selam.
yapı kooperatiflerine son günlerden kurumlar vergisi mükellefinden muaf olup olmadıklarını 2006 yılı sonuna kadar belgelemeleri aksi taktirde 01/01/2006 tarihinden itibaren kurumlar vergisi mükellefi olarak tescil edileceklerini bildiren yazı gönderildi.bu yazıda muafiyetten yararlanabilmek için ana sözleşmelerinde:
-sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
-yöneticilerine,denetçilerine ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,
-ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması,
-yalnızca ortakları ile iş görülmesine dair hükümlerinin bulunması gerekir denildikten sonra
-yapı kooperatifinin muafiyetten yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen şartlara ilaveten kuruluşlarından söz konusu yaoı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında inşaat işini üstlenen gerçek ve tüzel kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin bulunmaması gerektiğini ve ayrıca bu sayılan kişilerle işçi işveren ilişkisi bulunan kişilerin de bulunmaması gerektiğini,
-yapı ruhsatının ve arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması gerekmekte olduğu belirtilmiştir.


şimdi değerli meslektaşlarım benim sorum şu: bizim yapı kooperatifi tüm şartları sağlıyor ancak yapı ruhsatı ile arsa tapusunda isim olarak bir tüzel kişi göründüğü gibi kooperatifimiz müteahhit olarak görünmektedir.bu durumda bu muafiyetten yararlanma durumumuz sıkıntıya girer mi?beni ustalarım aydınlatırsa sevinirim.