleri İçin mi?

  sn. turk_bey
  verdiğiniz yanıta ben de katılıyorum.Benim anlamadığım nokta, bilgi vermeme veya bildirim vermeme fiilleri ile kanuni süresinden sonra bildirim veya bilgi verme fiilleri arasında bir fark olmalı.Her iki durumda da aynı ceza kesilmemeli. Ortada bir hukuki boşluk var diye düşünüyorum ve mahkemelerin bu boşluğu lehimize dolduracağına inanıyorum.
  yi Çalışmalar
  <br />SMMM Haydar TURNA
  <br />Ankara

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kayıtlı E-fatura Mükellefleri
  Konu Sahibi atanet Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2016, 19:06
 2. Geçici Vergi Beyanı (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
  Konu Sahibi ö.blc Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Şubat.2016, 17:08
 3. Cevap: 42
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2014, 17:37
 4. Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir
  Konu Sahibi ebru şener Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ağustos.2013, 11:27
 5. Ba Ve Bs Formları İçin Limit Belirlendi Mi?
  Konu Sahibi zarha Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Şubat.2007, 12:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36