Sn Özgürberk,


Fatura kalanı 4500 ytl yi banka kanalıyla ödeyiniz.
Ayrıca bu konuda tüm cari hesap ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasını tavsiye ederim. İlerde hangi ödeme hangi fatura içindi karmaşasına meydan vermemek için.