B firması A firmasından makina kiralıyor. ödemeyi C firması yapıyor. C firması B firmsının taşeronluğunu yapıyor. Makinayı C Firması kullanmakta
Makina B firmasına faturalandırılmış. C Firmasının Kapasite raporu alması gerekli olduğu için, Şimdi C firmasına kapasite raporu vermeye gelen arkadaşların bu makinaya ait herhangi bir belge istemeleri durumunu göz ardı etmeksizin C firmasının B firmasıyla kendi aralarında kullandırımla ilgili bir sözleşme yapmalarında her hangi bir sakınca doğarmı. Bu şekilde bir sözleşmeyle kapasite raporu alabilirmi.