Dostlar merhaba,

GİB'den gelen bir e-maili sizlerle paylaşmak istedim....Bu konuda meslektaşlardan istifade edilebilir diye düşünüyorum......

13 Kasım 2006

Gİ 2006-133

Sayın Abonemiz,

“Vergi” konusu ilköğretim ders kitaplarında.

Genç nesillerde “Vergi” kavramını yerleştirmek ve vergi bilincini daha küçük yaşlarda geliştirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından dünya uygulamaları da taranarak bir ön hazırlık çalışması yapılmıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı eğitim uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucunda vergi konusu ilköğretim ders kitaplarında yer almıştır.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi bu amaca yönelik bir başka proje yürütecek. Bu proje için kurulacak proje ekibi ön çalışmaları tamamladıktan sonra öğrenciler için bir eğitim seti hazırlanacak. Bunun yanı sıra bilgisayar oyunları aracılığıyla çocuklarda vergi bilincini oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik vergi ile ilgili bir internet sayfasının kurulması da planlanmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarında başta pilot okullar olmak üzere bütün ilköğretim okullarında vergi ile ilgili eğitimler verilmesi düşünülmektedir.

Vergi konusunun işlendiği İlköğretim ders kitaplarına ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz