kamu işçi maaş

Konu: Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi

  SORU 1:
  FİRMA OLARAK YAYINEVİ FİRMASIYIZ, 10.000 ADET KİTAP İÇİN GEREKLİ KAĞIDI ALIP AYRI BİR FİRMA OLAN MATBAA YA KAĞIDI GÖNDERİYORUZ.MATBAA FİRMASINDAN (A) KİTABINDAN 10.000 DET ÜRETİLMESİNİ İSTİYORUZ. 10.000 ADET KİTAP ÜRETİLİP TARAFIMIZA FATURA EDİLİYOR. BİZ BU 10.000 ADET KİTABIN 1.000 ADETİNİ TANITIM(PROMOSYON) AMACIYLA ÜCRETSİZ KİTABIMIZI SATAN FİRMALARA DAĞITIYORUZ. BU 1000 ADET PROMOSYON KİTABIN MUHASEBE KAYDININ NASIL YAPILMASI DAHA DOĞRU OLUR.
  NOT:İLK BAŞTA BU 10.000 KİTABIN İÇİNDEN KAÇ ADET PROMOSYON OLACAĞI BELLİ DEĞİLDİR.

  SORU 2:

  NORMAL ALIM ŞEKLİYLE(BEDELLİ) ALIMINI YAPTIĞIMIZ 5000 ADET (C) MALINDAN DAHA SONRA 500 ADET PROMOSYON DAĞITIRSAK;
  -MALIN ALIŞ KAYDI VE BULUNMASI GEREKEN STOK HESABI
  -SATIŞ KAYDI NASIL OLURSA DAHA DOĞRU OLUR

  Not: Konu başlığında ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmak yasaktır. Lütfen mesaj yazmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz.

  düşünmek.....

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  arkadaşlar lütfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  arkadaşlar lütfen önemli bir konu.eğer konu hakkında bir bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.Çünkü konu hakkında acilen muhasebe işlemleri yapmam gerekiyor.
  düşünmek.....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  4

  Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi

  sayın mehsum,

  aşağıdaki makalenin size yardımcı olabileceğini düşünyorum.

  iyi çalışmalar.

  PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
  İsmail Hakkı GÜNEŞ
  Yeminli Mali Müşavir
  İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Öğr. Gör.
  I.GİRİŞ
  Bu çalışmamızda bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka bir malın verilmesi şeklinde oluşan promosyon ürünlerinin muhasebe kayıtları ve katma değer vergisi karşısındaki durumu üzerinde bilgi vermeğe çalışacağız.
  Promosyon ; Kelime anlamı itibariyle bir ürünün tanıtımını ,satışını kısaca,pazar payını artırmak amacıyla parasız olarak verilen üründür. Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır.
  Promosyon ürünleri ile ilgili düzenleme 50 sıra no’lu katma değer vergisi genel tebliğinde düzenlenmiştir. Firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.
  Promosyon ürünü olarak verilen malın tabi olduğu katma değer vergisi oranının;
  • Satışı yapılan mala ait katma değer vergisi oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılması.
  • Satışı yapılan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması,
  gerekmektedir.
  (Çalışmamızın konusunu promosyon ürünleri ve muhasebe kayıtları oluşturmaktadır.Farklı orana tabi promosyon ürünlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları çalışmamızda dikkate alınmamıştır.)
  Promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal veya inşa edilen malların; ne kadarının aynı dönemde ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin verileceğine kadarının stoklarda kalacağı bilinemediğinden bu mallara ilişkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle 191.İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabına alınacaktır.
  Promosyon adı altında teslim edilen malların; Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması ve ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

  II. ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI
  ÖRNEK 1: ABC şampuan firması, imal ederek satışını yaptığı ürünlere olan talebi artırmak amacıyla Ocak.2004 ayı içerisinde 0,50 kg. şampuan alan müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 0,50 kg. daha şampuan vermek suretiyle bir kampanya düzenlemiştir. 25.Ocak.2004’ de 0,50 kg. şampuan alan müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 0,50 kg. daha şampuan vererek yapmış olduğu satışların muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşacaktır.
  Şampuanların toplam bedeli 10 Milyon liradır. Bu işlemde satışı yapılan ürün 0,50 kg. değil 1 kg. şampuandır.Dolayısıyla, satışı yapılan malın teslim bedeli olan on milyon lira üzerinden katma değer vergisi hesaplanması, yüklenilen katma değer verisinin tamamının indirim konusu yapılması gerekmektedir. (Satılan mamuller maliyetinin 7.500.000.-TL satış peşin ve KDV Oranı%18 olarak dikkate alınmıştır.)
  ___________________________ 25.Ocak.2004 ___________________________
  100.KASA HESABI 11.800.000.- 100.01 TL Kasası
  600.YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 10.000.000.-
  600.01 Şampuan Satışları
  391.HESAPLANAN KDV HESABI 1.800.000.-
  ___________________________ 31.Ocak.2004 ___________________________
  620.SATILAN MAMULLER MALİYETİ 7.500.000.-
  152.MAMULLER HESABI 7.500.000.-
  ÖRNEK 2 : ABC şampuan firması 1.ton şampuan alan (toptancı-bayi –dağıtıcı) lara 1 adet çamaşır makinası vereceğini taahhüt etmiş ve 10.Ocak.2004’de (B) firmasından adedi 1 milyar TL den 10 adet çamaşır makinası satın almıştır. Bu alış işlemi sırasında 10 milyarlık liralık çamaşır makinası ürün bedeli için 1.800.000.000.-lira tutarında katma değer vergisi yüklenilmiştir. Ocak./04 sonunda 10 adet çamaşır makinasının tamamını yeterli miktarda ürünlerini satın alan alıcılarına promosyon olarak vermiştir. ABC işletmesinin alıcılarına (toptancı-bayi –dağıtıcı) okurlarına vereceği çamaşır makinalarının bedelleri gelir ve kurumlar vergisi açısından pazarlama gideri olarak kabul edilebilecek ve ayrıca bir bedel alınmaması koşuluyla, bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  ___________________________ 10.Ocak.2004 ___________________________
  157.DİĞER STOKLAR 10.000.000.000.-
  157.01 Promosyon Olarak Ver.Ürünler
  191.İND.KDV HESABI 1.800.000.000.-
  320.SATICILAR HESABI 11.800.000.000.-
  320.04.401.........B A.Ş

  ___________________________ 31.Ocak.2004 ___________________________
  760.PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 10.000.000.000.-
  157.DİĞER STOKLAR 10.000.000.000.-
  157.01 Promosyon Olarak Ver.Ürünler
  __________________________________________________ _________________
  İlk kaydın diğer stoklara yapılmasının nedeni;tamamının alındığında promosyon olarak verilecek miktarının bilinmemesindendir.Promosyon olarak verilen çamaşır makinesi; verildiğinde 157.Diğer stoklar hesabından çıkartılarak 760.Paz.Satış Dağ.Giderleri hesabına kayıt edilir.
  III.SONUÇ
  Esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlar için yüklenilen katama değer vergileri indirim konusu yapılır. İşletme açısından promosyon olarak verilen ürünler maliyet veya pazarlama giderdir.Vergi matrahının hesaplanmasında yukarıdaki örneklerimizde görüldüğü üzere maliyet veya gider olarak dikkate alınır. İşletmelerin Katma Değer Vergilerini indirim konusu yaptıkları, vergi matrahının hesaplanmasında maliyet veya pazarlama gideri niteliğinde olan promosyon ürünlerinin ; bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte, bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olarak ticarî bir işleme konu etmeleri halinde, bu teslim işleminin katma değer vergisine tabi olacağı ve malın ait olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekeceği açıktır.
  Promosyon olarak verilen ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması en önemli kriterlerin birini oluşturmaktadır.
  Promosyon olarak verilen ürün; ilk örneğimizde olduğu gibi asıl üründen bir miktar daha promosyon olarak veriliyorsa satılan ürünün maliyeti olarak değerlendirilmeli, ikinci örneğimizde olduğu gibi ise Pazarlama Satış Dağıtım Gideri olarak dikkate alınmalıdır.
  YARARLANILAN KAYNAKLAR
   Altındağ,Mehmet;” Vergi Ve Revizyon Rehberi”Yaklaşım Yayınları,Ankara,Eylül.2001
   Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğleri
   3065 sayılı KDV Kanunu
   50 sıra no’lu KDV genel tebliği

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  18

  Promosyon satışların muhasebeleştirmesi

  Sattığınız ürünlerle, promosyon ürünlerinin aynı olabilmesi işini zorlaştırıyor.

  Sizin için 2 yol var.

  1.si; firmaya diyelim 500 adet bedelli, 40 adet te bedelsiz aynı üründen veriyorsunuz, sonuçta 540 adeti 500 adet fiyatına fatura ederseniz problem kalmıyor. ama birlikte sevk eddilmiyorsa bu yöntem uygun değil.

  2.si ise; en azından sevk ederken promosyon (bedelsiz) verileceği belli olmalı ki; sevk ederken( satış gerçekleşeirken) irsaliye üzerine ve kesilecek fatura üzerine ( bedelsizdir ) ifadesi konulsun. Kimileride sadece irsaliye keserek ( bedelsizdir, fatura edilmeyecektir.) şeklinde kesiyorlar.

  Muhasebeleştirmesi aşaması ise sevk olan tarihte maliyeti kadar olan tutarı, pazarlama gideri olarak muhasebeleştirebilirsiniz.
  ilgi paylaştıkça artar

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  arkadaşlar!!!!!!

  arkadaşlar konu muallakta kaldı başka fikrini sunabilecek kimse yokmu!!!!!!!!!!!!! :?
  düşünmek.....

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  Promosyon Olarak Satılan Malın Muhasebeleştirilmesi

  sayın meslektaşım bu makale işine yarar sanırım...kolay gelsin..

  PROMOSYON, EŞANTİYON MALLARIN
  KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  Soner SAVRANOĞLU  I. GİRİŞ
  Artan rekabet koşulları ve firma sayısının artması ile işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek ve geliştirebilmek için yeni pazarlama stratejileri geliştirmektedirler. Bu bağlamda, gerek müşteri memnuniyeti, gerek yasal yaptırımlardan dolayı, işletmelerin garanti kapsamında bedelsiz alarak promosyon, eşantiyon ve numune adı ile müşterilerine verdikleri ürünler bulunmaktadır.
  Promosyon ve eşantiyon ürünlerle ilgili Maliye Bakanlığının 25.12.1995 gün ve 22504 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 50 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile konuya açıklık getirilmiştir. Bu çalışma da, promosyon, eşantiyon ve numune malların KDV karşısındaki durumu ele alınacak ve muhasebeleştirilme sürecindeki izlenmesi gereken yollar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
  II – PROMOSYON MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
  Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de katma değer vergisine konu olmaktadır.
  Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır. Zira, firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artmaktadır. Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve bu malların alış bedelleri Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak kaydedilebilmektedir.
  Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.
  Bu durum, katma değer vergisi sistemindeki farklı oran uygulaması nedeniyle bazı sorunlara neden olmakta ve düşük oranda vergiye tabi bir malın yanında yüksek oranda vergiye tabi bir malın promosyon ürünü olarak verildiği hallerde, promosyon olarak verilen malların ticaretini yapan firmalar açısından haksız rekabet sorunu ortaya çıkmaktadır.
  Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4 üncü maddesi ile vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak giderme ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenleme konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiş bulunmaktadır.
  Bu yetki çerçevesinde, promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu katma değer vergisi oranının;
  - Satışı yapılan mala ait katma değer vergisi oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılması,
  - Satışı yapılan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması, uygun görülmüştür.
  Her iki durumda da, promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal veya inşa edilen malların; ne kadarının aynı dönemde ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin verileceği, ne kadarının stoklarda kalacağı bilinemediğinden bu mallara ilişkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle "indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınacaktır. Birinci durumda, promosyon mallarının alımı, imal veya inşası ile her hangi bir bedel alınmaksızın müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde veya farklı dönemlerde gerçekleşmesi, bu mallarla ilgili olarak yüklenilip indirim konusu yapılacak katma değer vergisi açısından bir önem taşımamaktadır.
  Promosyon ürününün tabi olduğu katma değer vergisi oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu orandan yüksek olduğu hallerde ise;
  - Promosyon olarak verilen malların alımı, imal veya inşası ile ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde gerçekleşmesi halinde bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve öncelikle "indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınmış olan katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım dışındaki tutar, "indirilecek katma değer vergisi" hesabından çıkarılarak gider hesaplarına intikal ettirilecektir.
  - Promosyon, ürününün satın alındığı ya da işletmede imal veya inşa edildiği dönemde değil de, daha sonraki dönemlerde müşterilere verilmesi halinde ise bu ürünlerle ilgili olarak malların satın alındığı, imal veya inşa edildiği dönem beyannamesinde "indirilecek katma değer vergisi" olarak beyan edilen tutardan, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın düşülmesinden sonra kalan tutar, ürünlerin ayrıca bir bedel alınmaksızın teslim edildiği dönem beyannamesinin 47’nci satırına dahil edilerek beyan edilecek ve aynı miktar gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır.

  Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim konusu yapılacak kısım;
  Promosyon ürün için yüklenilen vergi tutarı X Satışı yapılan malın tabi olduğu oran
  Promosyon ürünün tabi olduğu oran
  formülü ile hesaplanacak, artan kısım gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

  Öte yandan, promosyon ürünü olarak verilen malların alışı sırasında yapılan diğer giderlere ilişkin yüklenilen katma değer vergilerinin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacağı tabidir.

  III. EŞANTİYON VE NUMUNE MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

  Firmaların belirli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve yılbaşlarında kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşya dağıtmaları geleneksel hale gelmiştir. Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan bu ürünler, her ne kadar işletmede tüketilmemekte ise de ayni pazarlama gideri niteliğinde olduğundan, bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana malın bütün, özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde "Numunedir, parayla satılmaz, vb." ibareleri taşıyan bu mallar da, işletmede tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama gideri özelliğini taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın. teslimi de eşantiyonlarda olduğu gibi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Bu açıklamalar çerçevesinde gerek numune, gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların;
  - Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,
  - Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  Bu şartlara ilaveten, numune malların firmanın unvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir şerhi taşıması gerekmektedir.
  İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.


  IV- ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

  ÖRNEK– 1

  Pınar Kitabevi okullara MEB tavsiyeli kitap setleri satmaktadır. 2006 yılına yönelik satışları arttırmak için bir promosyon faaliyetine girmiştir. 5.000,00 YTL alışveriş yapan okullara 1.000,00 YTL değerinde bilgisayar vermektedir
  Kampanyaya 10 okul katılmış ve Kitabevi bu okullara bilgisayarlarını vermiştir.
  - Kırtasiye KDV oranı %8
  - Bilgisayarın KDV oranı %18 dir.
  10 x 1.000,00 = 10.000,00 YTL
  10.000,00/1,18 = 8.475,00 YTL = KDV matrahı.
  10.000,00 – 8.475,00 = 1.525,00 YTL = Bilgisayara ait indirilecek KDV.
  1.525,00 X 8 = 671,00 YTL = İndirim konusu yapılacak KDV tutarı.
  18
  1.525,00 – 671,00 = 854,00 YTL = Gider konusu yapılacak KDV tutarı.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 8.475,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Bilgisayar
  191 İnd. KDV Hs. 1.525,00
  320 Satıcılar Hs. 10.000,00
  Bilgisayar alış kaydı
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 8.475,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Bilgisayar
  157 Diğer Stoklar 8.475,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Bilgisayar
  Bilgisayarın Okula verilmesi
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 854,00
  191 İnd. KDV Hs 854,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV’nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------


  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  8.475,00
  854,00 1.525,00
  854,00 8.475,00 8.7475,00
  9.329,00 671,00 0 0
  Not: Kebirlerde alt hesap açılmayacaktır.


  ÖRNEK – 2

  Bir beyaz eşya firması 1 çamaşır makinası alana 1 adet ütüyü hediye etmektedir. Her iki ürünün KDV oranı %18 olduğundan. Yüklenilen KDV direk indirim olarak dikkate alınacaktır. (1 Adet ürün için hesaplanmıştır)
  - 1 Adet çamaşır makinası 500,00 YTL
  - 1 Adet ütü 100,00 YTL
  - KDV oranı her iki ürün için %18’dir.
  100,00 X 0,18 = 18,00 YTL = İndirilecek KDV tutarı.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 100,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Ütü
  153 Ticari Mallar Hs
  153.001 Ütü 100,00
  Promosyon ürünün diğer stoklara alınması.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 100,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Ütü
  157 Diğer Stoklar 100,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Ütü
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------


  Not: Her iki ürünün KDV oranı %18 olduğundan sadece gider kaydı yapılacaktır. Daha önce KDV tutarı İndirim konusu yapıldığından tekrarlanmayacaktır.

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  100,00 100,00 100,00
  100,00 0 0 0 0 0  ÖRNEK – 3

  (A) gazetecilik işletmesi, okurlarına 230 kupon karşılığında 37 ekran televizyon vereceğini taahhüt etmiş ve Aralık/2005 döneminde (B) firmasından 500 adet 37 ekran televizyon satın almıştır. Bu alış işlemi sırasında 75.000.00 YTL mal bedeli için 13.500.00 YTL tutarında katma değer vergisi yüklenilmiştir.
  Gazete işletmesinin okurlarına vereceği televizyon bedelleri gelir ve kurumlar vergisi açısından pazarlama gideri olarak kabul edilebilecek ve ayrıca bir bedel alınmaması koşuluyla, bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  Bu işlemde satışı yapılan mal gazete olup teslimi % 1, promosyon ürünü olarak verilen 37 ekran televizyon ise % 18 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Gazete işletmesi, promosyon mallarının alımı için yüklendiği katma değer vergisinin tamamını öncelikle "191 indirilecek katma değer vergisi" hesabına alacaktır. Promosyon mallarının tümünün aynı dönemde müşterilere verilmesi halinde, işletmenin 37 ekran televizyon için yüklendiği katma değer vergisinden, sadece ana malın tabi olduğu orana (% 1) isabet eden kısmı indirim hesaplarında kalacak, artan kısım gider hesaplarına alınacaktır. Yukarıdaki formül çerçevesinde indirim konusu yapılacak katma değer vergisi;
  - Alış tutarı : 75.000,00 YTL
  - Alış KDV tutarı : 13.500,00 YTL
  - Ürün KDV oranı %1
  - Promosyon Ürün KDV oranı %18
  13.500,00 X 1 = 742,50 = YTL İndirim Konusu yapılacak KDV tutarı.
  18

  13.500,00 YTL – 742,50 YTL = 12.757.50 YTL = Gider konusu yapılacak KDV bulunur.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  191 İnd. KDV Hs. 13.500,00
  320 Satıcılar Hs. 88.500,00
  Promosyon ürünün Stok hesabına alış kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 75.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 12.757,00
  191 İnd. KDV Hs 12.757,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV’nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  75.000,00
  12.757,50 13.500,00 12.757,50 75.000,00 75.000,00
  87.757,50 0 742,50 0 0 0

  Not: Eğer firma gazetenin yanında başka bir gazete veya dergi vermiş olsaydı. Üçüncü kayda gerek kalmayacaktı. Çünkü her iki üründe %1 KDV oranına sahip olduğundan, sadece verilen dergi giderleştirilecek KDV ise yine 191 nolu hesapta indirim konusu yapılacaktı.

  ÖRNEK – 4

  Yukarıdaki örnekte bahsi geçen 37 ekran televizyon 200 adedinin Aralık/2005 döneminde, kalan 300 adedinin de Mart/2006 döneminde müşterilere dağıtıldığı varsayıldığında ise, yüklenilen katma değer vergisinin tamamının öncelikle Aralık/2005 döneminde indirim hesaplarına alınacağı açıktır. Yüklenilen katma değer vergisi tutarından aynı dönemde müşterilere verilen 200 adet 37 ekran televizyon ait olan kısım bulunacaktır. Bu tutardan, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım indirim hesaplarında kalacak, artan kısım gider hesaplarına alınacaktır. Dolayısıyla Aralık/2005 dönemine ait beyannamede indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
  37 ekran televizyon için yüklenilen ve satın alındığı tarihte "191. indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınan tutar: 13.500,00 YTL.
  Yüklenilen katma değer vergisi tutarından satın alındığı dönemde müşterilere dağıtılan 37 ekran televizyona ait kısım: 5.400,00 YTL.
  Satın alındığı dönemde müşterilere dağıtılan 37 ekran televizyon için yüklenilen katma değer vergisinden, bu dönemde indirilebilecek katma değer vergisi:
  5.400,00 X 1 = 297,00 YTL = İndirim Konusu yapılacak KDV tutar.
  18
  Satın alındığı dönemde dağıtımı yapılan 37 ekran televizyon ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinden gider olarak yazılacak kısım ise;
  5.400,00 – 297,00 = 5.103,00 YTL olacaktır.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  191 İnd. KDV Hs. 13.500,00
  320 Satıcılar Hs. 88.500,00
  Promosyon ürünün Stok hesabına alış kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 30.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 30.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 5.103,00
  191 İnd. KDV Hs 5.103,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV’nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  760. Paz. Dağ. Gid. Hes.
  191. İnd. KDV Hes.
  157. Diğ. Stoklar Hes.
  30.000,00
  5.103,00 13.500,00 5.103,00 75.000,00 30.000,00
  35.103,00 0 8.397,00 0 45.000,00 0

  Satın alınan dönemde dağıtımı yapılamayan 300 adet 37 ekran televizyon için yüklenilen katma değer vergisinin tümü Aralık/2005 dönemine ait beyannamede indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecektir. Buna göre bu dönem beyannamesinde indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek tutar:
  8.100,00 + 297,00 = 8.397,00 YTL olacaktır.
  Kalan 300 adet 37 ekran televizyon Mart/2006 döneminde müşterilere dağıtılması sırasında, bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinden indirilmesi gereken tutar, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 297,00 YTL. olarak hesaplanacaktır. Aralık/2005 dönemine ait beyannamede tümü indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilen 300 adet 37 ekran televizyon alımına ait katma değer vergisi tutarından bu miktarın düşülmesinden sonra kalan;
  8.397,00 – 297,00 = 8.100,00 YTL = Önceki dönem ilave edilen indirilecek KDV’nin çıkarılması.
  8.100,00 X 1 = 445,50 YTL = İndirim Konusu yapılacak KDV tutar.
  18
  8.100,00 – 445,50 = 7.654,50 YTL gider olarak dikkate alınacaktır.
  Mart/2006 dönemine ait beyannamenin 47’nci satırına dahil edilerek beyan edilmek suretiyle indirim hesabından çıkartılan bu miktar, gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 45.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 45.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün 2006 dönemine ait kısmının giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 7.654,00
  191 İnd. KDV Hs 7.654,00
  Promosyon ürünün 2006 dönemine ait yüklenilen KDV tutarının giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  30.000,00
  5.103,00 13.500,00 5.103,00 75.000,00 30.000,00
  35.103,00 0 8.397,00 0 45.000,00 0
  2006 Dönemi
  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  45.000,00
  7.654,50 8.397,00 7.654,50 45.000,00 45.000,00
  52.654,50 0 742,50 0 0 0

  Not: Konunun dağılmaması için 2005 yılına ait yansıtma hesapları yapılmamıştır. Yapılmış olsaydı 760 nolu hesap bakiyesi Gelir Tablosuna gider olarak giderdi ve Kârı azaltıcı bir nitelik taşırdı.

  ÖRNEK – 5

  Cam eşya imal ve satışı ile uğraşan bir firma düzenlediği kampanya çerçevesinde bir adet yemek takımı alan müşterisine ayrıca bir adet kristal kültablası vermektedir. Yemek takımının teslimi % 15, kristal kültablası ise % 20 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Bu işlemde, firmanın kültablasının imali sırasında yüklendiği katma değer vergisi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Ancak, kültablasının promosyon ürünü olarak teslim edildiği dönemde, daha önce indirim konusu yapılan katma değer vergisinden, ana malın tabi olduğu orana (% 15) isabet eden kısım indirim konusu yapılacak, kalan kısım gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. Promosyon ürünü olarak verilecek kültablalarının imali nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi tutarının 2,00 YTL olduğu ve kültablalarının imal edildiği dönemde promosyon olarak teslim edildiği versayımına göre;
  - Yemek takımı fiyatı : 150,00 YTL
  - Kültablası Fiyatı : 10,00 YTL
  - Yemek takımı KDV oranı %15,
  - Kültablası KDV oranı %20’dir.
  2,00 x 15 = 1,50 YTL = indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek ve arta kalan
  20
  2,00 – 1,50 = 0,50 YTL tutarındaki kısım indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. (1 Adet ürün için hesaplanmıştır)

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 10,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Kül Tablası
  152 Mamul Mallar Hs
  152.001 Kül Tablası 10,00
  Promosyon ürünün üretim hesabın stok hesabına alınması.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 10,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Kül Tablası
  157 Diğer Stoklar 10,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Kül Tablası
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 0,50
  191 İnd. KDV Hs 0,50
  Promosyon ürünün üretimi aşamasında yüklenilen KDV’nin giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  10,00
  0,50 2,00 0,50 10,00 10,00
  10,50 0 1,50 0 0 0

  2,00 – 1,50 = 0,50 YTL = Kristal kül tablalarının imal edildiği dönemde değil de, daha sonraki dönemlerde promosyon ürünü olarak teslim edilmesi halinde yüklenilen ve indirim konusu yapılan vergi, daha önceki açıklamalar çerçevesinde düzeltme işlemlerine tabi tutulacaktır.

  ÖRNEK– 6

  Hilal Pazarlama distribütörlüğünü yaptığı bir firmanın talimatı gereği müşterilerine (Toptan – Perakende) 10 koli Cola Turka alana 1 koli bedava vermektedir. 1 koli fiyatı 1,00 YTL dir. (Örnek: koli adedi olarak alınacaktır)

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  120 Alıcılar Hs. 11,80
  611 Sat. İsk. Hs. 1,0
  600 Yurtiçi Sat. Hs. 11,00
  391 Hes. KDV 1,80
  Eşantiyon ürünün muhasebe kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  120. Alıcılar Hes.
  391. Hes. KDV Hes.
  600. Yurt. Sat. Hes.
  11,98 1,98 11,00
  11,98 0 0 1,98 0 11,00

  611. Satış İsk. Hes.
  1,00
  1,00 0


  Not: Kayıtta olduğu gibi fatura anında indirim yapıldığı için, bedelsiz verilen ürün içinde KDV hesaplanmamıştır.


  HEDİYE ÇEKLERDE İSE AYNI YÖNTEM İZLENMEKTEDİR.

  Konuyu açacak olursak. Firmalar belli zamanlarda müşterilerine kendi marketlerinde alışveriş yapmaları kaydıyla bedelsiz indirim çekleri vermektedirler. Bu çekler bir bakıma “iskonto” çekleridir. Bu çeklerin müşteriye verilmesi anında herhangi bir belge veya KDV hesaplamasına gerek yoktur. Fakat bu çeklerin bir nazım hesabında takip edilmesi uygun olacaktır. Bu çeklerin karşılığında müşterilere yapılan satışlar perakende satış fişi yada fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Çek tutarı bu bedelden “iskonto” olarak düşülmeli ve bu şeklide muhasebe kaydı yapılmalıdır.
  Konuyu bir örnekle açıklayamaya çalışalım

  ÖRNEK – 7

  DE-MO market müşterilerine 100,00 YTL’lik alışveriş yapmaları halinde 10,00 YTL değerinde alış veriş çeki hediye etmektedir.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  120 Alıcılar Hs. 90,00
  611 Sat. İsk. Hs. 10,00
  600 Yurtiçi Sat. Hs. 84,75
  391 Hes. KDV 15,25
  İndirim çekinin muhasebe kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  120. Alıcılar Hes. 391. Hes. KDV Hes. 600. Yurt. Sat. Hes.
  90,00 15,25 84,75
  90,00 0 0 15,25 0 84,75

  611. Satış İsk. Hes.
  10,00
  10,00 0  ÖRNEK – 8

  Şampuan imalatı ile uğraşan (A) firması, satışını yaptığı şampuanlar bir kere kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak suretiyle dağıtmıştır.
  Ayrı bir satışa konu olmayacak şekilde tüketiciye yönelik ve reklam gideri mahiyetinde verilen, ayrıca ambalajında numune olduğu belirtilen bu şampuanlar için katma değer vergisi hesaplanması söz konusu olmayacak, bu ürünlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır.

  ÖRNEK – 9

  Bir ilaç firması, piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını sağlamak amacıyla doktorlara, üzerinde "Numunedir Satılamaz." ibaresi bulunan ilaçları numune olarak vermektedir. İlaç firmasının bu ilaçlar için katma değer vergisi hesaplaması söz konusu olmayacaktır. Yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır.
  Esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlar ile işletme açısından ayni pazarlama gideri niteliğinde olan eşantiyon ve numunelerin; bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte, bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olarak ticâri bir işleme konu etmeleri halinde, bu teslim işleminin katma değer vergisine tabi olacağı ve malın ait olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekeceği açıktır.

  V- SONUÇ

  İşletmeler tanıtım amacıyla müşterisine veya bayisine verdiği promosyon ürünler için yüklenilen KDV ile ilgili oranlar farklı ise bir giderleştirme yapması gerekmektedir. Ayrıca işletme, promosyon yerine tanıtım amacıyla reklam vermiş olsaydı aynı gideri yapacaktı. Doğal olarak ürünün müşteriye reklamdan ziyade promosyon olarak verilmesi, müşterinin ürüne talebini hızlandıracaktır.
  Konuyla ilgili;
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim ve Teslim sayılan haller başlıklı 3. maddesi uyarınca “Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi” teslim olarak sayılmakta, dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna girmektedir.
  Eşantiyon ürünlerde ise; belli dönemlerde mesela; yılbaşında veya bayramlarda müşterilerine takvim, ajanda, hediye ürünler vermesi halinde bu ürünler alış anında giderleştirildiği için ayrıca bir kayıt yapmasına gerek yoktur.
  Konuyla ilgili;
  50 nolu KDV genel Tebliğinde de eşantiyonların aynî pazarlama gideri niteliğinde olduğu kabul edilmiş, fakat gider kaydı ve KDV indirimi için bazı şartlar ön görülmüştür.
  Tebliğin A/2 bendi şöyledir;
  “Firmaların belli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve yılbaşlarında kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşya dağıtımları geleneksel hale gelmiştir. Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan bu ürünler, her nekadar işletmede tüketilmemekte ise de aynî pazarlama gideri niteliğinde olduğundan, bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Bu açıklamalar çerçevesinde eşantiyon adı altında teslim edilen malların;

  1- Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,
  2- Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

  İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Satılan Malın Maliyeti
  Konu Sahibi gul_28 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Nisan.2014, 08:33
 2. Satılan Malın Maliyeti
  Konu Sahibi elifbe Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Şubat.2013, 15:06
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Kasım.2012, 12:53
 4. Satılan Malın İadesi
  Konu Sahibi İbrahim KÜÇÜK Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2012, 16:19
 5. Promosyon Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi demir.38 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Haziran.2006, 12:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36