kamu işçi maaş

Konu: KONSİNYE MALLAR

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  2

  KONSİNYE MALLAR

  slmlar,


  Çalışma dönemi içerisinde konsinye ve numune olarak müşterilerimize malzemeler çıkarıyoruz.Burada sormak istediğim konsinye giden malzemenin irsaliyesinin üzerine not olarak ne yazılması gerektiği ve faturalama sürecinin ne olduğudur.ve bir kota varmıdır.
  şimdiden tşkkrler

  aygıyla

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  KONSİNYE MALLAR

  Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal sevkıyatı yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından, alıcı taşiyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki on günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir(173 nolu v.u.k.tebliği)

  irsaliyenin üzerine numune veya konsiye olduğununu belirtiniz.

  Konsinye olarak satılmak üzere teslim edilen emtia için faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

  celal elibüyük
  smmm-ist

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  KONSİNYE MALLAR

  Selam,
  İrsaliye üzerine "İşbu mallar konsinye olarak sevkolunmuştur." ibaresi koyarsınız. Bu irsaliyelere fatura kesilmez. Malları gönderdiğiniz firma satış yaptıkça bu firmaya fatura edersiniz.

  Aşağıya aldığım yazı da okursanız, yardımcı olacacığını sanıyorum.
  hoşçakalın
  [size=18px]Konsinye işlemlerin belgelendirilmesi [/size]  Veysi Seviğ
  Vergi Usul Yasası'nın 229'uncu maddesinde yer alan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

  "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir." (Vergi Usul Yasası madde: 231/5)

  Diğer yandan "Malın bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir." (Vergi Usul Yasası madde: 230/5)

  Katma değer vergisi uygulaması açısından da "Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi" vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmiştir. (Katma Değer Vergisi Yasası madde: 10/d)

  Mevcut yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere faturanın;

  . Satılan mal veya,

  . Yapılan bir hizmet karşılığı,

  düzenlenmesi gerekmektedir.

  Buna karşılık uygulamada fatura düzenleme zamanının belirlenmesi konusunda bazı duraksamaların ortaya çıktığı görülmektedir.

  Örneğin konsinye mal teslimlerinde fatura düzenlenmesi, mevcut yasal düzenlemelere rağmen uygulamada duraksama yaratmaktadır.

  Bu nedenle, "konsinye" işleminin tanımlanması, duraksamaların giderilmesi açısından zorunlu olmaktadır.

  "Konsinye işlemi bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal göndermesi işlemidir". "Bu bağlamda malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinye denilmektedir..."

  Konsinye işleminin mutlak suretle yazıIı bir sözleşme üzerine gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

  Vergi Usul Yasası'nın 171/5'inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca da defter tutmanın amaçlarından biri de "mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını" belirlemektir. Bu bağlamda da işletme nezdinde "Emanet mahiyetindeki değerler"in de kayda alınması gerekmektedir.

  Dolayısıyla konsinyeye yapılan teslim, bir anlamda emanet mahiyetinde olduğundan muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

  Bu açıklamalardan da anlatılacağı üzere konsinye malın, konsinyatör tarafından konsinyeye gönderilmesi halinde bu işlemin belgelendirilmesi sevk irsaliyesi ile yapılacaktır. Bu aşamada sevk irsaliyesinin konsinyatör tarafından, konsinyenin taşınması veya taşıttırması halinde ise, konsinye tarafından konsinye işlemi ile sevk edildiğine ilişkin açıklama yapmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

  Konsinyasyon suretiyle yapılacak satışlarda konsinyatör ile konsinye arasında yapılmış bulunan yazılı sözleşmede belirlenen koşullar çerçevesinde satışın gerçekleşmesi durumunda faturanın malı satan konsinye tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, buna karşılık da konsinyatörün de konsinyeye kendi sattığı bedel üzerinden fatura düzenlemek suretiyle yapılan bu işlemi nihai olarak belgelendirmesi gerekmektedir.

  Konsinye satışlarda malın alıcıya teslimi halinde fatura düzenlenmesi esası gerekmektedir. Bu nedenle malı nihai alıcıya teslim tarihi fatura düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu tarih itibariyle malı alıcıya teslim eden, fatura düzenlemek zorundadır. Aynı tarih itibariyle de malı satılmak üzere teslim eden ana firma malı nihai satış yapmak üzere teslim alan firmaya teslim edilen malı faturalandırmak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus satışın kesinlik kazandığı ve söz konusu malın nihai alıcıya teslim tarihinin fatura düzenlenmesi açısından arz ettiği önemdir.

  Muhasebe tekniği açısından da malın konsinye olarak gönderilmesi halinde yasal düzenleme gereği kayıtlara alınması zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla konsinyasyon suretiyle yapılan işlemlerin hem kayıtlardan izlenmesi ve hem de mevcut sözleşme ile kanıtlanması gerekmektedir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  KONSİNYE MALLAR

  Alıntı CELAL ELİBUYUK Nickli Üyeden Alıntı
  Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal sevkıyatı yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından, alıcı taşiyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki on günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir(173 nolu v.u.k.tebliği)

  irsaliyenin üzerine numune veya konsiye olduğununu belirtiniz.

  Konsinye olarak satılmak üzere teslim edilen emtia için faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

  celal elibüyük
  smmm-ist
  Sayın Celal Bey!

  (7) günlük süre nihai tüketiciler için (1) gün olarak uygulanıyor biliyorsunuz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  KONSİNYE MALLAR

  (7) günlük süre nihai tüketiciler için (1) gün olarak uygulanıyor biliyorsunuz.

  sayın jntopk yukardaki ifadenizin ne demek olduğunu anlayamadım.nihai tüektici yada satıcı ayrımını hangi yasal dayanakla ifade ediyorsunuz.?

  açıklarmısınız.........


  celal elibüyük
  smmm-ist

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  KONSİNYE MALLAR

  Alıntı CELAL ELİBUYUK Nickli Üyeden Alıntı
  (7) günlük süre nihai tüketiciler için (1) gün olarak uygulanıyor biliyorsunuz.

  sayın jntopk yukardaki ifadenizin ne demek olduğunu anlayamadım.nihai tüektici yada satıcı ayrımını hangi yasal dayanakla ifade ediyorsunuz.?

  açıklarmısınız.........


  celal elibüyük
  smmm-ist
  PERAKENDE SATIŞIN TANIMI

  31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki I sayılı listenin sonunda yer alan ve katma değer vergisi uygulamasında öteden beri geçerli bulunan perakende teslimin tanımı 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.


  Sayın Celal Bey,

  "gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır" ifadesinde sözü edilen gerçek usulde katma değer mükellefi olmayanlar nihai tüketicilerdir.
  Perakende satışlarda da belge, teslim tarihinde düzenlenir.

  Yasal dayanağı;
  Şu anda hangisi olduğunu bilmiyorum ama,
  Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili maddelerde bulabilirsiniz.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  KONSİNYE MALLAR

  Konsinye mal satanda ondan alan toptancıdır.
  Ama konsinye mal alan perakende satsa toptanda satsa, sattığı an konsinye mal aldığı yere bildirerek onun fatura etmesini isteyecektir.
  sonradan bu fatura üzerine konsiyenye giden malların irsaliyesinin tarihleri ve no.su yazılacaktır ki bu ihmal edilmektedir
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  KONSİNYE MALLAR

  Sayın R.Sema Sinangil,

  Biz bu konsinye konusunu tartışırken farkında olmadan farklı bir konuya kaydık sanıyorum.

  Konsinye hakkında yazdıklarınız doğrudur. katılıyorum.

  İrsaliyeye fatura düzenleme süresi konusunda da (ki aslında farklı bir başlık konusu olabilirdi bu) toptan satışlarda 7 gün, perakende satışlarda ise 1 gündür. Nihai tüketicilere yapılan satışların her türlüsü de perakende satış olarak değerlendirilmektedir.

  Saygılar...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  KONSİNYE MALLAR

  konsiye malın teslimi bir satış işlemimidir.?

  bir satıcı satmak amacıyla aldı konsinye malı nihai tüketiciye neden fatura düzenleyerek verir.bu satış işleminde fatura kesilmesi (yada perakende satış fişi...)halinde mal teslim edilmiş olur.satış gerçekleşir.konsiye işleminden bahis edilemez.(olayın başka boyutu :konsiye malı perakende satış fişi ile verilecek diye yasayı zorlamanını fazlaca gereği olmadığını düşünüyorum.ya konsiye verilecek malın bedeli yüksekse (örneğin:1.milyarsa yazar kasa fişini nasıl keseceksiniz)

  sizin ifadeniz :

  Mevcut yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere faturanın;

  . Satılan mal veya,

  . Yapılan bir hizmet karşılığı,

  düzenlenmesi gerekmektedir.

  dolaysıyla nihai tüketiciye yapılan işlem için konsiye satış diyemezsiniz zira Konsinye sözcüğünün anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın malların satış sorumluluğunu yüklenen bir kişiye gönderilmesidir. Gönderilme ile malın mülkiyetinin değil, yalnızca zilyetliğinin devri sözkonusudur.sizin fatura yada perakende satış fişi kesmeniz halinde mülkiyet devri gerçekleşebilecektir.bu işlem satış işlemi olacaktır.


  not: nihai tüketiciye fatura neden malın teslimi anında kesilmesi zorunludur.?yasalarda nihai tüketici ayrımı görmedim.(Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir.)ayrıca konuda Danıştay’a intikal eden bir uyuşmazlıkta; “Nihai tüketiciye satılan emtia için ... Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesine göre, faturanın satıştan sonra 10 gün içerisinde düzenlenebileceği...” şeklinde karar verilmiştir

  celal elibüyük
  smmm-ist

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  82

  KONSİNYE MALLAR

  Alıntı CELAL ELİBUYUK Nickli Üyeden Alıntı
  konsiye malın teslimi bir satış işlemimidir.?

  bir satıcı satmak amacıyla aldı konsinye malı nihai tüketiciye neden fatura düzenleyerek verir.bu satış işleminde fatura kesilmesi (yada perakende satış fişi...)halinde mal teslim edilmiş olur.satış gerçekleşir.konsiye işleminden bahis edilemez.(olayın başka boyutu :konsiye malı perakende satış fişi ile verilecek diye yasayı zorlamanını fazlaca gereği olmadığını düşünüyorum.ya konsiye verilecek malın bedeli yüksekse (örneğin:1.milyarsa yazar kasa fişini nasıl keseceksiniz)

  sizin ifadeniz :

  Mevcut yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere faturanın;

  . Satılan mal veya,

  . Yapılan bir hizmet karşılığı,

  düzenlenmesi gerekmektedir.

  dolaysıyla nihai tüketiciye yapılan işlem için konsiye satış diyemezsiniz zira Konsinye sözcüğünün anlamı, mülkiyet devri yapılmaksızın malların satış sorumluluğunu yüklenen bir kişiye gönderilmesidir. Gönderilme ile malın mülkiyetinin değil, yalnızca zilyetliğinin devri sözkonusudur.sizin fatura yada perakende satış fişi kesmeniz halinde mülkiyet devri gerçekleşebilecektir.bu işlem satış işlemi olacaktır.


  not: nihai tüketiciye fatura neden malın teslimi anında kesilmesi zorunludur.?yasalarda nihai tüketici ayrımı görmedim.(Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir.)ayrıca konuda Danıştay’a intikal eden bir uyuşmazlıkta; “Nihai tüketiciye satılan emtia için ... Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. maddesine göre, faturanın satıştan sonra 10 gün içerisinde düzenlenebileceği...” şeklinde karar verilmiştir

  celal elibüyük
  smmm-ist


  Sayın Celal Bey,

  Konsinye teslimi tabi ki satış işlemi değildir. Burda satış işlemi konsinye olarak temin edilen malların 3. kişiye satılmasıdır. Satıldığı gün müşteriye faturası düzenlenir, konsinyeyi veren firmaya bildirilir. Konsinyeyi veren firma da konsinyeyi alan firmaya aynı tarih içinde satış faturasını düzenler. Bunların hepsi aynı gün içinde olmak zorundadır.

  Diğer konuya gelince;
  Sadece perakende satış fişi olarak algılanmasın, perakende satışa fatura da düzenleyebiliyoruz. Fatura düzenlenmiş olması satışın toptan olduğu anlamına gelmez. Zira nihai tüketici vergi mükellefi olmayan son kullanıcı konumundadır. Peki durum böyleyken nihai tüketiciye yapılan satış nasıl toptan statüsünde değerlendirilir. Ve zaten daha önce gönderdiğim alıntıda vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan satışların perakende satış mahiyetinde olduğu yeteri kadar açıktır. Perakende satışlarda da belgeler aynı gün düzenlenir.

  Bir dönem bu konuda ben de tereddüdler yaşadım. Gidip defterdarlıkla görüştüm. Dosyadan ilgili belgeleri çıkarıp gösterdiler. Okudum ikna oldum. Siz de deneyebilirsiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Konsinye Mallar
  Konu Sahibi aşkınbulduk Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 22.Kasım.2012, 00:03
 2. Numune Mallar
  Konu Sahibi BRKCC Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Eylül.2009, 14:37
 3. Bedelsiz Mallar
  Konu Sahibi *ebru* Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Eylül.2008, 21:08
 4. Gümrükteki Mallar
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Mart.2008, 12:58
 5. Çalınan Mallar
  Konu Sahibi S_aday Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Ağustos.2006, 14:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36