bildiğiniz gibi muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile bilançonun şekli ile hesap planında kullanılacak hesaplar belirlenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. 1 nolu MSUGT de bilanço şekli ile hesap planını karşılaştırdığım zaman tebliğde yer alan 290-300 arası hesapların bilançoda tamamen yer almadığını fark ettim.2.nolu MSUGT ile eklenen hesaplar da bilançoda yer almıyor. Acaba nedenini bilen var mı?
(Merak eden arkadaşlar 1.nolu MSUGT. de yer alan bilançoya baksınlar. Ancak bazı muhasebe paket programlarında veya kaynak kitaplarda bilanço farklı şekilde dizayn edilmiş olabilir.Örneğin Nalan Akdoğan Hocanın 1994 basımı Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması Kitabında
H-Diğer Duran Varlıklar Başlığı altındaki hesaplar tebliğle aynı değil)